Trenger islamofobe behandling og omskolering?

Trenger islamofobe behandling og omskolering?

Lars Gule forsvarer i VG 5. mars bruken av ordet islamofobi. At begrepet misbrukes der hvor kritikken mot islam etter hans mening er berettiget, betyr ikke at fenomenet ikke er reelt, heter det. Siv Jensen hører i en konspiratorisk sammenheng til dem som ”fremstiller muslimer som en trussel...” Dermed er også FrP-lederen rammet av islamofobi.

Av Gyldendals store norske ordbok fremgår at ordet fobi er å forstå som en nevrotisk lidelse – en sykelig tilstand. Hensett til siste meningsmåling er det ca. 30 pst. av det norske folk som lider av islamangst.

I en av debattene i Holmgang spurte programleder Oddvar Stenstrøm seerne om de anså islam for å være en trussel mot de vestlige verdier – 98 pst. svarte ja. Gule kan da ikke mene at alle disse menneskene er forskrudde nevrotikere?

Nei, frykten og angsten for islam er reell og har sin naturlige forklaring. Denne religionen har i snart 1400 år ført krig på tre kontinenter med ran, plyndring, angrepskriger, okkupasjon, terror og folkemord. Ufred følger med islam. Det ser vi også i vårt land.

Muslimer med sine islamske ”verdier”, er ifølge religionens egne ledere nå i ferd med å erobre Europa. Denne gangen ikke med sverdet, men ved et samarbeid med myndighetene – og ikke minst ved apartheid: En muslimsk kvinne kan gifte seg kun med en muslimsk mann.

Ifølge Gule er det legitimt å kritisere ”aggressive islamister og naive multikulturalister”, men det må gjøres på ”den rette måten”. I virkeligheten argumenterer han for en innsnevring av islamkritikken – som nok vil bli godt mottatt i Islamsk råd Norge og på Durban ll-konferansen.

Nordmenn som vil verne demokratiet mot islam – er ikke lenger bare rasister med grumsete holdninger. Vi er en sammensvergelse med overdreven angst og vrangforestillinger i forhold til muslimenes Ummah.

Blir den neste dynamittgubbe et krav om psykiatrisk behandling og omskolering?

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder