Truende muslimer og skadeverk på SIAN’s stand i Kristiansand

Arne Tumyr, leder i SIAN på "talerstolen" under standen i Kristiansand lørdag.

Truende muslimer og skadeverk på SIAN’s stand i Kristiansand

Da SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) avviklet sin stand i Kristiansand lørdag 29.mai, samlet det seg en truende muslimsk ungdomsgjeng som kreve at SIAN skulle fjerne seg fra sin standplass på Nedre Torv. Da en av SIAN’s representanter gjorde det klart at det kom ikke på tale, svarte en av muslimene  med å skalle til vedkommende. En annen muslim gikk også til angrep, men lederen for gjengen klarte å få ”profetens forsvarere” unna.  En annen muslim gjorde skadeverk ved å rive i stykker en tegning han ikke likte.

 

I forkant for arrangementet hadde SIAN overfor politiet anmodet om tilstedeværelse av sivilt politi som kunne observere eventuelle overgrep og om nødvendig tilkalle operative tjenestemenn, men anmodningen ble ikke etterkommet. Det var heller ikke synbart politi i gatene som kunne ta seg av overgriperne. SIAN hadde av politiet fått oppgitt at skjedde det noe kunne man ringe det vanlige politinummeret 02800. Nummeret svarte ikke og ungdomsgjengen kom seg unna.
Lederen av SIAN, Arne Tumyr, sier til organisasjonens nettavis, at det som skjedde bare bekrefter det SIAN påpeker: Når muslimer møter synspunkter og opplever noe som ”krenker deres religion” svarer de med vold. Denne gangen var det moderat vold, men når muslimene blir flere og føler seg sterkere vil de gjøre alvor av sine trusler – fjerne med voldsbruk de som kritiserer islam.