Ubalansert om islam i NRKs Verdibørsen

Ubalansert om islam i NRKs Verdibørsen

Etter at de drevne NRK-journalistene i Verdibørsen, Kai Sibbern og Aase Cathrine Myrtveit, 6. og 7. februar forsøkte å avdekke barbariet i Koranen, med påfølgende bortforklaringer av imamen Basim Ghozlan, avsluttet Sibbern intervjuet slik: ”Takk for at du hjalp oss med det som er mystisk og vanskelig.” Vellydene fra Ghozlan tydet på at han var fornøyd med seansen. Det hadde han da også all grunn til – etter som imamen nok en gang hadde lykkes med å føre journalister bak lyset. De to NRK-medarbeiderne var ikke tilstrekkelig forberedt. Derfor ble programposten ingen avsløring av Koranens onde budskap – tvert imot ble det en tilsløring.

Det burde ha vært ABC for de to journalistene at de før sending hadde spurt seg selv: Bør vi ikke ha en person inn i samtalen som har kunnskaper nok til å reise motforestillinger overfor det den islamindoktrinerte Ghozlan promoterer? Hadde det skjedd ville lytterne ha fått høre bl. a. følgende: De som har hatt størst innflytelse på islam i vår tid har vært egypteren Hasan al Banna, grunnleggeren av de muslimske brødrene, Sayyid Qutb, indopakistaneren Maududi og iraneren ayatollah Khomeini. De gjentar alle det samme budskapet som fremkommer klart i Koranen og hadith, nemlig at alle muslimer er pålagt en guddommelig plikt til å bekjempe ikke-muslimer rent bokstavelig – inntil menneskeskapte lover er blitt erstattet av Guds lov, sharia, og islam har erobret hele verden.

”Mystisk og vanskelig”? De massive brudd på menneskerettighetene i de islamske stater, steining av kvinner, pisking av homofile, lemlesting av borgere, tusenvis av politifolk som håndhever sharia og forbud mot andre religioner enn islam – ingen kan lenger si at dette vet de ikke noe om! Dokumentasjonen er overveldende – ja, så umåtelig at selv institusjonsjournalister i NRK burde kunne se ondskapen som Koranen gjennom hundrevis av surer avdekker – og som praktiseres i de islamsk styrte områder.

Har Sibbern og Myrtveit intet lært av historien?

Annerledes var det i 1930-årene da Dagbladet-journalisten Ragnar Vold var nesten den eneste pressemann som her i landet informerte om nazistenes overgrep. Det kom så mange motstridene meldinger om det Hitler sto for – han bygget autobahn gjennom hele Tyskland – og føreren høynet familiens status. Ole Hallesby sa det klart: ”Hitlerismen er å prise som en folkebevegelse, der ikke bare er nasjonal og politisk, men sosial, moralsk og religiøs.” I en slik situasjon var det naturlig nok mange som avholdt seg fra å fordømme nasjonalsosialismen. Det var ”mystisk og vanskelig”.

Etter krigen var det varme følelser for Stalin og Sovjet-samveldet, et land som hadde mistet 20 millioner mennesker. Det frie Europa sto i takknemlighetsgjeld til russerne, som hadde båret de største byrdene i kampen mot nazismen. Glemt var frykten for kommunismen slik den kom til uttrykk før krigen. Så kom sjokket. En russisk avhopper i USA, Victor Kravchenko, utga i 1945 det monumentale verket ”Jeg valgte friheten” – en bok som ble solgt i 22 land og som avslørte Stalin og Sovjet-staten. Sovjet-samveldet anla sak mot Kravchenko. Det gjaldt å tilbakevise beskyldningene som ødela Stalins omdømme i den vestlige verden. Saken ble berammet i Paris i januar 1949. Her ble Kravchenko beskyldt for å være forræder og det som verre var. Han anklaget de sovjetiske advokatene og kommunismen – for det samme som man i dag kan anklage islamistene og islam for. Frihetskjemperen skrek i fortvilelse ut i rettssalen mot Stalins lakeier: Dere er forbrytere, forbrytere mot hele menneskeheten!

Koranens budskap som handler om grusomheter, vandalisme og folkemord, blir i Verdibørsen legitimert – uten motforestillinger – av en islamindoktrinert imam. NRK-reporteren forteller lytterne at vi står overfor noe som er ”mystisk og vanskelig”.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder