Uintegrert god muslim vil innføre sharia i Norge

illustrasjonsbilde av pakistaner som ser på hendene sine. (foto; privat)

Muhammed Qasim Ali dokumenterer at han bor i feil land

Uintegrert god muslim vil innføre sharia i Norge

Bosch Fawstins vinnerbilde fra Garland, Texas.

Poteten Muhammed, uspiselig for andre enn gode muslimer.

I kjølvannet av kontroversene rundt Geert Wilders nylig avlyste karikaturkonkurranse, stikker Ali frem hodet, i ett av hans mange iherdige verbaljihadfremstøt for å kondisjonere det norske folk til å implementere islamsk lov i Norge. Ali ønsker at det norske folk skal integrere seg inn i islam, ved å gi slipp på vestlige frihetsverdier.

I Norge er det litt mer ytringsfrihet enn i mange andre europeiske land, men vesentlig mindre ytringsfrihet enn i USA. Dette er ikke godt nok for Den Uintegrerbare Muhammed Qasim Ali, som verker etter å shariatilpasse norsk lovverk. Som vi vet har muslimene plikt til å arbeide for å shariatilpasse lovverket i sine vertsland. Når muslimenes diaspora er liten og derfor militært svak, gjør de gode muslimene islamiseringsjobben med falske smil og verbal jihad. Når de har bedrevet demografisk krigføring lenge nok til å være tallmessig sterke nok, iverksettes shariaimplementering via voldsbruk. Dette er en guddommelig foreskrevet fremgangsmåte benyttet med hell i 1400 år.

Den Uintegrerbare Muhammed Qasim Ali er en god muslim som i følge Ervin Kohn er tilknyttet gutteklubben «Potetens Umma». I likhet med alle andre gode muslimer er Ali mot integrering. Fordi integrering er i strid med Muhammeds lære. At horder av uintegrerbare barbarer i Norge mener det samme, er den direkte årsaken til koloniene av okkupanter, islamske enklaver, islamghettoer, selvvalgte segregeringshøl – over hele landet.

Carl Schiötz Wibye skriver i «Terrorens Rike» s 182: «De fleste tror at en vellykket integrering handler om å beherske språket og være i arbeid. Men det finnes mange mennesker i dagens Norge, som snakker norsk, og er i arbeid, uten å være i nærheten av å være integrert. En vellykket integrering forutsetter at en innvandrer godtar det nye samfunnets sentrale verdier, og da spesielt verdier knyttet til etikk og menneskesyn».

Her feiler Muhammed Qasim Ali stort.  

For å avklare Alis verdisyn kan vi se på en facebookpostering der han uttaler «Mekka er best, men Medina er bedre. De som vet de vet! Allhamdulillah for å være her igjen»   For den posteringen fikk han en irettesettende kommentar av sin onkel. Ikke dermed sagt at gubben ikke likte måten Ali fremhevet at det er Medina-islam som er best i hans øyne. Men å si noe som kan oppfattes som fornærmende mot Mekka er haram. Dersom du ikke forstår hva Ali her sier, må du snarest lese Den 11. Landeplage.

Ali er ikke norskpakistaner. Han er pakistaner med fysisk nærvær i Norge.

Pakistan er et ekte islamsk drittland. Pakistan er en sterk negativ kraft i verdenssamfunnet. Årsaken er islam.  Pakistan har et avklart forhold til ytringsfrihet. Den eksisterer ikke. I den pakistanske straffeloven (PPC) er det allerede implementert en særbeskyttelse av islam fremfor andre tankesett. Ali vil med andre ord innføre pakistansk shariabasert lov i Norge.

PPC §§ 295 og 295A utgjør den pakistanske blasfemilovens opprinnelige innhold fra 1800-tallet. Teksten er en levning fra britenes kolonistyre. De ønsket ikke at effektene av Indias multikulturelle og -religiøse fellesskap skulle påvirke businessen i negativ grad, slik en hver multikultur som inkluderer ukulturen islam alltid gjør. Derfor disse bestemmelsene, som uten å diskriminere eller favorisere enkeltreligioner, inneholder straffebud mot den som «fornærmer» en hvilken som helst religion. Pakistanerne bygget sitt lovverk på loven de arvet av britene, men med viktige tillegg; PPC §§ 295 B og 295 C gir koranen og profeten en unik beskyttelse som ikke blir andre religioner til del.

Norge var et hyggelig sted før folk av Alis støpning ankom hit. Det indiske subkontinent var også et hyggelig sted før islam ankom. Muslimene slaktet buddhister og hinduer i et omfang verden aldri har sett maken til. De etterlot seg berg av hodeskaller, tok millioner av slaver og la beslag på ufattelige rikdommer.  Anslag på buddhistiske og hinduistiske dødsofre for islam varierer fra 100 til 400 millioner mennesker. India var multireligiøst under britisk kolonistyre. Islam hadde ingen særskilt beskyttelse fremfor andre livssyn. Det endret seg som nevnt ovenfor, da muslimene fikk opprette staten Pakistan. Da islam fikk tøylene ble lovverket som de arvet av britene justert i shariakompatibel retning. Dette er nøyaktig det samme som Ali nå vil gjøre her i Norge.

De Uintegrerbare deler ikke vår etikk og vårt menneskesyn. Ganske enkelt fordi et slikt standpunkt ville gjøre dem til frafalne. Det er umulig å integrere muslimer. Islams krig mot menneskeheten, frontavsnitt Norvegistan, har pågått i over 40 år og vil ikke ta slutt før vi har deportert de som vil leve etter sharia. Det fremstår som hensiktsmessig å starte med Muhammed Qasim Ali.