Ungdomspolitikere angrep ytringsfriheten i Lillestrøm

Kamp mot islam og kamp for frihet er to sider av samme mynt

Ungdomspolitikere angrep ytringsfriheten i Lillestrøm

SIAN standen i Lillestrøm 1.8.20 viste hvilken verdikamp som pågår i Norge. I tillegg til den åpenlyse konflikten mellom islam og sivilisasjon, fører venstreblivne en kamp mot sivilisasjonen.

Talene våre kan sees her;

Lars Thorsen 1

Ellen Due Brynjulfsen

Lars Thorsen 2

Anna Bråten

At Norgesvennlige krefter i og utenfor SIAN må bruke tid på å beskytte våre frihetsverdier og tvinge opp det konstant innsnevrede ytringsrom er uhørt sett i et historisk perspektiv. Det er nettopp derfor kulturmarxistiske lærere og akademikere forsettlig har manipulert historiefortellingen til de siste par generasjoner skoleunger.

Per i dag er denne hjernevaskingsprosessen kommet så langt at ungdomspolitikere river i filler plakater med teksten «Stans angrepene på ytringsfriheten».

Se video; Trakassering av ytringsfrihetsforkjempere

De venstreblivne har i årevis dokumentert manglende evne eller vilje til å forholde seg til juridiske realiteter. At SIAN har full frihet til å offentlig fremsette enhver ytring – herunder eventuelle straffbare ytringer – er udiskutabel juss.

Det er like udiskutabel juss at støy ikke er en lyd som beskyttes av ytringsfriheten, og at politiet plikter å beskytte formidlingsfriheten mot blant annet støy.  

Likevel ser vi at radd benytter støyterror, intimidering, kroppskrenkelser og skadeverk som virkemidler i deres politiske kamp mot det norske demokratiet. Den generelle trend de siste årene er at politiet ikke håndhever loven på disse områdene, og dermed rutinemessig bryter sin tjenesteplikt.

Politiet på Lillestrøm derimot, gjorde en god jobb 1. august. Betraktelig bedre enn for eksempel Trondheimspolitiet som lot barbarene ødelegge både SIAN utstyr, det nyrestaurerte torget, bygninger, inventar og ikke minst selvfølelsen til de operative tjenestemenn som fikk ordre om å ikke denge den angripende hyeneflokken. Å skrive ut noen bøter i ettertid kompenser ikke for de alvorlige brudd på tjenesteplikten politiet utviste i Trondheim. Sannsynligvis har episoden der bidratt til refleksjon i landets øvrige politidistrikter.

De tilreisende ytringsfrihetsforkjempere er naturligvis ikke tilfreds med å ha blitt kroppskrenket og utsatt for tyveri og hærverk av representanter for alle politiske ungdomsorganisasjoner unntatt FpU, men realiteten er slik at politiet setter andre grenser for sin inngripen enn det lovverket isolert sett angir, av strategiske årsaker. Det er en realitet man sannsynligvis vil konfronteres med de fleste ganger en fremfører budskap som provoserer de gode haterne. Det er aldri kostnadsfritt å stå opp for friheten. Det er derfor den tause majoritet er taus.

Men taushet har aldri vunnet en krig.   

Den sterkt tiltagende trusselen mot ytringsfriheten som er dokumentert ved SIAN sine stands hittil i år, gjør det påkrevet at både SIAN sympatisører og andre som verdsetter vestlige frihetsverdier, kommer seg ut av godstolen, og enten deltar som en fornuftens tause talsmann ved våre arrangementer, eller arrangerer egne møter der de forsvarer vestlige frihetsverdier, mot de tiltagende angrep fra islam og venstreblivne.

Hvis du mener jeg overdriver i min beskrivelse av nåsituasjonen, så arranger et offentlig møte og inviter meg, så skal jeg forklare publikum hvorfor du tar feil og jeg har rett.