Utvanning av Det Norske på Østfoldbadet

bønnestund på Østfoldbadet

Askim kommune medvirker forsettlig til islamsk shariabasert rasisme og apartheid

Utvanning av Det Norske på Østfoldbadet

På kjøretøyet skal Herrefolket kjennes.

bønnerom under trappa ved hovedinngangen.

Gode muslimer har i de seneste årene leid Østfoldbadet for lufting og bading av sine shariauniformerte hunkjønn på lørdager etter at ordinære vantro badende jages ut klokken 19. Slik unngår muslimene å eksponere seg for – og komme i berøring med –  oss skitne vantro. De kommer fra fjern og nær for å plaske rundt i sin egen møkk fullt påkledd. (Dusjing forut for bading er et fremmedord for de feilkulturelle. Respekt for vertslandets normer og regler likeså). 

 

Mens vantro nordmenn kan slite med å finansiere en familietur til Østfoldbadet, leier en moské i Oslo badet på lørdager slik at De Uintegrerbare forblir nettopp det, helt gratis. 

 

Under invasjonen i 2015 så man i Europa gode grunner til at det er nødvendig å skille gode muslimer fra ikkemuslimske badende. Vi registrerte at gode muslimer driter i dusjen og begår overgrep på vantro badende i alle aldre. Allahs stormtropper oppførte seg verre enn dyr. Akkurat slik koran og sunna legger opp til.  Også i det våte element. 

 

Men det er ikke dette som er bakgrunnen for at muslimene på fast basis leier Østfoldbadet til eksklusiv muslimsk bading. For her kan nemlig muslimske jenter oppfylle sine mål, slik de selv uttrykte dem under folkemøtet om den lønnlig planlagte moskéen i byen; ”Vi vil ikke bli som dere” slo muslimjentene klart fast overfor byens ikkemuslimske borgere. Det eneste oppsiktsvekkende ved dette utsagnet, er at det kom så usjenert. Verbaljihad forutsetter jo nettopp usannhet, for å lykkes. Gode muslimer er derfor sjelden særlig sannferdige, når islamiseringen skal forsvares overfor de vantro. Her løp tungen løpsk på den unge muslima, og sannheten glapp ut. De vil jo ikke bli som oss. Det har de dokumentert i ord og handling helt siden de første uinviterte pakistanerne ankom, og etablering av segregerte parallellsamfunn startet, innenfor den velferdsstaten som naivt finansierer deres tilværelse. 

 

Østfoldbadet er et selskap der Askim Kommune har en eierandel på 78,5 %. Kommunen må dermed anses ansvarlig for den virksomhet som utfolder seg der. På direkte forespørsel med kritisk vinkling om segregeringsprosjektet på Østfoldbadet, svarte funksjonæren at de stakkars muslimjentene får jo ikke lov til noen ting av sine familier, derfor må ikkemuslimer akseptere at de shariauniformerte får lov å utfolde seg i sin rasistiske apartheidbading på Østfoldbadet.  Slik underkaster kommunen og Østfoldbadet seg fullstendig den shariabaserte tilstand av menneskefiendtlig feilkultur som De Uintegrerbare i økende grad søker å implementere i krigens hus, avdeling Norge.

 

Mens lørdagsbadingen normalt er for kvinnfolk, er det i dag gutta som var på tur. Nærmere bestemt de gode muslimene fra Tawfiiq moskéen i Oslo.  Tawfiiq er Norges største somaliske moské, dit også andre etnisiteter av gode muslimer har sognet, før de har tatt turen til Midt Østen for å drepe og bli drept fi sabilillah.  Siden det ikke går så godt for deres egen fraksjon i den evig pågående islaminterne kampen om kalifhatten i Midt Østen, tar gutta seg tid til en dupp i det askimske badevann.  

Det eneste positive man kan se ved at Askim kommune lar De Uintegrerbare bade i segregerte arrangementer på Østfoldbadet, er at denne lørdagen – mens mannfolka busser til Askim – er potensialet for islamindusert negativ adferd i Oslo temporært redusert. 

 

Askims knefall for islamistene er ikke verre enn hva lokalpolitikere i resten av landet gjør seg skyld i. Det meste av islamiseringen og shariatilpasningen i Norge er det jo nettopp våre egne folkevalgte slasker som er ansvarlige for. De vil ikke bli tilgitt. Det vil heller ikke deres lakeier i forvaltningen eller statsfinansierte NGO-er. Fra Nürnbergprosessen har vi lært at det ikke fritar for straff, at du bare fulgte ordre. Har du opptrådt menneskefiendtlig i ditt daglige virke, er det nå på tide å slutte med det. De hitreiste med okkupasjonsambisjoner vil ikke belønne deg dersom islamiseringen fullføres. Det viser historien med all mulig klarhet. Det er en dårlig ide å fore krokodillen. Den spiser deg alltid, til slutt. Enten du har badet eller ei.