Venstreblivne mobiliserte til støtte for sharia

SIAN viste hva kvinnedagen dreier seg om, i Det Nye Norge

Venstreblivne mobiliserte til støtte for sharia

SIAN deltok i markeringen av kvinnedagen i Oslo, med parolen «Styrk kvinnekampen forby sharia».

Budskapet falt ikke i smak hos de som vil ha mer islamisering av Norge.

Video med glimt fra begivenheten kan sees her.

Velkjente ansikter fra voldelige kommunistiske og anarkistiske sammenslutninger lagde spetakkel og viste forakt for demokratiet på Egertorget.

Radden glemte hvorfor de var ute og gikk i tog, da de så vår parole. Hyklerne forkastet feminismen umiddelbart, da de observerte noen som opponerte mot islams kvinnesyn. For de venstreblivne er intet så viktig som å beskytte islams ondskap mot kritikk.  

Når man observerer hatet,  selvhatet  -  samt intoleransen mot demokrati og vestlige frihetsverdier  - som preget deltagerne i 8. mars toget i Oslo, er det mange refleksjoner som melder seg;

I den islamske verden er det mye å ta tak i når det gjelder kvinners rettigheter. Den islamske verden er ikke bare Saudi Arabia og Langtbortistan. Det er islamske enklaver  i alle vesteuropeiske land, der hitreiste uintegrerbare behandler sine kvinner  verre enn vi behandler dyr. I tillegg betraktes ikkemuslimske kvinner som laverestående, og lovlige å voldta jamfør teologien.  Dette er noe man ser påviselig effekt av i voldtektsstatistikk i de ikkemuslimske land som har sluppet inn folk som baserer sin livsførsel på Muhammeds islam.

Kvinnebevegelsen kunne hatt mye å henge fingrene i. Det må med andre ord være viljen det står på, når de faktisk ikke gjør noe. 

Det offisielle toget hadde paroler som reflekterte det faktum at kvinnekampen i realiteten er vunnet for mange år siden. Paroler som «stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå», vitner om laber innsikt i realitetene på voldtektsfronten etter at landet ble beriket. Prøv å vifte med et samtykkeskjema foran en analfabet overgriper og se om det hjelper.  En hitreist muslim hører nok mer på koranens forfatter enn på rødstrømper. Danske feminister mener forøvrig at et smil innebærer samtykke. Det er ikke måte på hva slags tøv venstreblivne finner på for å lede oppmerksomheten vekk fra det faktum at muslimer er overrepresentert som seksualpredatorer, ift ikkemuslimske seksualpredatorer.

Noe kvasifeministene ikke hadde parole i mot, var islamske fenomen som pedofili og tvangsekteskap, som faktisk er definert som slaveri. En form for slaveri som forøvrig norskUNICEF støtter.Hva mener den islamofile kvinnebevegelsen om det? 

Likestilling er så mangt. I Midt-Østen krever muslimske kvinner samme rett som menn, til å sprenge seg selv til lungemos for islams sak. Problemet deres er at islam ikke tillater likestilling fordi Muhammed var en kvinnehater.  Jihad-bertene har latt seg påvirke av moderne likestillingsidealer. Men deres lodd er av islams oppfinner for evig definert å være rugekasser for nye generasjoner jihadister. Det er islams kvinneideal.

I kampen mot islamiseringen av verden er kampen for kvinners rettigheter viktig. Jo større likestilling det blir mellom kjønnene - jo svakere står det ekte islam og de gode muslimene som følger Muhammeds islam.

Motstand mot sharia kan på ingen måte sies å ha preget kvinnekampen så langt. Det er et påviselig faktum at islam som sådan er den største trussel mot kvinners rettigheter og frie livsutfoldelse. Slik har det vært i 1400 år, og kvinnefronten har aldri gjort noe for å bøte på dette. De venstreblivne har samme negative holdning til vestlige frihetsverdier som de gode Muhammedtro muslimene. Og de har skyld i mange ødelagte liv.

Det er et visdomsord som sier « Hvis du ønsker å vite hvor sivilisert en kultur er, se hvordan de behandler sine kvinner».  Det å begrense kvinners livsutfoldelse på islamsk vis betegnes gjerne som fundamentalisme. Dessverre het islams første og flinkeste fundamentalist Muhammed, og hans liv og lære definerer rammene for alle muslimers gjøren og laden til alle tider. Det er Muhammeds egen islamversjon som tvinger kvinner inn i en tilværelse av tilsløring og mishandling – langt vekk fra normalt mellommenneskelig samkvem og likeverd. En muslim som slår sin kone er en god muslim.

Over alt hvor islam definerer samfunnsordenen, er livet et helvete for kvinner.  Æresdrap er mer enn bare «vold i hjemmet» Det er islam. I det islamske Marokko er vold mot kvinner forbudt. Unntatt når kvinnen er din kone. Bakgrunnen er selvfølgelig at pedofeten selv var en konemishandler. Og tro ikke at den mishandlede muslimske kona er dårligere stillet enn vantro kvinner som råker ut for muhammedanske berikere.  

19 av de 20 verste landene i verden for kvinner er islamske, i følge World Economic Forum. Likevel ser vi at rabiate mennesker som utgir seg for å være kvinner, går fra konseptene over at SIAN ønsker å bedre kvinners levevilkår ved å ekskludere sharia fra vår sivilisasjon. Det er kanskje ikke alle som fortjener å bli reddet fra følgene av sin egen stupiditet.