Venstreekstrem politibetjent med lemfeldig forhold til sannhet og lovverk

Situasjonsbilde av Snustveit i ferd med å snikfilme SIAN sin folkeopplysningsvirksomhet.

Pass på hvis denne fyren dukker opp på ditt politiske arrangement

Venstreekstrem politibetjent med lemfeldig forhold til sannhet og lovverk

Eldar Snilstveit er en fyr du neppe vil sitte ved siden av på trikken. Han arbeider på Hatkrim innsatsgruppen ved Oslo politikammer. Han er tilsynelatende et representativt eksempel på det menneskematerialet Oslopolitiet fyller hatkrimgruppa med, dette fremste verktøyet Statsmakten har i arbeidet med å kneble dissidenter mot Statsmaktens tilslutning til det overnasjonale ødeleggelsesprosjektet som truer med å gjøre kål på vår sivilisasjon.

I studietiden var unge Eldar engasjert i Radikale Studentar . Dette er en gruppering som ligger «godt ute på venstresiden» i følge dem selv. Slett ikke betryggende for rettssikkerhet og ytringsfrihet, gitt de venstreblivne sine bragder i meningsfascismens tjeneste gjennom historien, i de land der Eldar sin ideologi har fått sette dagsorden.

Under etterforskningen av distribusjon av informasjonsmateriell om islamproblemet, avhørte han Anna Bråten på Manglerud politistasjon. Informasjonsmateriellet inneholder fakta om islam, og kritiserer de av muslimene som følger ekte Muhammedstyle islam – de gode muslimene. (For at subversive statsansatte kikkadorer ikke skal klare å misforstå hva jeg mener; Dem som Muhammed og koranen definerer som gode muslimer).

For at Statsmakten skal klare å kneble SIAN må de skape illusjonen at vi kritiserer alle som er født som muslim. Under avhøret skrev Eldar derfor feil i protokollen, og måtte gjentatte ganger korrigeres av Bråten. Eldar hevdet at hun mente «alle» muslimer og skrev dette, til tross for at hun uttalte det motsatte.

Allerede her markerte han seg som en uredelig politisk aktivist som ikke tar sitt samfunnsansvar som polititjenestemann på alvor. Han er grovt  umoralsk og han bryter forsettlig politiinstruksen. Han er en slask.

Eldar vitnet i Tingretten angående hans snikfilming av Bråtens tale 1.9.18, som utgjør tiltalepunkt 2. Hans uredelighet kom godt frem da han i vitneboksen fremstilte omstendighetene rundt vår markering som kurant bortsett fra litt støy fra radden. I realiteten var det et avsindig spetakkel, uro og aggresjon som førte til at to av Eldars venstreekstreme meningsfeller ble lagt i jern av ordensmakten, slik det fremgår av foreliggende bilde- og videomateriale. Temaet var av relevans for rettens vurdering av tiltalepunkt 2, og Eldars uriktige faktafremstilling fra vitneboksen kunne potensielt ha ført til justismord.   

I en rettspause i tingretten fotograferte jeg Eldar. Det skapte furore og trusler om anmeldelse.  Jeg ble også trakassert av uniformert politi, som fremførte ymse usakligheter som spinkle erstatninger for den lovhjemmel politiet manglet for å få slettet bildet jeg tok. 

Den kulturmarxistiske aktor Andreas Kruszewski lurte deretter dommeren til å protokollere begivenheten, til tross for at den lovlige fotograferingen ikke har noe som helst med tiltalen å gjøre. Dette indikerer forøvrig at dommeren er lettpåvirkelig og ikke veldig kompetent. Noe som til fulle visualiseres i Tingrettens dom.    

Fotograferingen er beskyttet av EMK og SP. Likevel ble jeg truet av sikkerhetsvakter og av uniformert politi. Eldars innsats i vitneboksen var flau, der han på gjentatte spørsmål fra forsvareren ikke ville svare på om jeg har de samme lovgitte rettigheter som ham selv. Eldar ble belønnet med munter steming på tilhørerbenken, og han var rød i toppen da han stormet ut.

Eldar var som nevnt utsendt med klekkelig overtidsbetaling den 1.9.18 for å smugfilme SIAN arrangementet. Dette var midt i etterforskningsfasen av brosjyresaken. Politiet forsto at brosjyresaken var tynn og ville ha noe mer de ”kunne ta” oss på.

Dessverre for Eldar er han ikke en flink politimann. Han fremsto som så suspekt på stedet at jeg fotograferte ham. Jeg husker situasjonen fremdeles, mer enn ett år senere. Ikke så å forstå at Eldar «ser ut» som en politimann, men han lukter snut.

De som selv har vært utsatt for overgrep fra politiet forstår hva jeg sikter til.

Min omgang med venstreblivne har lært meg at de ikke utelukkende er uflidde slasker med dårlig personlig hygiene og palestinaskjerf. De kan til forveksling ligne på normale mennesker, slik tilfellet Eldar viser. For at allmennheten skal unngå å havne i uønskede situasjoner er det viktig å vite hvem som er venn og hvem som er fiende.  

Ikke vær som Eldar.

Bidra i stedet til å trygge demokratiet. Støtt SIAN i kampen mot islamisering, for vestlige frihetsverdier.

Dersom du reagerer negativt på at jeg informerer allmennheten om de destruktive kreftene som huserer på Manglerud, så vit at du selv kan være neste offer. Denne gjengen er tilsynelatende skruppelløs.