Verbaljihadyngel frekkere enn flatlusa

Muhammed og hans medsammensvorne er uønsket i Norge.

Verbaljihadyngel frekkere enn flatlusa

Migrasjon og agitasjon er mer effektiv jihad enn vold, i vår samtid i Vesten.

Jihadyngelens rollemodell tilbyr verden en bedervet vare som alle tenkende mennesker vil si nei takk til.

Krenkede skjeggefanter passer ikke her.

Uintegrerbare ungdommer tilknyttet Islamsk Råd Norge spør i VG 10.8.22 hva statsministeren vil gjøre for å innføre sharia i Norge.

De unge ubudne gjestene er bekymret fordi vertskapet utøver demokrati i det offentlige rom.

De uttrykker ikke bekymring over at voksne muslimer til stadighet prøver å drepe SIAN medlemmer.

Deres uintegrerbare foreldre har gjort en god jobb med å oppdra dem til gode muslimer. De fremstår som dårlige medmennesker som ikke passer her i vårt land.

Som kjent er en god muslim et dårlig medmenneske, fordi han kopierer Muhammeds atferd. Muhammed hadde nulltoleranse for kritikk og politisk motstand. Muhammed snikmyrdet og henrettet politiske motstandere. Muhammed er rollemodell for alle muslimer.

De frekke verbaljihadistene bruker FNs barnekonvensjon som slagtre mot norsk demokrati.

Det er ikke en menneskerett å slippe å få sine følelser krenket.

Det er ikke en menneskerett å få invadere og okkupere andre menneskers land.

De reflekterer ikke over at barnekonvensjonen gir norske barn rett til å slippe å bli utsatt for islamsk atferd som feks dominanskrim, herrefolkatferd, plyndring, vold, voldtekt og drap.

De reflekterer heller ikke over at FN konvensjonene ratifiseres og etterleves av siviliserte land – ikke av islamske dritland. Hvis de er opptatt av barns rettigheter bør de bruke ressursene sine på å bedre levekår for barn i islamske land. De kunne også skrevet en kronikk om den utbredte barnemishandlingen i muslimske hjem i Norge.

Statistikk dokumentere at muslimer er ekstremt overrepresentert som utøvere av islamsk atferd. Slik er det sannsynligvis av den enkle grunn at teologien sier at det er lovlig og i mange sammenhenger påbudt for muslimer å oppføre seg islamsk mot sårbare uskyldige nordmenn, samt å utøve utstrakt internvold.

De frekke verbaljihadistene benytter anledningen til å misbruke begivenheten der Manshaus drepte søsteren sin. I Norge er drap forbudt uansett hvem offeret er.  I islam er drap på egne barn og barnebarn tillatt når barnet har oppført seg uislamsk. Drap på nordmenn er hjemlet i koranen, med den begrunnelse at vi er ikkemuslimer. Nesten alle partnerdrap og drap på egne barn utføres av muslimer. Nesten all terror utføres av muslimer.

Muslimers generelt dårlige sinnemestringsevne, lave voldsterskel og intoleranse for norske verdier - får de Muhammed kaller gode muslimer til å utøve muslimvold og jihad mot SIAN når vi praktiserer demokrati.

Jeg har aldri sett en muslimunge når vi brenner våre egne bøker utenfor islamske kommandosentraler. Men det kan jo hende de var der, og at jeg ikke så dem fordi jeg var opptatt med å håndtere angripende muslimske voldsaper. Det kryr jo vanligvis med voldelige muslimer som gjør sitt ytterste for å utsette oss for muslimvold fi sabilillah.

Alt dette er fakta. Fakta som de hitreiste verbaljihadister driter i – fordi deres agenda er å avskaffe nordmenns menneskerettigheter, og nordmenn om nødvendig, slik Muhammed og hans koran befaler.

Islamsk Råd Norge har slått fast at sharia står over norsk lov. Islams oppfinner og koranens forfatter sier det samme. Dette legger også de unge verbaljihadister til grunn.

Disse uintegrerte ubudne gjestene trenger åpenbart å bli utsatt for mer koranbrenning, mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet. Men aldri naivitet og appeasement.

Islam er en intolerant hatefull antidemokratisk politisk ideologi som forlanger total underkastelse, uansett om man er norsk eller muslim, godt eller dårlig medmenneske. Islam avviser humanitet hvis individet er ikkemuslim, fordi Allah ikke definerer menneskeheten slik man gjør iht sivilisert etikk.

Med de prøvelser disse muslimene hevder seg utsatt for av sitt norske vertskap, er det åpenbart mest humant å sende dem hjem til Shitholeistan der islamkritikk og andre ugudelige vestlige frihetsverdier, er forbudt.