Verdibørsen i NRK sviktet jødene

Verdibørsen i NRK sviktet jødene

Helgens Verdibørsen i NRK hadde på sendeskjemaet det spennende temaet: ”Hva er det med islam og jødene?” Enda det islam-ideologisk og islam-politisk kan dokumenteres de mest bestialske og groteske angrep på jøder, både historisk og i vår egen tid, ble temaet  vinklet slik i Verdibørsen at lytterne fikk  inntrykk av at islam er egentlig ikke så mye å bebreide.  Overgrepene og uretten som er begått mot jødene fra islams side – forsvant i ullent tåkeprat fra deltakerne i det såkalte ekspertpanelet. Nok en gang ble jødene sviktet.

 

 
 Det var den senere tids debatt om jødehets som var utgangspunktet – og som skulle analyseres og kommenteres – av det faste panelet: Religionsprofessor Oddmund Leirvik, professor i religionshistorie, Torkel Brekke og kirkeforsker Ulla Schmidt. Med dette ensidige sammensatte politisk korrekte panelet, som troende kristne og med stor velvilje overfor islam, ble det et program av minimal informasjonsverdi. Bedre ble det ikke da det viste seg at programlederen, Aase Chathrine Myrtveit, var meget tilbakeholden med de kontroversielle spørsmålene. Derfor ble det ingen høy  temperatur i  diskusjonen – til tross for det betente temaet.
Også denne gangen viste professor Leirvik seg  fra sin islam-vennlige side. Han fortiet islams forbrytelser og overgrep mot jødene, samtidig som han omtalte islam på en positiv måte. Leirvik fikk seg til å si at hetsen mot jødene i Koranen var relatert til da muslimene inntok Medina der det oppstod konflikt med jødiske stammer. Professoren nevnte ikke at jødene ble angrepet av Muhammeds krigere, men at de nektet å underkaste seg islam. Muhammed seiret og drepte ca. 900 jøder – etter at de selv hadde måttet grave sine egne graver. Profeten og hans menn ranet til seg alt jødene  eide, mens de solgte kvinner og barn som slaver.
Leirvik kunne også fortelle at jøder fikk beskyttelse hos muslimene da kristne i Spania gikk til krig mot islam på 1200-tallet. Her også fikk lytterne inntrykk av noe positivt som muslimene stod  for. Sannheten er at islam gikk til angrepskrig mot Spania på 700-tallet, men etter  kamp mot muslimene gjennom 16 generasjoner, lyktes det de kristne å jage muslimene ut av landet. Vel var det så at både kristne og jøder under den islamske okkupasjon fikk tillatelse til religionsutøvelse,  men historikerne forteller at kristne og jøder måtte leve som annen rangs borgere . De kunne ikke bære våpen, de kunne ikke ri på hester, bare esler. De kunne ikke gå med sko. Å si at Jesus var Guds sønn medførte henrettelse. Kirkeklokker var forbudt, kristne prosesjoner var forbudt, de måtte gå til side når de møtte muslimer på veien. De kunne ikke ha grønt i klærne etter som det er islams farge. Hvis de ble overfalt av muslimer hadde de ikke lov til å forsvare seg. De måtte betale en spesiell  skatt. Kristne landsbyer måtte årlig avgi en kvote unge kvinner til muslimene.  
Ikke alle muslimer kan anklages for jødehets, sa Leirvik, som hadde ”hørt rykter om muslim-hets i skolen”.
Hele panelet burde ha blitt satt på sidelinjen til fordel for f. eks. Shoaib Sultan fra Islamsk Råd og dr. Michal Rachel  Suissa fra Senter mot antisemittisme.
Dessuten burde følgende spørsmål  blitt stilt:
I Koranen omtales jøde-hat i nærmere tjue ulike versjoner, tyder ikke det på at jødehetsen egentlig er forankret i ”den hellige bok”?
I en brosjyre som Hamas laget, brosjyre nr. 65 1990, heter det at det er en plikt for muslimer å drepe enhver jøde – er ikke det også uttrykk for hat til jødene?
Den danske muslimske politikeren , Nasser Kadher,  skrev i Berlinske Tidende at han kom fra en kultur der jødene ikke ble ansett som fullverdige mennesker – føyer ikke også dette seg inn i rekken av utsagn som viser at jødehets er solidt forankret i islam?
Med slike og beslektede spørsmål ville nok ”ekspertene” blitt konfrontert med temaets virkelige realiteter.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder