Vern om vår sivilisasjon!

Vern om vår sivilisasjon!

1) Krigen mot islam er en krig mot muslimer.
2) Ta vel imot den som kaster av seg den islamske hamen.
3) Meningsløst å kalle islam en religion – islam er politisk krigføring.
4) Islamismen må nedkjempes på samme måte som kommunismen.
5) Fred og frihet krever kamp mot islamisme.
6) Muslimer må frigjøres fra det islamske terrorvelde.
7) Muslimene må presses til å ta sin egen frigjøringskamp.
8) «Radikal islam» eksisterer ikke – kun islam.
9) «Moderate muslimer» bekjemper ikke «radikale muslimer».
10) En troende muslim er en fiende av Vestens sivilisasjon.

Arne Tumyr