Vesten må holde seg unna islamofascismen

Politikerne er lammet. Det er ikke mulig med fredssamtaler.(FOTO: HANDOUT / REUTERS)

Islam bryter sammen – muslimer dreper hverandre

Vesten må holde seg unna islamofascismen

I Egypt, i Syria – hos Recep Erdoğan i Tyrkia – og i Pakistan – over alt der muhammedanernes islamofascisme har makten, hersker det omfattende voldsutøvelse med fiendskap og terror. Selvmordsbombere herjer. Krig er dagligdags. Fiendtligheter muslimer imellom og mot ikke-muslimer – vil ingen ende ta. Syria og Egypt er i øyeblikket hardest presset i de islamske områder – der menneskene i Alllahs navn slaktes ned for fote.

Venstresidens kommentatorer her i landet snakker ikke lenger om «Den arabiske våren». Hele det vestlige, politiske miljø ble satt ut av spill – da en demokratisk valgt muslimsk president i Egypt ble fjernet ved et militærkupp. Det er ikke til å tro. Selv president Barack Hussein Obama applauderte kuppgeneralene! Det Vesten ikke skjønner – ikke vil skjønne – er at islam med tilhørende islamisme i all sin begredelighet – er i ferd med å kollapse.

Det går ikke med en islamsk samfunnsmodell i vår tid når menneskene vil ha et sekulært samfunn med fred og frihet.

Sjia- og sunnimuslimer med sekteriske grupperinger skjærer strupen over på hverandre. Noen tusener er drept i Egypt – 100 000 i Syria. Skal USA og andre vestlige land støtte krigførende sjiamuslimer mot sunnier? Problemet er at krig vil pågå så lenge Allah og Muhammeds hærer har makt!

Terroren i den kommunistiske verden opphørte langsomt fra den dag Mikhail Gorbatsjov sa: «Vi kan ikke fortsette å leve på denne måten!» Det samme må muslimene si. Kommunismen kollapset, Hitlers diktatur ble nedkjempet – og nå står islam for tur. Islam må nedkjempes, dumpes og kastes på skraphaugen for døde politiske ideologier. Islam må med sin onde politikk ut av det politiske rom i verdenssamfunnet. Islamister må henvises til de private gemakker. Det kan ikke slås fast ofte nok: Religionsutøvelse er en greie for de private rom. Religion og politikk må ikke blandes sammen. Religionskonflikter skaper kriger.

Dessverre blir ingen problemer løst dersom Obama og andre vestlige ledere går inn med militære styrker i det islamske ragnaroket. Tvert imot skapes det bare enda flere problemer. Islamistene må selv fjerne islam som krigsreligion.

Her hjemme må vi treffe mottiltak når denne ideologien i teori og praksis manifesterer seg – og det skjer dessverre i vår tid – sakte, men sikkert over hele samfunnet.

Islam må nedkjempes før Muhammeds hær blir sterk nok til å nedkjempe oss.

Når og hvis islamister «blir som oss» – det vil si at de kommer med «nye islam» der menneskerettighetene og de grunnleggende norske og vestlige verdier fullt ut aksepteres – og islam fungerer i samfunnet omtrent på samme måte som blant annet kristendommen – da sier vi til «de nye muslimene»: Velkommen til oss!