Vet ikke norsk kulturelite at islamsk kultur er Allah akbar

Islam må kollapse før muslimer kan si ja til frihet og kultur

Vet ikke norsk kulturelite at islamsk kultur er Allah akbar

De som steller med kulturen her i landet, har lite forstått når de besværer seg over at muslimer kommer verken på konserter eller takker ja til andre kulturtilbud. Barna til muslimske foreldre uteblir nesten fullstendig fra kulturaktiviteter. Av 4000 unge som får opplæring innen klassisk musikk fordelt på 131 orkestre over hele landet, er der knapt noen med muslimsk bakgrunn. Muhammedanere her i landet går ikke en gang i museer! Av det besøkende publikum i Nasjonalmuseet var det i 2011 kun 3 prosent med ikke-vestlig bakgrunn.

Islamsk kultur

Det såkalte kulturelle mangfoldsåret 2008 da man nettopp skulle få inkludert muslimer i det norske alminnelige kulturlivet – ble en fiasko - fiasko i den forstand at også her uteble denne religiøse gruppen.

Kulturfolket her i landet har ikke tatt høyde for at slam med sharialovene forbyr muslimer å delta i de vantros uislamske aktiviteter. For muslimer er det nemlig forbudt med musikk og sang. Videre er pardans forbudt. Skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt. Tydelig sier de islamske «lærde» også til «norske» muslimer: Det er haram (forbudt) å delta i det dekadente norske kulturlivet – som bare fører dere bort fra profeten og Allah.

Flere teateroppsettinger i London blitt enten tatt av programmet eller amputert. I 2006 måtte Deutsche Oper droppe en oppsetning av Mozarts «Idomeno». Man fryktet bråk på grunn av framstillingen av Muhammed. Det er forbudt for kvinner å synge offentlig i Iran. Monty Python skapte furore med sin religiøst satiriske film «Life of Brian» i 1979. – Vi kunne aldri ha gjort dette med islam i dag, sier Eric Idle (69). De fire gjenværende sunni-muslimske lovskolene, har ikke tillatt stort mer enn koranresitasjon, bønnerop og i noen grad patriotiske sanger uten ledsaging av instrumenter.

De fleste «rettslærde» mener at sang er tillatt. Forutsetningen er at sangens innhold er tillatt i islam, for eksempel lovprisning av Allah. Sanger eller poesi som har et innhold hvis strider med sharias lære, for eksempel ting som vekker erotiske følelser, prising av kvinner og alkohol osv., er forbudt.

Av dette fremgår at  skal kulturdepartementet med muslimen  Hadia Tajik i spissen – gjøre seg noe håp om å  få opp interessen blant muslimer for kunst og kultur  – må koranskolene med imamene i spissen  komme på banen.

Menneskene innenfor det islamske Ummah kan ikke nyte godt av de kulturelle verdier før islam har brutt sammen – på samme måte som kommunismen kollapset.  Problemet her er at mens folk flest i de kommunistiske stater fordømte og ville ha bort kommunismen – er situasjonen i de islamske stater at hovedtyngden av menneskene der vil beholde islam.

Vi bør begynne med barna – de må få demokratiopplæring knyttet til en frigjøringsprosess – en frivillig  «normal religiøs søndagsskole». Koranskolene i sin nåværende form må simpelt hen legges ned – fordi dagens islamske tvangsoppplæring er i realiteten hjernevasking . Det dreier seg om en form for religionsinnøvelse som  står i motstrid til norsk lov og menneskerettighetene.

Å fravriste imamenes, de «rettslærdes» og vokterrådenes makt over Allah-slavene, vil bli en konfliktfylt kamp – fordi disse religiøse autoritetene har store deler av islamistene med seg når de vil og skal  islamisere Europa. Vi må se en kamp foran oss i minst et hundreårs perspektiv. Begynner vi i vår tid der vi markerer vernet om norsk kultur og vestlige verdier – da kan vi kanskje lykkes.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder