Vi må bekjempe Muhammeds ideer

Vi må bekjempe Muhammeds ideer

Hat trenger motstand. SIAN tar hatet på alvor. Islams hat mot den ikkemuslimske del av menneskeheten må bekjempes, før det fortærer vår sivilisasjon og gjør Norge til en del av islams hus. Hat oppstår ikke i et vakuum. Vi må bekjempe idéene bak muslimers islamske atferd.

Hat er en følelse. Det er helt akseptabelt å hate den hatefulle. Men vi som er siviliserte mennesker må basere følelseslivet på fakta, i motsetning til hvordan islam befaler muslimer å opptre; betingelsesløs underkastelse og blind lydighet for islams hatefulle og onde befalinger.

To representanter for den fiendtlige invasjonstyrkens kommandoapparat Islamsk Råd Norge, har i Dagsavisen begått et selv til våre ubudne gjester å være, oppsiktsvekkende uærlig propagandautspill til islamiseringens fremme.

De skrivekyndige inntrengerne hevder at «en retorikk som omtaler ikke-hvite og muslimer som en trussel eller invasjon har alvorlige konsekvenser».

Realiteten er at nordmenn  tilnærmet aldri snakker om hudfarge i en negativ kontekst. De islamske inntrengerne derimot, gjør det ustanselig. Ordet «hvit» utgytes daglig i samme åndedrag som kafir, gori, potet, jøde, homo og morrapuler. Det hatet som hjertet er fullt av, renner muslimkjeften over med.

Når man tilhører og tilber en religionsrasistisk apartheidbasert erobringsdoktrine, er det effektivt å anklage det konfliktskye vertskapet for den rasisme en selv utøver.  

Premisset til IRN er at sannheten er rasistisk. Men å slå fast at invasjonen av bærere av Muhammeds islamversjon er en eksistensiell trussel mot Norge og nordmenn er et teologisk og empirisk dokumentert faktum.

Demokrati bygger på fri meningsbrytning og sannhetssøken. Islam aksepterer ikke uønskede sannheter eller menneskeskapt demokrati. Islam benytter demokrati til å avskaffe demokrati, og ytringsfrihet til å frata patrioter ytringsfrihet.

Å ikke forholde seg til historie, statistikk og politisk/religiøse doktriner har alvorlige konsekvenser. Mer enn 50 land er hittil blitt invadert og okkupert av muslimer som bar på og praktiserte det tankegodset som representantene for IRN gjør.

Den kunnskapsformidling som de to verbaljihadistene problematiserer i Dagsavisen, gjør det vanskeligere for dem og deres likesinnede å lykkes med sitt onde forsett, («ond» er her definert iht vestlig etikk).

Drittlandet Pakistan, der de to taqiyyaakrobatene som utfolder seg i Dagsavisen hører hjemme, er et godt eksempel på hvor skadelig det er at islam tilraner seg politisk makt i et land. Basert på den uttalte intoleransen mot det norske, vil det åpenbart være mest humant å deportere de to til sitt opprinnelsesland.

Verbaljihadistene trekker frem tankegodset til Manshaus. Han var visstnok motivert av Brenton Tarrant, som i sitt manifest opplyste at han som ung var først kommunist, deretter anarkist, libertarianer før han til slutt ble det han kaller øko-fascist. Merkelig nok ser man ikke noen utfall fra IRN mot Rødt eller Miljøpartiet de Grønne, to partier med fascistiske tendenser som er nesten like sterke som islams egen fascisme.  

Manshaus sin ideologi er uansett lite interessant å diskutere fordi den ikke deles av mer enn en håndfull nordmenn. Disse har ikke kapasitet til å endre det norske samfunn. Tankegodset til dem han forsøkte å angripe derimot, deles av flere hundre tusen uintegrerbare inntrenger i Norge, og det har i 1400 år vist en potent evne og stor vilje til å begå hemningsløs menneskeslakt for å fremme de politiske målsetningene i islams teologi. I den konteksten er det lett å forstå hvorfor våre ubudne gjester er så hissige på å avlede oppmerksomheten fra islam sitt uttalte formål med muslimer sitt opphold i Norge.

Ærlige muslimer skjuler ikke at deres mål er å erobre Europa ved demografisk krigføring. IRN derimot, foretrekker foreløpig å holde fast ved taqiyya akrobatikken.  

IRN beskriver befolkningsutskiftingen som en konspirasjonsteori. Men demografi er matematikk. Det er ikke komplisert. Hva kommer det av at Oslo hadde null moskeer da jeg ble født, 30 i 1995 og mer enn 80 i dag, om det ikke har skjedd en demografisk endring i form av muslimske inntrengere i min by?

Man kan gjerne diskutere om det ligger en konspirasjon bak det faktum at det befinner seg 50 millioner ubudne islamske inntrengere i Europa, men å definere et observerbart faktum som en konspirasjonsteori er stupid, og en fornærmelse mot allmenhetens kognitive evner og intellektuelle kapasitet.

Europeiske styresmakter utsetter den innfødte befolkning for levevilkår som omfattes av FN sin definisjon på folkemord. Norge,  Frankrike,   UK, Danmark.

Fenomenet preger Europa på en alt annet enn positiv måte, hovedsakelig ved plyndring, vold voldtekt og drap, men også på det estetiske plan.

De to gode muslimene henviser til en fersk undersøkelse fra HL-senteret.  Den kan det sies mye om, men spørsmålet er jo også om hva som er viktigst, holdninger eller handlinger. HL-senteret har jo tidligere dokumentert at muslimer har et enormt hat mot og begår hatkrim mot jøder.

Som man kan se av statistikk i nordiske og vesteuropeiske land, er muslimer ledende som gjerningsmenn særlig mht voldskriminalitet men også mer generelt. Dersom det er korrekt at nordmenn ikke er begeistret for dem som kopierer Muhammeds atferd, kunne en teskje selverkjennelse kanskje få inntrengerne til å reflektere over i hvilken grad deres egen atferd er i tråd med det som anses som god skikk og bruk iht norske verdier.

Hvis jeg kommer hjem til deg som gjest, knuser møblene, sender opp fyrverkeri i stuen, tenner på bilen din, kaller din kone for hore, voldtar datteren din og mishandler og pisser på sønnen din, da er det ikke en overreaksjon om du kaster meg ut av huset.

Dominanskrim og herrefolkatferd, plyndring, vold, voldtekt og andre islamske sysler er ikke berikende for vårt samfunn. Vertskapet bør ikke bebreides for å gi uttrykk for negative holdninger til de som står for denne atferden.

Hærfører i Det Onde muslimske Brorskap Basim Ghozlan marinerte det skitne vantro vertskapet i lett gjennomskuelige muslimløgner da han deltok i et arrangement på Litteraturhuset 8.11.22. Gutta fra IRN forsøker å gjenta denne bedriften idet de trekker frem slaget om Wien i 1683.

Det hevdes at den polske hærfører Jan Sobieski egentlig var en islamvenn. Påstandene om Sobieski er like latterlige som Basim Ghozlan sine forsøk på teologisk bedrageri av skitne vantro nordmenn. Når du selger møkk (islam) må du nødvendigvis ty til løgn.

Det påpekes at det var kristne soldater på ottomanernes side, som om dette skulle være et argument for at islam er bra for Europa. Dette var Janitsjarer, om lag 20 % av unge kristne gutter i islaminfiserte områder, som ble tvunget til å tjenestegjøre som soldater i sultanens barbarhær. Man må være stupid for å anse dette som et godt argument for islams fortreffelighet.

Som en liten digresjon kan tilføyes at muslimene anså sitt eget kalifat som «det råtne eplet». Wien kalte de for det gylne eplet. Fra muslimene okkuperte Konstantinopel i 1453 til forsøket på okkupasjon ved Wien i 1683 hadde muslimene omgjort det østromerske riket til et islamsk shithole. Alt islam tar i blir møkk, fordi islam er noe dritt designet av møkkamannen Muhammed.

Islam er en parasittisk erobrerideologi som næres på ikkemuslimers liv og eiendom. Den første invasjonen av Europa ble stoppet av Charles Martel i 792. Den andre ble stoppet av Jan Sobieski i 1683. Den tredje muslimske invasjonen pågår i dag. Profeten Muhammed uttrykte på dødsleiet sitt hat mot kristne og jøder. Muslimene har mislyktes tre ganger med å utslette Israel. Vi skal sørge for at muslimenes tredje forsøk på å utslette Europa også mislykkes.

Det første steget for å bekjempe en sykdom er å fastsette en diagnose. Uten en diagnose, ingen treffsikker behandling. Islam er en teologisk/politisk apartheiddoktrine som omtaler ikke-muslimer som undermennesker, som deler verden inn i de og oss, som betrakter utgruppen (kafir) som legitime mål for plyndring, vold, voldtekt og folkemord. Det er etter mitt syn sannsynlig at islam er årsaken til at muslimer oppfører seg islamsk. Basert på det fiendebilde islam tegner opp er det en naturlig konklusjon at de islamske inntrengerne må fjernes med makt om nødvendig.

Muslimene erklærte krig mot menneskeheten under den andre eden ved Aqabah. Den eden er helt i tråd med koranens krigsbefalinger og Muhammeds sunna. Gode muslimer har i 1400 år begått folkemord på «vantro».

Frihet er ikke gratis. Frihet er ikke for feige mennesker. Vi må være forberedt på å kjempe for å bevare alt det islam er her for å rive i filler. Vi må kjempe med ord. Vi må kjempe med handlinger. Vi må kjempe med våpen, den dagen det blir nødvendig, for å bevare det landet og de verdiene vi har felles.

I’ve seen the future of Eurabia, and it’s called Sweden (…) is increasingly looking like the Middle East on a bad day. Walid Shoebat, Why We Want To Kill You (2007).