Video fra Bergenslaget

Video fra Bergenslaget

SIAN har lagt ut film fra Bergenslaget på vår videokanal.

Se de fem korte videoer som viser fire voldsmuslimer i det de kaster stein på hodet til Lars Thorsen mens han ligger nede (film 1.)

Voldsmuslimen som hopper på hodet til Lars mens han ligger nede (film 2.)

Voldsmuslimen som sparker Lars i Hodet (film 3.)

Voldsmuslimen som slår lars med paraplyen (film 4) Litt bedre bilde av paraplymannen (film 5)

Og til slutt den "krenkende" talen til Lars Thorsen som i følge barbarene selv satte hele voldskarusellen i gang (film 6).