Videoer fra de seneste SIAN stands

Videoer fra de seneste SIAN stands

SIAN er i gang med stands, og det er spennende å være med på.

Voldssommeren 2020 vil forhåpentligvis ikke bli en normalitet. Jeg har reflektert over utviklingen her.

De muslimske og kommunistiske voldsmennene sitt perspektiv finner man uttrykt flere steder. Gjennomgående er tonen den, at når noen føler seg krenket, da er det berettiget å utøve vold.

Islamisten Siavash Mobasheri som har infiltrert Rødt, målbærer de regressives tankesett godt. Han er av den oppfatning at norsk lov er noe man må følge bare dersom det føles rett for den enkelte.

Storting og regjering fører en politikk som polariserer og splitter folket. For anarkister, kommunister og islamister gir dette oppslutning fra individer som liker å skylde på andre for eget miserabelt liv.

For oss som vil Norge vel, innebærer polariseringen at stadig flere nordmenn tvinges til å ta et standpunkt;

Du kan ikke krysse uavgjort. Du må velge ett lag.

Du kan ikke lenger sitte på gjerdet, for bermen rister nå så hardt i gjerdene, at du vil falle ned i avgrunnen.  

Standskalenderen etter ferien er tettpakket. Det blir mange muligheter for venner og fiender av Norge til å bryne seg verbalt på meningsmotstandere.

Videoer fra de tre stands SIAN hittil har avholdt i år, kan sees på Bitchute.

SIAN stand på Mortensrud

SIAN stand i Trondheim

SIAN stand på Eidsvolls plass

Lars Thorsen 1

Ellen Due Brynjulfsen

Stig Andersen

Kareem Sadraee

Lars Thorsen 2

Anna Bråten