Viktig møte 28. september i Oslo

Arne Tumyr: Vi fikk en nedtur etter valget, men SIAN forsetter kampen og opplysningsarbeidet. (Foto: SIAN)

Valget en nedtur, men SIAN fortsetter kampen mot islam:

Viktig møte 28. september i Oslo

Mandag 28. september avholdes et viktig møte i Oslo. Da skal medlemmer av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) drøfte strategien fremover. Organisasjonens leder, Arne Tumyr, innleder til debatt.

Tumyr sier til SIANs nettavis: Etter at de partiene som SIANs medlemmer trolig har stemt på ikke oppnådde å komme i regjeringsposisjon, kan man bli både motløs og desillusjonert. Likevel kan ikke vi som jobber mot islam og som bekjemer islamiseringen gi opp – tvert imot må vi fortsette vår kamp og vårt opplysningsarbeid som aldri før. Det går flere tog.

Møtet som vi skal ha den 28. vil ta for seg de saker som organisasjonen har jobbet med den senere tid, det som man arbeider med – og styret vil også stille spørsmålet til medlemmene: Hva blir de viktigste sakene framover – og hvordan skal de gripes fatt i?

Valget viste, sørgelig nok, at hovedyngden av det norske folk har valgt ikke å la seg informere om de åpenbare farer islam representerer. De fleste regner tydeligvis islam for å være en religion – omtrent på linje med kristendommen. Dermed mener de at det å tillate bygging av moskeer blir omtrent som å tillate å bygge kirker.

Til slutt sier sier Tumyr: På møtet vil vi også informere om anmeldelsen av advokat Abid Q. Raja, om SIANs klage mot politiet i forbindelse med våre stands på Egertorget 22. mai, 13. juni og 22. august og om vår klage til sivilombudsmannen, der vi hovedsaklig fikk medhold. Dessuten vil vi ta opp en rekke andre spørsmål. Det er viktig at medlemmer og andre positivt interesserte møter fram og gir sitt besyv med i laget.