Vil folket ta grep mot islam og si kontant at nok er nok!

Islam Net promoterer islams ufyselige budskap. Vil det norske folk manne seg opp og si at nazisme, fascisme og andre «ismer» som er i strid med elementære menneskerettigheter har vi for lengst fått nok av her i landet.

Livet går sin gang - Norge som nasjon går oppløstider i møte:

Vil folket ta grep mot islam og si kontant at nok er nok!

Det er nesten ikke til å tro. To unge jenter ble seksuelt trakassert på Oslo østbanestasjon av en «guttegjeng». Vanligvis skriver avisene kun alderen på overgriperne, i sjeldne tilfeller at de er av «utenlandsk opprinnelse» – eller fra et «ikke-vestlig land» – men aldri forteller avisene  sannheten som i korthet er: Overgriperne er muslimer som ser på de norske jentene som horer etter som de ikke bærer hijab.  Det som nå har skjedd og som er oppsiktsvekkende – er at journalist Erlend Ofte Arntsen i VG-nett skriver om denne saken på følgende måte: «Fire av guttene har pakistansk opprinnelse, den siste afghansk.»  Derav kan vi lese mellom linjene at også disse sex-forbryterne tilhører Muhammeds disipler.

Så kan man undres: Blir dette en ny linje i VGs måte å skrive på? Har redaksjonen i VG's nettav is kommet til at leserne skal få sann informasjon om seksovergripernes bakgrunn?

Man kan ikke se bort fra at det var «en glipp» at denne formuleringen slapp igjennom VG-systemet. Kanskje blir den sannhetsinformerende  journalist kalt inn på teppet til sjefredaktør Torry Pedersen som i klartekst sier: Slik skriver vi ikke i VG. Begrunnelsen vil nok i tilfelle være at å knytte forbrytelser til personenes religiøse tilhørighet, kan virke «stigmatiserende».

Dette er i tråd med det som Siv Jensen, Trine Skei Grande og andre fremtredende politikere  doserer: Når en person begår et lovbrudd er det denne personen som må stå til ansvar, ikke hele den «gruppen» han tilhører.

Mon det?  Dette bør nok gjelde for buddhister, kristne og andre  som bygger på menneskerettighetene, men ikke for muslimer som bare er «gode muslimer» når de fremmer barbariet til Allah. Muhammed og hans horder har ned gjennom historien drept ca. 270 millioner mennesker. Muslimer med det islamske krumme sverdet hugget hodene av menn, kvinner og barn – fordi de angivelig var fiender av Allah og «profeten».  Denne holdningen står i motstrid til Jesus sin etikk. Da de romerske soldatene kom for å arrestere Jesus, trakk Peter sitt sverd opp fra sliren for å forsvare ham, men Jesus sa: «Stikk sverdet på plass igjen.» (Joh. 18,11.) Buddhismens etikk er også knyttet til medfølelse overfor andre, gavmildhet og toleranse.

Vårt land går står foran en oppløsning av gamle normer og verdier – der fedrelandet og Norge som nasjon med norske grunnverdier – om hundre år mer eller mindre er en saga blott. Politikerne har valgt å lede landet i en retning som er på kollisjonskurs med folkemeningen, uten at folket dermed går på barrikadene.

Kanskje det vil komme et skisma der folket sier: Nok er nok.

Venter opinionen for lenge er det vanskelig å forestille seg omfanget og heftigheten av konflikten som i vår tid bygger seg opp under overflaten.

I mellomtiden går livet sin gang. Det er kommet halalkjøkken på A-hus i Oslo. Islamsk Råd ved Methtab Afser står i spissen for virksomheten.  Ved Tøyen skole er det 250 elever – to av disse har norsk som morsmål. Byråd for kunnskap og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard, sier: «Hvor elevene kommer fra og hvem de er får vi ikke gjort noe med» Han sier også: «Jeg driver med politikk fordi jeg tror det er mulig å endre ting.»

VG har muligens endret  sin politikk – nå får vi plutselig vite at det er muslimer som står for et sex-relatert overfall i Oslo. Kanskje skolelederne snart forteller oss at det er muslimer som presser inn islams ukultur i norsk skole – og som gjør skolehverdagen for mange norske lærere uutholdelig.

Det ser mørkt ut - veldig mørkt, men folket kan ennå stoppe islamiseringen og galskapen – og sette foten ned overfor det undertrykkende voldstyranniet islam representerer – og som er i ferd med å bre seg som et fryktinngytende slimslør også over vårt land.

 

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN

Arne Tumyr

Leder