Vil hun som statsminister innføre islamsk shariaråd?

Solberg vil trolig fremme islamiseringen der Willoch slapp:

Vil hun som statsminister innføre islamsk shariaråd?

Utrolig nok har det norske folk allerede «nominert» Erna Solberg som ny statsminister, som i egenskap av kommunalminister i 2003 kjempet for å innføre shariaråd i Norge. Den gang ble hun stoppet av stortingsrepresentant Anita Apeltun Sæle som slo fast: «Vi skal ikke ha noe shariaråd her i landet». Men når Erna nå etter alt å dømme blir statsminister, kan hun legge opp til en politikk der hun forsterker den islamiseringspolitikken hun førte som kommunalminister. Solberg har gitt uttrykk for at hun er uenig med det SIAN står for, noe som avdekkes ytterligere når vi går tilbake til 2003 der hun regelrett fremstår ikke bare som islamsympatisør , men også som islam-reformator! Velgerne har et rimelig krav når de ber Erna Solberg svare på spørsmålet: Er du fortsatt  for shariaråd i Norge? I 2003 gikk Solberg lenger – hun mente at norsk lov måtte være underordnet sharialoven innen familieretten!

Det var den 6. november 2003 Drammens Tidende offentliggjorde de famøse uttalelsene av daværende kommunalminister Erna Solberg. I intervjuet heter det: De siste dagene har hun irritert religiøse ledere med krav om en modernisering av islam. Nå utfordrer hun andre parter i integreringsdebatten med ønske om et eget shariaråd i Norge. I intervjuet sier statsråden: «Selv om islam er blant svært få verdensreligioner som åpner for skilsmisse, er det vanskelig å få aksept for at staten griper inn og godkjenner en skilsmisse. Et samtykke til skilsmisse oppfattes å tilhøre troens representanter, ikke staten. Problemer oppstår fordi man juridisk er innvilget skilsmisse, men betraktes fortsatt som gift av det religiøse miljøet. Religiøse mennesker trenger religiøs aksept. En slik aksept håper jeg et shariaråd kan være med på å gi.»

Solberg er taus om det faktum at islamsk lov i praksis nesten umuliggjør at en kvinne kan få skilsmisse når mannen motsetter seg det, mens mannen på sin side kan si tre ganger: Jeg vil skilles - og dermed er skilsmissen et faktum. Solberg er heller ikke opptatt av at kvinnene i islam lever i et ekteskapelig fengsel - nettopp på grunn av islamske lover og regler innen familieretten – som tillater at menn kan behandler kvinner som annenrangs mennesker.

Forslaget fra Erna Solberg ble i avisen kommentert slik av MonaLisa Solheim: «+

Vi må  ikke fire en tomme på at i Norge skal norske lover gjelde, og ikke noe annet. I Norge er skilsmisse en rettighet og det er likestilling. Hvis muhammedanere i Norge ikke godtar dette så får de dra tilbake til hjemlandet sitt hvor de har slikt lovverk som de er tilhenger av. Dersom norske statsborgere som ønsker å skille seg, konvertere til annen religion, gifte seg med en annen enn foreldrene har bestemt eller lignende, blir nektet av familie å slekt pga deres religionsoppfatning, så er det lovbrudd mot norsk lov og må slås hard ned på. Vi kan ikke tillate snikinnføring av sharialover i Norge.
Det er et grovt svik mot innvandrerkvinner, - og menn, som har flyktet fra vold, trusler og undertrykkelse, å komme til Norge og oppleve at de heller ikke her er trygge, pga politikere som flørter med en voldelig ideologi, som muhammedanismen er.»

Drammen-politikeren Yousuf Gilani mente forslaget fra Solberg var en god ide.

 

Velger folket Høyre velges trolig også en mer islamvennlig politikk. I 2005 ville Høyre-politikeren Afhsan Rafiq ha egen eldreomsorg for muslimer. Også Gilani mente at det er riktig med egne aldersinstitusjoner for muslimer. «De har helt andre matvaner og vil se på helt andre ting på fjernsynet. Tanken bak dette forslaget var å gi noe tilbake til våre nye landsmenn som har bidratt til å bygge landet. Det er viktig å tilrettelegge for at eldre innvandrere også får en verdig alderdom, uavhengig av religion, sa Gilani. Han krevde også offentlige islamske høytider, noe som fikk støtte av SVs Akthar Chaudhry og Høyres Afsan Rafiq.

En rekke islamske politikere har slått til lyd for egen imamutdannelse ved Universitetet i Oslo. Muslimer i Norge krever islamske banker som ikke beregner renter. Drammenspolitikeren Fahim Naeem forlanger at norske myndigheter må innføre alkoholforbud på puber, diskotek og restauranter noen dager i uken, fordi det er forbudt for muslimer å drikke.

Høyre støttet forslaget fra Venstres Abid Raja som krevde halalmat til muslimske fanger i norske fengsler.

Videre er det tale om egne bønnerom på skoler, kjønnssegregerte skoleklasser, forbud mot servelatpølse og andre matprodukter av gris i barnehager og skoler, opplæring og innføring i islamsk tro, særregler for islamske kvinner i offentlige badeanlegg – i tillegg til at det innføres en rekke andre regler som i større grad imøtekommer islamsk trosutøvelse i det offentlige rom.

Her har Høyre mye å ta tak i – alt tyder på at den antatte nye statsminister, Erna Solberg, på samme måte som partiets forrige statsminister, Kåre Willoch, vil fremme islamismen i landet vårt.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder