Vil nye 30.000 velgere forlate Høyre?

Vil nye 30.000 velgere forlate Høyre?

Ved siste politiske meningsmåling gikk det fram at 30.000 velgere hadde gått over fra Høyre til Fremskrittspartiet. Fortsetter Høyres stortingsrepresentant, Per-Kristian Foss, med sine uetterrettelige angrep på Siv Jensen, noe som alt tyder på, kan det snart bli 30.000 til.

I Aftenposten i dag (3. mars) vender Foss tommelen ned for FrPs innvandrings- og asylpolitikk, samtidig som han roser sitt eget partis holdninger i innvandringsdebatten. ”En god politikk må bygge broer mellom ulike kulturer fremfor å skape motsetninger”, lyder formaningen. Han burde kanskje samtidig tatt med andre honnørord som hans meningsfeller også slår om seg med: ”Toleranse, dialog og ja til det fargerike fellesskap.”

Det var befriende å lese i den samme avisen en prangende tittel der det gikk fram at Karita Bekkemellem (A) er lei ”dialog og toleranse”.

Det politiske flertall i Stortinget har i minst 25 år drevet fram en integreringspolitikk basert på ”inkluderingskriterier” – enda det har vært åpenbart for alle som vil se sannheten i øynene at islamtilhengere, aktivister innen Islamsk råd Norge og imamer ønsker ikke integrering. I Litteraturhuset 15. februar lød en reell beskrivelse i form av en tordentale fra de unge islamister: ”Vi skal ikke tilpasse oss de norske verdier!”

Per-Kristian Foss bør konsultere den svenske regjering – og Mona Salin – som sier: ”Vår integreringspolitikk har vært fullstendig mislykket.”

Situasjonen er den samme i Norge. Dette ser det norske folk. Ikke minst de som lever tett innpå de fremmede i bomiljøer. Med skuffelse og indignasjon registreres hvordan de tar seg til rette og setter til side selv de mest grunnleggende atferdsregler – som for eksempel å kaste søppelet i containeren og ikke på gårdsplassen. Ola og Kari Nordmann tør ikke å åpne munnen av frykt for å bli beskyldt for rasisme.

Høyres talsmann velger benevnelsen ”minoriteter”, men det dreier seg om muslimer – som dessverre er ideologisk hjernevasket. De er ufrie og bundet opp til et totalitært religiøst og politisk verdensomspennende muslimsk Ummah – hvis ledere har samme mål som historiens diktatorer.

Foss skriver: ”Å skape mistenksomhet, frykt og hat overfor minoriteter er en farlig vei å begi seg inn på”.

Det var mange politikere og skribenter som sa det samme i mellomkrigstiden – de byttet bare ut ett eneste ord – og da lød det slik: ”Å skape mistenksomhet, frykt og hat overfor Hitler, er en farlig vei å begi seg inn på.”

Foss burde ha lest den glimrende reportasjen i Aftenposten 1. mars der kommentator Inger Anne Olsen beretter fra en kvinneskole i Lahore i Pakistan. Hun oppholdt seg på skolen en uke. Her kom hun i dialog med en lege, en kirurg og gynekolog, som har sin utdannelse i USA og i England.

Inger Anne Olsen skriver blant annet: ”Neste kveld blir samtalen vanskeligere.” Den kvinnelige legen sier: ”Gud sier at vi ikke skal drepe unødvendig, bare når vi må.”

Og når må vi drepe?

Jo, for eksempel når gifte menn og kvinner har sex med andre. Slike kan steines til døde. Og en kvinne som blir voldtatt, og som ikke har dekket kroppen skal straffes. Hun er skitten.

På denne skolen er en norsk pakistansk kvinne som går i ”imamlære”. Når hun er ferdig utdannet skal hun arbeide i en moské i Holmlia.

Foss kommer galt avsted når han sammenligner kristne og muslimske miljøer. Det var ikke uten grunn at også statsråd Gudmund Hernes fra Arbeiderpartiet på 90-tallet sa nei til muslimsk skole i Oslo – med nøyaktig den samme begrunnelse som FrP: En slik skole hindrer integrasjon i samfunnet.

Dessuten gjør Foss noe dumt når han bagatelliserer den islamiseringen som finner sted. Hans velgere oppfatter nok situasjonen annerledes. Han tar også fullstendig feil når han skriver: ”Det er fullt mulig å være norsk og samtidig ønske seg mat tilberedt i tråd med religiøse tradisjoner.” Han vet tydeligvis ikke at halalslakting er i strid med dyrevernloven. Den krever at et dyr skal bedøves før blodavrenning. Halalslakting innebærer at dyrets strupe kuttes over uten bedøvelse på forhånd. Dermed lider dyret 4-5 minutter før det mister bevisstheten. Det heter i loven at et dyr skal ikke lide unødig. Muslimene henviser til Menneskerettighetene artikkel 18, som angivelig gir adgang til halalslakting. Kanskje Foss og Høyre applauderer.

Til slutt i artikkelen skriver Foss: ”Jeg er overbevist om at norske tradisjoner og verdier er så sterke at de vil overleve i møtet med særkrav.” Mener Foss og Høyre at det også vil være tilfelle når de med ”særkrav” om noen ti-år er i flertall?

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder