Vil Oslo kommune melde seg ut av demokratiet?

Oslo for alle - unntatt norske patrioter

Vil Oslo kommune melde seg ut av demokratiet?

Retten til å agitere for politiske eller andre synspunkter på like vilkår er truet i Oslo.

Oslo kommune har i lengre tid drevet dydsposering idet bydelsutvalg og særutvalg i høringsuttalelser setter seg selv over grunnlov og menneskerettslov.

Byrådet skal 10. august vedta en handlingsplan mot hatefulle ytringer eller holdninger. Det er neppe noen i Byrådet med baller nok til å erkjenne at kommunen her vedtar en handlingsplan som er lovstridig.

Drøssevis av kommuner har erklært seg "rasismefrie" eller er atomvåpenfrie soner eller annet som ikke har den minste praktiske betydning for kommuneforvaltningens plikt til å følge norsk lov i sitt daglige virke.

Kommunen ønsker å bekjempe både lovlige og ulovlige ytringer ved å forhåndssensurere dem i den forstand at kommunen mener seg berettiget til å nekte for eksempel SIAN å leie lokaler av kommunen på like vilkår som andre politiske organisasjoner.

Dette innebærer at kommunen selv bryter loven, og at kommunen aktivt motarbeider demokratiet idet de saboterer og forsøker å blokkere den frie meningsbrytning som er en fundamental forutsetning for innbyggernes sannhetssøken og selve demokratiets overlevelse.

Det kommunen nå ønsker er å innføre er en aggressiv no-platforming doktrine som man normalt bare ser hos hjernevaskede unge på amerikanske læresteder.

Nå har galskapen for alvor inntatt norsk politikk.

Når kommunen setter opp en vegg av forutsetninger og opphøyer seg selv til subjektiv smaksdommer for det man antar vil bli ytret, opptrer de på nøyaktig samme vis som moskéledere som nekter å delta i offentlig debatt med oss.

Våre uintegrerbare gjester vil nemlig heller ikke akseptere fri meningsbrytning. Tatt i betraktning at islam ikke anerkjenner demokrati er dette forutsigbart og forståelig, og de har da heller ingen plikt til å delta i det demokratiet de jobber for å avskaffe.

Det er adskillig mer alvorlig når kommunepolitikerne nå angriper demokratiet, og oppfører seg som om lovene i landet allerede var fullstendig shariakompatible.

Statsforvalteren i Viken slaktet i en lovlighetskontroll i oktober 2020 politiet, lokalpolitikere og kommuneforvaltning for deres samordnede mangeårige forbrytelser mot blant andre SIAN. Som en følge av dette vedtaket var forvaltningen og politiet tamme som lam da SIAN søkte om stand før Drammenslaget i april 2021.  

Dersom Oslo kommune nå skulle vedta å begi seg ut i lovløshet har SIAN virkemidler for å korrigere dem.