Vinner-tegningen i SIAN’s konkurranse

Vinner-tegningen i SIAN’s konkurranse

Det var denne tegningen som ble plukket ut som vinner i konkurransen SIAN arrangerte. Tegnerens navn kan av sikkerhetsmessige grunner ikke offentliggjøres, men kunstneren har fått tilsendt premien på 1.000 kroner. Vedkommende har sjenerøst overdratt alle rettigheter i henhold til åndsverkloven til SIAN. Tegningen illustrer på en glimrende måte Muhammeds og islams sanne vesen. Profeten (570-632) massakrert 800 jøder i Medina-området som nektet å underkaste seg islam. Deres eiendommer ble tatt som krigsbytte, kvinner og barn ble solgt som slaver.
 

 

 Muhammeds vei til makten er en blodig historie. Millioner mennesker er blitt drept i løpet av de snart 1400 årene hvor islam har ført angrepskriger på tre kontinenter. Alt dette har kunstneren fått med i denne tegningen.
I boken ”Verdens religioner” heter det (s. 84): ”De arabiske hærene til den nye muslimske religionen kom til Persia i 633 e. Kr., bare ett år etter Muhammeds død. Først kom de for å plyndre, men senere slag hadde en permanent erobring som mål. Hensikten var i første rekke å tvinge folk til å underkaste seg islam.”
I boken ”Hvorfor jeg ikke er muslim” av Ibn Warraq heter det: ”Vendepunktet i Muhammeds karriere er utvilsomt slaget ved Badr, der 49 mann fra Mekka ble drept og like mange tatt til fange. Han vant også stort bytte – alt med hjelp fra Allah og 1000 engler. Da det avhogde hoder av Muhammeds fiender ble kastet for føttene hans, rote han: ”Dette er meg mer kjærkomment enn Arabias flotteste kamel.”
Så begynte en serie med mord idet Muhammed som nå følte seg sikrere i salen, slo til mot fiendene sine, gjorde opp gamle regnskaper og hensynsløst befestet sin makt. Først ga han ordre om henrettelse av al-Nader – han som hadde gjort narr av Muhammed da han bodde i Mekka. To dager etterpå ble Ocba hentet ut for å bli henrettet. Han forsøkte å protestere og spurte hvorfor han skulle bli behandlet strengere enn de andre fangene. ”Fordi du er en fiende av Allah og hans profet!” svarte Muhammed. ”Men den vesle jenta mi!” ropte Ocba med bitterhet i sjelen – hvem skal ta seg av henne?” ”Helvetes ild !” utbrøt profeten, og i samme nå ble offeret hogd ned, Muhammed sa: ”Jeg takker Herren som har drept deg og på den måten trøstet mine øyne”.
I verket ”Menneskehetens liv og historie”skriver Grimberg: ”Araberne som fra først av begynte å underlegge seg verden med sverdet i hånd,  brakte imidlertid verken vitenskap eller kunst med seg.”
Mens vi vet praktisk talt intet om Jesus på historisk nivå, har vi fullt ut kjennskap til det meste av Muhammeds liv og levnet. Det er et skremmende bilde vi får av en barbarisk person – som er gjenskapt i denne karikaturtegning.
Arne Tumyr