Voldelig offentlig tjenestemann angrep SIAN ved rådhuset

Koranbrenning forsøkt hindret i Oslo

Voldelig offentlig tjenestemann angrep SIAN ved rådhuset

SIAN har holdt adventskoranbrenninger i Oslo politidistrikt som respons på politiledelsens lovstridige atferd. Fjerde søndag i advent var det derimot rådhuset sin tur.

Adventsaksjonen ved rådhuset 19.12.21 var initiert av Bystyrets vedtak 331/2021 den 15.12.21, der politikerne i strid med kommuneadvokatens, statsforvalterens og ytringsfrihetseksperters klare anvisninger, ignorerte norsk lovverk og vedtok retningslinjer som har til hensikt å utestenge SIAN fra demokratiutøvelse i kommunen. Denne saken vil bli fulgt opp med relevante virkemidler.

Tendensiøs og ikkefaktabasert politisk aktivisme under dekke av «journalisme» er mer regelen enn unntaket blant systemmediene. Det er derfor ikke overraskende at journalistaktivisten Daniel Kristiansen i avisen Vårt Oslo presenterer det motsatte av fakta etter å ha sett en video som beviser fakta, idet han skal beskrive søndagens hendelse.

Vårt Oslo er en lokalavis med kobling til det venstreblivne nettstedet Radikal Portal. Dette preger kvaliteten på avisens produkt.  

Vårt Radikale Oslo rapporterer:

«SIAN gikk til angrep på vakt ved Oslo rådhus».

Dette er en regelrett løgn. Opptakene viser at vakten angrep SIAN.

Videre:

«Da to ansatte i sikkerhetstjenesten på Rådhuset kom ut med bøtter med vann for å slukke flammene, ble den ene av dem sprayet med rødfarge i ansiktet. Mannen ble senere tatt hånd om av ambulansepersonell. Den andre ansatte var utsatt for rasistiske bemerkninger».

Fakta som alle kan se på livestreamen, er at to offentlig ansatte forlater sin arbeidsplass og angriper en lovlig og fredelig politisk markering. En av de to tjenestemennene begår straffbar kroppskrenkelse mot en av SIAN sine menneskerettighetsaktivister.

At voldsmannen senere ble undersøkt av ambulansepersonell er irrelevant. Kripos ville ikke godkjent sprayen dersom den hadde potensiale til å skade mennesker.

Voldsmannen sto på sin post utenfor inngangsdøren til rådhuset da SIAN ankom stedet. For å ikke forstyrre ham og hans arbeide samt for å ikke utsette juletreet for brannfare, valgte vi en lokasjon for markeringen utenfor det perimeteret vaktmannen har som ansvar å vokte. Koranbrenningen fant sted to meter utenfor koranstolpene som skiller rådhusplassen fra rådhusets område. Disse vaktene har ingen arbeidsoppgaver ute på gater og torg. De skal passe jobben sin, ikke leke woke superhelt i arbeidstiden.

To vakter kommer ut fra rådhuset med det ulovlige forsett å slukke koranbålene. Det er udiskutabelt at koranbrenning er lovlig. Et angrep på lovlige politiske markeringer er et alvorlig angrep på demokratiet.

Den aggressive vakten brøt gjeldende smittevernregler da han uten munnbind gikk til uprovosert fysisk angrep bakfra.

At de to vaktene forsøker å ødelegge en politisk markering er meget alvorlig. Jeg velger å tro at deres arbeidsinstruks ikke pålegger dem å begå slike lovbrudd.

Vi må kunne forvente at Oslo kommune sørger for at innbyggerne skal kunne bevege seg trygt i byrommet uten å bli angrepet av deres ansatte.

En av vaktene er etnisk norsk, dog med unorsk atferd. Den andre er tilsynelatende en ubuden gjest fra Pakistan. Vårt Oslo mener det er rasistisk å stille sistnevnte spørsmål om han er muslim. Jeg mener dette er en meget relevant og viktig saksopplysning tatt i betraktning at vi brant fire koraner. Rasistisk er det i hvert fall ikke.  Og om det hadde vært rasistisk, ville det like fullt vært en relevant saksopplysning.

Myter om SIAN basert på løgn har vi sett i flere år. Dette har naturligvis sin årsak i at SIAN forteller sannheten, og de som hater sannheten også hater SIAN. De benytter alle tilgjengelige skitne triks i sin krig mot menneskerettigheter og SIAN. Løgnerne er en trussel mot demokratiet, på samme måte som vaktene som forlot jobben for å angripe SIAN er en trussel mot demokratiet.