Voldsvenstre med nytt angrep mot demokratiet

Unorsk adferd på kvinnedagen

Voldsvenstre med nytt angrep mot demokratiet

SIAN holdt en fredelig markering av kvinnedagen på Egertorget 8.3.21. Arrangementet tiltrakk seg oppmerksomhet fra voldsvenstre og folkevalgte uintegrerbare fra kommunistpartiet Rødt, som oppsøkte stedet for å markere sin holdning til demokratiet og dets spilleregler.

Kommunistvolden er dokumentert her (4:10), og av Filter Nyheter.

Se også DocumentOg Lykten.

Den voldseskalering vi så i 2020 ser dermed ut til å vedvare.

Politikerne polariserer samfunnet ved å importere uintegrerbar voldskultur, og akademia og skolevesen hjernevasker de unge med marxistisk tankegods. Begge deler er potensielt dødelig for samfunnet.

Derfor er det nødvendig at SIAN, som representerer den fornuftsbaserte majoritetsbefolkningen, fortsetter å agitere for å opprettholde normalen, det vil si avvise og nedkjempe unorsk og udemokratisk tankegods og adferd – med demokratiske virkemidler.

Det blir mer spennende politisk meningsbrytning når SIAN starter standssesongen etter påske. Følg med her.