Ytringsfrihet gjelder Ikke for islamkritikk som anmeldes til FN - det er «hat-ytringer», må vite!

Karl Johans gate, tilpasset den importerte terrorkulten.

Utdanningsforbundets omlag 175.000 medlemmer - sosialister og muslimer er for ytringsfrihet, men:

Ytringsfrihet gjelder Ikke for islamkritikk som anmeldes til FN - det er «hat-ytringer», må vite!

Det er åpenbart at den splittelse i folket som gjør seg gjeldende i synet på islam og muslimer og som ulmer under overflaten, vil ramme hardt folk og land når krigen spisser seg til om noen tiår. Under den 2. verdenskrig var det 100.000 nordmenn som stilte seg på linje med fienden. Når krigen mot islam hardner til vil et langt større antall nordmenn opptre som renegater - der ganske mange går fra å være demokrati-forkjempere til islam-medløpere. Dette gjelder først og fremst sosialister. For arbeiderbevegelsen er det en tragedie at over hele Europa gjør venstreekstreme så vel som sosialdemokrater felles front med muslimene - som bekjenner seg til en ideologi som er nazisme i religiøs forkledning. Det siste og mest skuffende eksemplet er Utdanningsforbundet med sine 175.000 medlemmer stiller seg bak anmeldelsen av Hege Storhaug til FNs rasediskrimineringskomité for hennes islam-kritikk. FN følger opp med følgende tilbakemelding: Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige må dømmes

En innsender i Aftenposten er opprørt over forbundets handlemåte, og i dag kommer svaret fra leder Steffen Handal. Betegnende nok hyller han ytringsfriheten, som han selv angivelig benytter seg av. Videre heter det: «Vi er uenige med Hege Storhaug. Men det kunne ikke falle oss inn å ta til orde for at hun skulle straffes for det hun har ytret.»
Det høres tilforlatelig ut, men Handal har en rev bak øret for han skriver også at i den såkalte skyggerapporten som er sendt FNs rasediskrimineringskomité «er Storhaug nevnt som et eksempel på som en aktør som fremmer islam- og innvandringskritiske holdninger.»
Det var altså tilstrekkelig for Utdanningsforbundet - sosialistene vil ikke vite av islam-kritikk. De skal ikke ha noen talerstol. Det er nesten som om Handal sier: FN kom og hjelp oss slik at vi kan få fjernet grumset.
Et angrep på muslimene er et angrep på meg og hele det norske folk, sa Raymond Johansen.
Det er den private islam-vennlige stiftelsen Anti-rasistisk Senter som mottar omkring 20 millioner i statsstøtte hvert år som har innrapportert til muslimene i FN «hat-ytringene» til Human Rights Service.
Angiverne i Antirasistisk Senter har skrevet til FN følgende: «I 2016 ble boka «Islam – den 11. landeplage», utgitt. Både tittelen og forlagets presentasjon viser tilhørighet til Eurabia-tradisjonen: «Europa ulmer. Er vår tid forbi? … Vår frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner….Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot frihet.»
Videre heter det: «Boka er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boka fortegner islam, og forer frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.
Forfatter er Hege Storhaug, informasjonsleder for, og tidligere leder for, stiftelsen Human Rights Service (HRS) som driver nettsiden Rights.no. HRS får fortsatt statlig støtte over støtteordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet, som har som mål å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn.»
Det er Antirasistisk Senter, Utdanningsforbundet og et utall andre islam-sympatisører som fremmer islam og islamisme - og som dermed bidrar til splittelsen i folket.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder