Ytringsfriheten er bare plagsom når du selv mangler argumenter

.

Ytringsfriheten er bare plagsom når du selv mangler argumenter

Det mest alvorlige angrepet på våre frihetsverdier i dag, er kampen for å innskrenke ytringsfriheten. Vi ser slike angrep nesten daglig i media og fra representanter for statsmakten. Sist ut er en lokal kommunist som har ytret seg negativt i Sunnmørsposten 21.2.20 over at SIAN skal praktisere demokrati på rådhusplassen i Ålesund.

Dersom demokratiet skal overleve er det nødvendig at alle følger spillereglene. Når politikere, politi og rettsvesen baserer seg på noe annet enn norsk lov i sine forsøk på å kneble politiske dissidenter, dokumenterer de at SIAN sin virksomhet er mer nødvendig enn noen gang før.

Det mest interessante ved meningsinnlegg som fordømmer vår politiske virksomhet er at ingen gjør forsøk på å redegjøre for hva det er SIAN hevder som er feil. Det skyldes selvfølgelig at det budskap SIAN fremfører er i samsvar med teologi og empiri. Fakta betyr sjokkerende lite for våre eliter. Det bør bekymre befolkningen.

Stadig oftere hevder politikere og aktivister at demokratiet er truet av ytringer de selv ikke liker. Det er stikk motsatt av sannheten. Demokratiet dør dersom sannhetssøken og fri meningsbrytning hindres, slik deres lokalpolitikere legger opp til. 

Dersom du misliker en ytring må du la den ytres, så får du heller politianmelde den i etterkant. Det er slik vår rettsstat er skrudd sammen. Nylige rettsavgjørelser indikerer at du har gode odds. Jeg ble som kjent nektet ankebehandling i lagmannsretten trass i at tingretten tillegger meg utsagn jeg beviselig ikke har skrevet. Det er påviselig mye råttenskap i rettsstaten for øyeblikket. Trøsten får være at en shariastat er verre. At en politisk aktivist er straffet av Statsmakten er forøvrig ikke et  gyldig argument for å nekte vedkommende å utøve sine menneskerettigheter i påfølgende politiske markeringer.

Flere har gjort et poeng av statuen på torget, av en frigjøringshelt fra forrige gang Norge var okkupert. Tatt i betraktning at islam i dag okkuperer mer enn 50 land etter dens ensidig aggresive og fremdeles pågående angrepskrig mot det meste av verden siden 600-tallet er det ingen grunn til å anse SIAN sin menneskerettighetsaktivisme som malplassert.

Hva dydssignaliserende politikere måtte utgyte om SIAN sitt verdigrunnlag er jeg ikke opptatt av. Det er vi som definerer dette, og vi er tydelige i snakketøyet. Liker du ikke vestlige frihetsverdier står du selvfølgelig fritt til å ta avstand fra vårt budskap, og å ikke møte opp på standen.

Artikkelen er publisert i Sunnmørsposten.