Ytringsfrihetens død i Arendal

Arne Tumyr etter voldsmuslimenes angrep

Dhimmifører Robert Cornels Nordli styrer Arendal mot avgrunnen med sine ikkenorske verdier

Ytringsfrihetens død i Arendal

I et Arendal som gjør sitt beste for å fremstår som en filial av Den Islamske Stat, lever voldsmuslimer i lykkelig overherredømme, der de har full instruksjonsrett over arbeiderpartiordfører Robert Cornels Nordli sitt meningsterrorregime.
Ingen opposisjon mot multikulturprosjektet tåles. At multikultur som inkluderer islam nødvendigvis ender opp i islamsk monokultur er Nordli tilsynelatende for snevert mentalt utrustet til å fatte.
Alternativt er han såre fornøyd med å bidra til å avskaffe friheten i Norge, slik hans partikamerater gjorde ved sin politiske bevisstløshet i årene før 1940.

Dhimmidude Robert Cornels Nordli

Jan Sverre Krogstad; ordførerens medsammensvorne.

Ottar har forrådt kvinnesaken. SIAN tar kampen mot muslimsk kvinnehat. Avbildet: Barbaria bint Muhammed og Ane Stø.

Hissige muslimer. Kompisen kunne ikke være tilstede da bildet ble tatt, da han i følge muslimen til høyre var gått hjem for å hente gønnern.

Politiledelsen i Arendal har degenerert styrken til et lekepoliti. Krogstad lefler med Nordlis destruktive kulturmarxistiske dekonstruksjonsprosjekt.

Voldsmuslim fra Barcelona. Til forveksling lik voldsmuslim fra Arendal. Islam er islam, uansett tid og sted. Arendal går interessante tider i møte.

 

SIAN deltok på årets Arendalsuke med folkeopplysning om islams ondskap. Enhver som ikke liker vårt budskap sto fritt til å ikke oppsøke vår stand. Eller å møte opp og argumentere. Dette apellerer ikke til den nye herskerklassen, voldsmuslimene. De har ordføreren i sin hule hånd, og han handlet i henhold til dette.

Siden Arendals ordfører er så redd for at folket skal lære om islam, har vi lagt ut alle brosjyrene til nedlasting ;

[her1], [her2], [her3], [her4], [her5], [her6], [her7], [her8], [her9].

Opplysningsmateriellet dokumenterte på en lettfattelig måte at islam ikke er kompatibelt med vestlig sivilisasjon og menneskerettigheter. Dette er forøvrig konklusjoner som den europeiske menneskerettighets-domstolen tidligere har trukket [her] og [her].

Kortversjonen av historien om SIAN sin debut i Arendalsuka, er at byens ordfører drepte ytringsfriheten og jaget SIAN fra byen. Leder Stig Andersen i SIAN gir sin redegjørelse [her].

SIANs tidligere leder Arne Tumyr oppsummerer tildragelsene slik:

«Vi i SIAN kom i en litt kinkig situasjon på vår stand i Arendal. Interessen var nemlig ganske så voldsom - en stor menneskemengde var til tider samlet utenfor vår stand. Vi kom ut med vår informasjon, delte ut brosjyrer og opptrådte rolig og jeg vil si anstendig. Imidlertid kom det noen åpenbart hatefulle muslimer samt deres norske venner, som ganske så voldsom kom med usaklige anklager mot SIAN. Under disse seansene var det naturlig at det ble noe høyrøstet og heftig, men det var aldri snakk om håndgripeligheter. Det ble det derimot da ca. 100 - åpenbart muslimer - mer eller mindre presset seg på vår stand. De krevde standen fjernet - de opptrådte truende og politiet måtte en rekke ganger fjerne noen av de mest aggressive, men de kom tilbake. Vår leder, Stig Andersen, fikk beskjed om hvor han skulle møte etter stand-arrangementet - da ville han være ferdig. En annen, åpenbart norsk muslim-venn, kom truende helt opp i ansiktet til Andersen og brølte apekatt før han ble fjernet av politiet. To muslimer gikk til angrep på teltet som vi trodde skulle bli revet ned, materiellet vårt ble kastet på gulvet. Vi fryktet at det verste kunne skje. Så kan man spørre: Fjernet politiet de som forstyrret «den offentlige ro og orden»? Nei, politiet slo ring rundt standen vår slik at ikke en gang publikum kunne få kontakt med oss - ikke en gang brosjyre-utlevering ble godtatt av politiet. Politiets innsatsleder dukket opp og beordret at hvis dette fortsatte ville politiet avvikle SIANs stand og om nødvendig rive teltet. Innsatslederen gjorde det klart at dette ville bli gjort av hensyn til vår egen sikkerhet. Parallellt med denne situasjonen besluttet så ledelsen av Arendalsuka at SIANs stand skulle fjernes. Den forklaring, eller bedre -mangelende rimelig begrunnelse for beslutningen - fremkommer av ordføreren i Agderposten i dag. Politiet kunne ha lagt forholdene bedre til rette - til beste for ytringsfriheten - ved at truende bråkmakere øyeblikkelig ble fjernet. De angripende muslimer som trampet ytrtingsfriheten under fot ved å benytte vold i stedet for argumenter - fikk politiets og ordførerens støtte».

Undertegnede er den som deltok i møtet med ordføreren der SIAN fikk marsjordre. Mitt supplement til de foregående redegjørelser følger her:

Gjensyn med gamle kjente

Standen ved siden av vår var besatt av en hyggelig dame fra «Med kvinneligaen for fred».  Jeg kjenner ikke så mange som er begeistret verken for krigføring i sin alminnelighet, eller for atomvåpen. Naboskapet var preget av gjensidig respekt, inntil makkeren hennes ankom. Dessverre viste det seg at Ottar har kuppet denne organisasjonen, slik venstreekstremistene forøvrig også har kuppet homokampen samt gjør innbitte forsøk på å kuppe ex-muslimenes kamp. Ottar hater Vesten og elsker islam. I mangel av behov for ytterligere feministisk påvirkning på vårt allerede gjennomfeminiserte norske samfunn, samt i mangel av reell rasisme, forsøker feministiske og antirasistiske organisasjoner febrilsk å skape kunstig grunnlag for egen eksistensberettigelse, og fremtidige statstilskudd. De trenger noen å rette sinnet sitt mot, for å unngå å ende opp som eksploderte lemen. Ottars infiltratør Elisabeth Kristiansen dukket opp ved standen, og ble raskt ugrei å ha med å gjøre. Vi har møtt henne før [artikkel her].  Kristiansen pilte av sted og rasket sammen de andre Ottar-henene. Disse gjennomførte et kuriøst rituale foran SIAN sin stand, [se video her]. Denne tildragelsen får en viktig betydning, vil det vise seg.   

Hyenene samles

Det gikk ikke lang tid før sinte unge muslimske menn begynte å sirkle rundt standen. Antallet vokste stadig, og hatet lyste av øynene. Ukvemsord florerte. Og det skulle bli verre. Den bermen som sirklet rundt byttet tirsdag, var blitt tre ganger så stor, da onsdagen opprant. Disse herrene var ikke kommet for å motta folkeopplysning!

Allerede tirsdag var voldsmuslimene såpass utagerende at politiet tok 11 av dem til side for en alvorsprat (?). Så veldig alvorlig ble det dessverre ikke, for ingen ringere enn ordfører Nordli ankom åstedet, og tok de 11 voldsmuslimer med seg til rådhuset for en oppbyggelig samtale. Vanket det boller og brus?

Muslimungdommen i Arendal er gode muslimer. Det går ikke an å være god muslim uten å være en voldsmuslim. Fordi Muhammed var en voldsmuslim. Vi vet jo fra undersøkelser at muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir, og vi vet fra Nicolai Sennels forskning på muslimhjerner, at muslimer betrakter dialog som tegn på svakhet. Alle muslimer er fredelige. Inntil de angriper. Før de angriper, bedriver muslimen de to andre formene for jihad; verbal og demografisk. Det er en veldig mager trøst. Utfallet av de tre jihadformene er det samme.

Møte hos ordføreren

Etter voldsmuslimenes angrep, som er skildret av Stig Andersen og Arne Tumyr ovenfor, ble jeg innkalt til ordføreren for å overvære avlivningen av ytringsfriheten. Ordføreren nektet meg å ta med telefon inn på møtet. Han ønsket ikke samtalen dokumentert. Han ville unngå at almennheten skulle få dokumentert  hva som ble sagt. Og det er lett å forstå:

Grunnlaget for bortvisningen av SIAN er en falsk beskyldning og en løgn fra ordførerens side. Nordli sier at beslutningen om bortvisning kom blant annet fordi det fra SIANs stand kom «ukvemsord til forbipasserende mørhudete», uten at ordfører Nordli har tilbudt et fnugg av bevis. Rasismepåstanden er ikke konkret og derved umulig å forsvare seg mot. Det er derfor politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad fremsatte den slik. En forkastelig adferd fra en representant for ordensmakten.

Den andre begrunnelsen ordføreren ga under møtet var at SIAN hadde fått advarsel om lydnivå under debatt med publikum 15.8.2017. Påstanden er ikke korrekt, og viktigere: Den er irrelevant. Arrangørens utskremte medarbeider tirsdag påpekte at det var høylydt debatt, noe som skyldtes de tilsynelatende ustabile hedningenes adferd. Det gikk tre debatter parallellt, og alle måtte prate over naboen. Ikke gunstig, men heller ikke ulevelig. Engasjert debatt ville det blitt kalt, i en annen setting. Ordet «advarsel» var heller aldri fremme tirsdag. Det var en vennlig dialog mellom arrangør og oss. Det interessante er imidlertid ikke debatten, og eventuelt hvor mange desibel den overgikk en ikke nærmere angitt grenseverdi. Argumentets ugyldighet er primært relatert til det faktum at arrangøren tidligere samme dag hadde tillatt Ottar å gjennomføre en ulovlig og uavbrutt demonstrasjon foran vår stand, der Ane Stø benytter lydforsterker og slik leverer støy langt over vårt nivå. Dette er dokumentert i videolinken ovenfor. Verken politi eller arrangør lot dette få konsekvenser for Ottar. Et sentralt prinsipp i norsk offentlig forvaltning er likebehandlingsprinsippet. Nordli har brutt dette prinsippet ved å begrunne stengning av SIAN sin stand med høyt lydnivå.

Den tredje anførselen fra panelet fra arrangørene var at politiet ikke kunne garantere vår sikkerhet. Jeg tok opp med Krogstad at det kunne være kostbart for politiet å håndheve lov og orden, og Krogstad bekreftet to ganger at det selvfølgelig var tatt med i vurderingen.

Innsatsleder i politiet Kurt Ulven, forteller til VGs journalist at SIAN må reise fordi politiet ikke kan garantere for sikkerheten vår. (Jo, de kan, men det er kostbart). Dette argumentet ble som nevnt over også fremført av politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad to ganger til meg, på direkte forespørsl, under møtet på ordførers kontor der utkastelsesordren ble formidlet. Ordfører bekreftet da også dette. Når ordfører deretter den påfølgende dag sier til VG journalist Ronny Berg at de knytter avgjørelsen til «ukvemsord til mennesker med en annen hudfarge ved teltet deres» er det med andre ord ikke en formidling av sannhet ordføreren bedriver. Når kommunikatorene bli flere som her, så avsløres løgner. VG har avslørt en løgn. I dette tilfellet er det ordføreren som er løgneren. Det er ikke uproblematisk.

Ordføreren har hatt tid til å tenke seg om. Han erkjenner for seg selv at desibelargument (2) og ressursargument (3) ikke er holdbare. Han satser da alt på å holde frem det ene udokumenterte argumentet, som er umulig å motbevise, og som politiet ikke hadde evne til å bevise. Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes. Nordli øder Arendal. Så mye er sikkert.  

Ordførerens adferd

Da SIAN registrerte seg til årets Arendalsuke var ordfører Nordli raskt ute i media og slo fast at han slett ikke likte at vi ønsket å delta. At han ikke evnet å skille sine personlige antipatier fra sitt verv som ordfører og arrangør, beviste han også raskt, da arrangementet startet.

Som nevnt ovenfor, blandet ordføreren seg inn i politiets arbeide ved å håndtere voldsmuslimer den 15.8.2017. Dessverre for Nordli fungerer ikke godsnakk på voldsmuslimer. Dialogsporet er en avsporing. Under møtet hos ordføreren fortalte han meg at han så frem til fortsatt fremtidig dialog med voldsmuslimene. De hadde nemlig gitt mange interessante innspill på hvordan han best kunne shariatilpasse voldsmuslimenes by. Vet velgerne i Arendal  hva slags menneske de har stemt på?

Voldsmuslimadferden er en direkte følge av Nordlis antidemokratiske innsats. Nordli vet at å uttale sannheter om de invaderende voldsmuslimene i Arendal, vil koste ham jobben. At det ville være til gavn for borgerne han er satt til å tjene, ignorerer han. Nordli gjør seg til en del av problemet.

Politiets adferd

Foreliggende kunnskap indikerer at politiledelsen er farlige for land og folk. Se feks [her] og [her]. Politiledere er i urovekkende grad virkelighetsfjerne jurister som lar politikk eller personlig karriere styre hvordan de løser oppgavene sine. I tillegg er det dessverre slik at politiet er den bransjen som psykopatene søker seg til, pga voldsmonopolet. Summen av disse momentene gjør at de mange anstendige og gode tjenestemenn får vanskelige arbeidsforhold. Folkets tillit til ordensmakten slår sprekker. Det er farlig, for å si det mildt. Når folk blir lei av at politiet ikke ivaretar befolkningens interesser, at politiet av bekvemmelighetsgrunner selv velger å bryte loven, da nærmer vi oss rettsstatens sammenbrudd. Dette sammenbruddet arbeider tilsynelatende politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad iherdig for, når han medvirker til ordførerens islamiseringsprosjekt.

Krogstad har min fulle mistillit.

Politiet har tre synder å svare for. 1) Medvirkning til ordførerens stengning av SIAN sin stand 16.8.2017. 2) Bortvisning av Lars Thorsen og Anna Bråten 17.8.2017, etter at førstnevnte filmet voldsmuslimene. 3) Pågripelse/bøtelegging av de samme, etter at vi oppsøkte Arendal for dialogmøte i kirken 18.8.2017, noe som var avklart med politiet i forkant (!).

Ad 1) Krogstad medvirket til ordførerens nidingsdåd ved å fremsette udokumenterte, uspesifiserte (innhold, person, tidspunkt) påstander om at våre medarbeidere skulle ha fremsatt  «ukvemsord til forbipasserende mørhudete». Det fremsettes dårlige substansløse uspesifiserte løgner. Det er umulig å motbevise riktigheten av ikke konkrete anførsler.  Jeg orienterte arrangørens representanter om at vi har et multietnisk miljø i SIAN, og at farge ikke er et tema. Noen av de mest iherdige medlemmene våre er av ikkenorsk etnisitet. Argumentene falt på stengrunn. Ordføreren var såre fornøyd med at Krogstad stilte seg til rådighet som sannhetsvitne for usannheter som ordføreren desperat trengte for å gjennomføre sin nidingsdåd.

Ad 2) Undertegnede pratet 17.8.2017 med Agderpostens journalist da denne rettet oppmerksomheten mot voldsmuslimene ved Alliansens stand. Undertegnede begynte da å filme, noe voldsmuslimene ikke tok lett på, idet jeg befant meg i deres minikalifat. Opptaket kan sees [her]. Den gode muslimen Karam Abdulhalim som sees først i opptaket, fremsatte forøvrig dødstrusler mot Stig Andersen dagen før. Uten konsekvenser. Som en følge av at jeg filmet, ble jeg sammen med Anna Bråten (som ikke hadde foretatt seg noen ting), bortvist fra Arendal sentrum resten av Arendalsuka. Innsatsleder nektet å gi skriftlig begrunnelse. Muntlig begrunnelse var min filming av voldsmuslimene, idet (sitat) «vi skapte et ordensproblem». En fallitt for rettsstaten. Hvordan skal man klare å respektere en ordensmakt som oppfører seg slik?

Ad 3) En polititjenestemann stoppet først undertegnede på vei ut av Arendal sentrum 18.8.2017, etter å ha levert Anna til avtalt møte i kirken. Han ignorerte dokumentasjon på at jeg hadde gyldig opphold, og fremsatte sjikanerende uttalelser om presten. Etter å ha nektet å vedta bot ble jeg eskortert ut av byen. Allerede da var det klart for meg at tjenestemannen hadde tydelige psykopatiske trekk. (I motsetning til de fleste operative tjenestemenn, som hadde upåklagelig adferd, men som fulgte lovstridige ordre fra overordnede). Etter polititjenestemannes påfølgende særdeles brutale pågripelse av Anna Bråten på kirketrappa i nærvær av prest og Agderpostens medarbeider, ble det endelig avklart at tjenestemannen hadde dummet seg ut. 

Når politiet velger en strategi som går ut på å innskrenke offerets lovlige rettigheter, er det en strategi som gir en ubehagelig backblast. At offerets lovfestede rettigheter krenkes av ordensmakten er en ting. At voldsmuslimen på denne måten opplever at vold lønner seg, er langt verre.

Politiet vil ha ro og orden og de vil ikke bruke opp pengene sine. Begge deler løser de ved å jage SIAN og drepe ytringsfriheten. Men løsningen er kortsiktig. Og den er ødeleggende på lengre sikt. Vi kunne tydelig se på voldsmuslimene i Arendal, at de allerede var klar over at de bestemte over ordensmakten. Det lover dårlig for byens innbyggere. 

Politiledelsen i Arendal har degenerert styrken til et lekepoliti. De lefler med ordfører Nordlis destruktive kulturmarxistiske dekonstruksjonsprosjekt. På dette vis velger politiet en kortsiktig «behagelig» løsning, minste motstands vei. De myrder ytringsfriheten for å behage voldsmuslimene. Politiets adferd setter befolkningen i livsfare. Voldsmuslimene som gang på gang observerer politiets underkastelse, oppmuntres til å oppføre seg stadig mer muslimsk. Når de ikke lenger er tilfredse med boller og brus på ordførerens kontor, er de så radikalisert og overbevist om eget overherredømme, at deres allerede konstaterbare fravær av respekt for politiet, vil føre til at både operative tjenestemenn og sivile borgere vil måtte lide og blø for ordføreren og politiledelsens fatale feilgrep.     

Publikums reaksjoner

En norsk forhenværende UNIFIL soldat sa til oss at; «Å gjøre det SIAN gjør, hadde ikke jeg turt. Jeg vet hvor gærne muslimene er». Den kunnskapen mangler åpenbart ordføreren.

Muslimenes reaksjoner varierte fra de som klaget på fornærmelsen ved vår blotte eksistens, de som insisterte på at islam er noe helt annet enn hva Muhammed og Allah beviselig anfører, og det store flertall; voldsmuslimene. Ikke noe sted i Norge har jeg sett større andel av den muslimske befolkning oppføre seg mer muslimsk enn i Arendal. 

Så var det hedningene. Verdensmestrene. En av dem fikk skussmål fra sine kamerater: «Han er nerd så han kan alt». Han hadde koran og bibel på mobilen. Refererte gamletestamentet med en euforisme som til forveksling lignet galskap. Leverte irrelevante feiltolkede koranvers og var konsekvent uinteressert i relevante vers fra min papirkoran. Selvlært i ekkokammer. Ingen innsikt i betydningen av forskjellen på bibelsk deskriptiv og islamsk preskriptiv vold. Insisterte på at kristendom var fæle greier, og at det derfor er helt OK at muslimer dreper som gale over mesteparten av jordkloden. Hedningeungdommenes dumskap er er tragedie. Kristendomskritikk er nemlig ikke relevant. Det er ikke et argument i islamdebatt. Fordi kristendom ikke er islam. Når vi debatterer islam, er det islam vi evaluerer. At folk ikke klarer å skille anførte kristnes ugjerninger – som klart er i strid med Kristus lære – fra muslimers meget islamske handlinger, vitner det om vedkommendes intellektuelle kollaps. Alternativt at vedkommende bevisst utkjemper en verbal jihad.  Den sinteste av hedningene, og som i følge henne selv var den av dem med minst kunnskap, begikk de lave forventningers rasisme, da hun overkjørte, umyndiggjorde og argumenterte på vegne av en muslim som hadde kjørt seg fast i de sedvanlige islamske ikkeargumentene.

Det er åpenbart at den sosialistiske enhetsskolen har degenerert vår ungdom. De har verken kritisk sans, sannhetssøken eller logisk resonneringsevne. De er mentalt kastrerte. De ligner til forveksling på de gode muslimene, som har vært hjernevasket siden før de lærte å gå. De islamofile har gjennomgående et meget snevert register av dårlige bortforklaringer på islams påviselige ondskap.

Ei norsk jente med muslimsk kjæreste reagerte sterkt på min t-skjortetekst «Muhammad was a terrorist». Da jeg viste henne den aktuelle hadithen der Muhammed selv sier at han var en terrorist, insisterte hun frenetisk at det var feiloversatt fra arabisk til engelsk. Hva det arabiske ordet skulle være, visste hun ikke. Jenta visste ikke hva «sahih» var, og hadde aldri hørt om Bukhari. I sannhet dårlig utrustet til å vurdere om det er forsvarlig å omgås en god muslim.

Vår medbragte muslima, Barbaria bint Muhammed, vakte også bestyrtelse hos en del. Muslimske kvinner skal som kjent holde seg i heimen, lage mat, verpe unger og forøvrig stå til mannens disposisjon når det måtte passe ham. Hennes nærvær var følgelig en rød klut for alle gode muslimer. Flørtete blikk hadde hun visst også, ble det rapportert. Så ble hun da også straffet på muslimsk vis - revet over ende av en av voldsmuslimene som raserte boden vår.  

En tilstedeværende kommenterte senere på facebook: «Vi var der og viktigere, vi støtter ikke Alliansen eller SIAN. Representantene for SIAN og deres tilhengere oppførte seg stille og rolig. De som oste hat og skapte aggresiv stemning var motstanderne av SIAN. Det fremsto som et kraftig forsøk på å provosere, og at tilhengerne av SIAN forholdt seg rolig bør komme frem. Ytringsfrihet må forsvares uansett hvor provoserende ytringene er».

Talsmann for Arendal moské, luremuslimen Josef Hæier

Arbeiderpartimannen Hæier sier til Agderposten: «Vi må tenke på hva som forener folk, ikke splitter dem. Vesten har demokrati og ytringsfrihet, men må vise forståelse for at noen tenker annerledes. Samtidig må vi ikke tillate at annerledeshet fører til drap».

Nordmenn skal altså tvinges til å akseptere at folk innenfor våre grenser ikke liker demokrati og ytringsfrihet. Disse mørke kreftene, som Hæier tilsynelatende er en del av, arbeider i det stille, hovedsaklig ikkevoldelig, for å gjøre kål på vårt demokrati og våre frihetsverdier. Hæier uttaler «demokrati og ytringsfrihet, men...». Nok sagt. Gode nordmenn forstår hva dette betyr.

Muslimenes viktigste allierte i denne kampen i Arendal er byens egen folkevalgte ordfører.

Under tumultene foran vår bod så jeg ved et par anledninger Hæier gjete de unge voldsmuslimene som en saueflokk. 

Hæier er en god luremuslim. Han deltok fredag 18.8 i et møte i kirken, om dialog. Her skulle man lære å snakke om vanskelige tema uten å slå hverandre i hodet. Anna Bråten var tilstede. Da det ble påpekt det åpenbare fraværet av muslimer i det godt besatte lokalet, hevdet Hæier at han hadde «glemt» å påpeke overfor sine medarrangører, at møtet var lagt til et tidspunkt som sammenfalt med fredagsbønnen. Slik slapp muslimene å høre på de vantros prat om ikkevoldskommunikasjon, som jo er rent sludder og vås for en hver god muslim.

Kanarifuglens dårlige livsvilkår

Som Hege Storhaug påpeker i den 11. landeplage, er jødene kanarifuglen som gir varsel om farlige tilstander. I det terrorbefengte Barcelona rådes jødene nå til å emigrere pga voldsmuslimene. Det er lenge siden jødene begynte å forlate det muslimske utstillingsvinduet Malmö. I Arendal så vi også det muslimske jødehatet. Det ble faktisk filmet. Se denne videoen (fra 5:00).  Politiet så på, og gjorde intet. Dette er tilstander som Robert Cornels Nordli bevisst har importert til sin by. Og som muslimene selv sier; Først tar vi lørdagsfolket, så tar vi søndagsfolket. Nordli regisserer undergangen til sitt eget folk.

Multikultur er en utopi. Det har aldri eksistert multikulturelt samkvem på like vilkår. Multikultur i den form vi opplever i vår samtid er bare en midlertidig tilstand før alle tvinges inn under den samme monokulturen - islam. Sivilisasjoner dør ved selvmord, de drepes ikke. I Arendals tilfelle bør man dog vurdere om ikke Nordlis adferd kvalifiserer som en forsettlig straffbar handling. 

Robert Cornels Nordlis destruktive adferd

Ordføreren er lokal fører i en sekt som er programmert til å akseptere multikulturen. AP heter sekten. Det passer godt, for den er blitt et araberparti. Ingen gode nordmenn stemmer lenger på det forhenværende arbeiderpartiet. Nå er det bare dårlige nordmenn og muslimer som stemmer på Nordlis parti.

Når en folkevalgt ikke lenger evner å ivareta sine plikter slik Nordli har vist under Arendalsuka burde han hatt anstendighrt til å levere sin avskjedssøknad. Noe annet vil undergrave borgernes tillit. Mister borgernes tillit til statsmaktene, er samfunnet smuldret fullstendig opp. Derfra til uønskede tilstander som involverer høygafler og fakler, er veien kort. Dette har ordføreren (som også er arrangør) unnlatt å hensynta ved utforming av strategi for gjennomføring av Arendalsuka.

I koranen 9:33 sier Allah at han har sendt Muhammed til jorden med ett oppdrag: Islam skal overvinne og herske over alle andre livssyn. Dette kan ikke skje ved frivillighet eller ved vestlig demokrati (med mindretallsbeskyttelse). Muslimimport vil gi krigstilstander, før eller siden. Koranen konstaterer at all makt tilhører Allah (2.165, 35:10, 35:13, 64:1).

Koranen 4:59 befaler muslimer å adlyde Allah, Muhammed og de av muslimene med autoritet. I den rekkefølgen. Vantro lover er ikke nevnt og skal følgelig ikke adlydes.

Koranen 5:51 og 9:23 sier at muslimer ikke har lov til å la seg styre av oss «vantro».  

Vet Arendals ordfører dette?

Voldsmuslimene i Arendal er følgelig gode muslimer når de trakasserer Alliansens valgbod i Arendal. Det samme gjelder forøvrig muslimen som knuste Demokratenes valgbod i Oslo. Tror sosialistpolitikere at de er immune mot den destruktive islamske voldsmentaliteten?

Dersom muslimer sier at de betingelsesløst og permanent aksepterer demokrati - så lyver de. Eller de er ikke muslimer. I islam finnes ikke demokrati i den forstand vi definerer ordet. Allahs lov står over norsk sekulær lov (6:114).  Muslimer i mindretall skal følge norsk lov så lenge den ikke bryter med sharialoven. (ordlyden i 4:59). Koranen 21:44  beskriver hvordan islam gradvis skal overta de vantros land inntil islam er enerådende. 

Ordfører Nordli jobber iherdig for å gjøre seg selv arbeidsløs, alternativt også hodeløs (i den grad han er ateist). Ikkemuslimene ekskluderes fra innflytelse på samfunnsstyringen, når muslimene okkuperer et land. Abul Ala Maududi konstaterer i boken Towards Understanding the Qur’an, vol. III, side 202 at ikkemuslimer ikke tillates å delta i styre og stell av samfunnet;

«The unbelievers have, however, absolutely no right to seize the reins of power in any part of God’s earth nor to direct the collective affairs of human beings according to their own misconceived doctrines. For if they are given such an opportunity, corruption and mischief will ensue. In such a situation the believers would be under an obligation to do their utmost to dislodge them from political power and to make them live in subservience to the Islamic way of life».  (Corruption and mischief betyr i en koransk kontekst enhver opposisjon mot islams herredømme, beskrevet med det arabiske ordet fasàd). Dette er ideologien som Nordli har valgt underkastet seg. Har han spurt byens innbyggere hva de ønsker? Vil byens innbyggere våkne før det er for sent?

I Oslo straffer muslimene for tiden AP hardt, for partiets lefling med invasjonskritiske velgere. Muslimene vil ikke ha humper i veien for sitt okkupasjonsprosjekt, og stemmer derfor til venstre for AP. Denne virkeligheten vil også treffe Nordli. Muslimene er som velgere flest, de er ikke lojale. Så lenge Nordli spiller med i okkupasjonsplanene er det fryd og gammen. Når kassa er tom (for det blir den med store mengder yrkesmessige analfabete velferdsturister i befolkningen), så vil muslimene svikte Nordli.

Quo Vadis Norvegia

Agderpostens lederartikel 19.8.2017 avsluttes slik : «Når vi verner ytringsfriheten tar vi ikke bare vare på ytreren. Vi tar også vare på den retten vi har til å få vite. Vi får kunnskap om holdningene og gruppene som finnes, og får mulighet til å konfrontere dem. I eventyrbøkene sprekker trollene av seg selv. I virkelighetens verden kan vi ikke lukke igjen boken, men må tørre å møte motbydelige holdninger med kunnskap, edruelighet og klare motargumenter».

Det er nettopp dette SIAN gjør: Vi møter Allah og Muhammed sine motbydelige holdninger til ikkemuslimer, til kvinner, til vestlige frihetsverdier, og til moderate muslimer (Muhammed definerer dem som hyklere). Vi informerer almennheten om sannheten - Nøyaktig slik Allah har kunngjort den.

Dette blir for farlig for Arendals ordfører. Det blir for farlig for politistasjonssjefen – som frykter sine lokale voldsmuslimer mer enn han respekterer Grunnloven.  Islams motbydelige holdninger ble møtt med dokumenterbare fakta og dialogforsøk fra SIAN. Dette tålte ikke Arendals dhimmifører. Derfor ble SIAN jaget fra sin stand av dhimmiførerens politilakeier, dirigert av dhimmiførerens overordnede, voldsmuslimene.

Spanjolene trodde de var immune mot muslimterror etter at de i 2004 underkastet seg islam da de valgte Aznar etter madridterroren. Det ga dem en utsettelse. Men krokodillen spiser deg alltid til slutt, uansett hvor mye du mater den. Det lærte Barcelona 18.8.2017. Arendal ligger an til en tilsvarende guffen oppvåkning, når ordførerens prosjekt begynner å høste ofre også der.

Fransk etteretning erkjenner borgerkrigstilstander. Sverige er på vei mot borgerkrig.  Tilsvarende erkjennelse ser vi også i Norge. En svensk PK-journalist beskriver det uunngåelige borgerkrigsscenarioet [her]. Det er ikke uten grunn at man i Finland anser det islamiserte Sverige som en større sikkerhetsrisiko enn Russland. Norge er ikke immun mot effekten av islam. Muslimer endrer ikke på hvem og hva de er, om de krysser en landegrense. Muslimer i Norge er ikke noe hyggeligere enn muslimer i Sverige eller Afghanistan.  

International Institute of Strategic Studies konstaterer at muslimer er 1/5 av verdens befolkning, men var involvert i 2/3 av verdens 32 væpnede konflikter i år 2000. Utviklingen siden den gang har ikke gått i muslimenes favør. I 2011 og 2012 foregikk samtlige borgerkriger i verden i muslimske land.  Muslimenes tilbøyelighet til å begå voldshandlinger vil bare øke med tiden. Muslimer er følgelig dokumentert å være vesentlig mer aggressive enn normale folk. Muslimer har aldri noensinne i verdenshistorien klart å bygge velfungerende velferdssamfunn basert på likeverdighet mellom mennesker. Fordi islam ikke tillater likeverdighet mellom mennesker. Deres onde ideologi lærer dem fra barnsben at de er bedre enn andre folk, at de plikter å invadere og okkupere hele verden, og at alt galt som skjer her i verden er alle andre sin skyld. Er det da lurt å importere muslimer og deres konflikter hit?

Importerer du voldskultur så får du voldskultur. Importerer du barbarer så får du barbari. Importerer du muslimer så får du islam. Islamsk voldelig barbari. Importørene vil ikke bli tilgitt.