SIAN og aktiviteter

Tekst: | Publisert: fre 09.04.2010 kl. 21.11
9.april 2010 på Egertorget i Oslo. SIAN demonstrerer mot de nye okkupantene og deres medhjelpere.
 
Tekst: | Publisert: ons 17.03.2010 kl. 21.02
Hun vet det meste om islam i hverdagen
Alle som kjenner Koranen, islamske skrifter og situasjonen i de islamske stater, vet litt om det som foregår. Men folk flest her i landet blir pepret med en ensidig fremstilling av Israels angivelige uforsonlige holdning i fredsprosessen. Men til og med norske redaktører fikk et sjokk da en reportasje kom i NRK med et lite gløtt av sannhet omkring jødeforfølgelsen i Sverige – og underforstått – også i Norge.
Tekst: | Publisert: lør 13.03.2010 kl. 23.20
Et fremgangsrikt organisasjonsår
Jeg vil gratulere SIAN generelt – og styret spesielt – med et fremgangsrikt organisasjonsår. Som nevnt i årsberetningen har SIAN markert seg i det offentlige rom gjennom tre stands på Egertorget i Oslo. Selv om vi dessverre ble forhindret i å gjennomføre arrangementene på ønskelig vis, så er jeg overbevist om at vi har vunnet både oppmerksomhet og sympati for vår sak. Antallet nyinnmeldinger i etterkant av arrangementene viser dette.

Sider