Jonas Gahr Støre – islams frontsoldat i Norge

Jonas Gahr Støre – islams frontsoldat i Norge

Siste utspill fra den islamvennlige utenriksminister, Jonas Gahr Støre, som står på Oslo Arbeiderpartis stortingsvalgliste som nr. 4, er at ”radikal islam ikke er noe problem i Norge”. Han vil at hijab skal være tillatt over alt i Norge. Han slår fast at ”samfunnet bør slå hardt ned på retorikk som stigmatiserer den islamske religionen.” Støre sier: ”All retorikk som kobler muslimer med fare, vold og terror må vi slå ned på, vi må ikke stigmatisere folk ut fra hvilken religion mennesket har.”

Martin Kolberg i Ap gikk sterkt ut mot ”radikal islam”. Støre sier utrolig nok at han er enig med Kolberg. Han helgraderer seg imidlertid ved å legge til: ”Arbeiderpartiet er et stort parti med ulike meninger.”

Støre har nok en høy stjerne i Islamsk Råd. De vil nok snart bli enige om at islamkritikk bør forbys. Sannelig ser det mørkt ut for SIAN hvis Støre kommer til makta.

SIANs internettredaksjon
Observatør