Etniske nordmenn rømmer fra islam

Etniske nordmenn rømmer fra islam

Iflg. tall fra Statisisk sentralbyrå/Oslo kommune var 68 % av de innskrevne 6-åringene i Oslos skoler høsten 2008 fremmedspråklige. Årlig økning har vært på ca. 2 %. Flere skoler har allerede opptil 95 % fremmedspråklige elever. For å forutsi befolkningssammensetningen, for eksempel om 15 år, behøver man ikke være utdannet demograf.

På nettstedet Antijihad leser vi blant annet:

Mens innvandrere strømmer til Groruddalen og Oslo sør, flytter etniske nordmenn vekk. Bare i fjor ble det 1600 færre etniske nordmenn i Groruddalen. Samtidig økte den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen med 1500. Det samme skjer i de søndre bydelene. På Søndre Nordstrand alene ble 442 etniske nordmenn skiftet ut med omtrent samme antall innvandrere. Nesten halvparten av befolkningen i bydelen har nå innvandrerbakgrunn.

Har man fulgt litt med i utviklingen i andre europeiske land, hvor muslimtettheten er større enn i Norge samt satt seg en smule inn i islams lære og historie måtte man ganske enkelt vite at dette kom til å skje.

Det hjelper ikke om man i meningsmålinger gir uttrykk for frykt eller skepsis til islam så lenge det er glemt på valgdagen, og det er det så lenge man stemmer på noen av de partiene som i dag er representert på Stortinget.

I stedet stemmer man altså ”med føttene” for å bruke et uttrykk fra Danmark, dvs. man flytter. Det er i og for seg ikke så vanskelig å forstå at mange gjør det.

Det som nå er blitt såpass åpenbart i Norge at selv Aftenposten skriver om det er egentlig bare første fase i en prosess som har minst tre – muligens fire – faser.

I den første fasen flytter folk til et nytt strøk innen samme by. Den fasen befinner man seg i i Sverige. I følge svenske motstandsgrupper flykter ca. 5 000 svensker nordover fra Malmö-området hver måned.

I tredje fase blir landet for lite. Det skjer først og fremst i land som er små eller har høy befolkningstetthet. Den fasen er man allerede kommet til både i Nederland, England og Tyskland. Der flykter den opprinnelige kristne/avkristnede befolkningen ut av landet. Den flygende hollender er for lengst blitt den flyktende hollender.

En eventuell fjerde fase vil komme når et rent personlig overlevelses- og selvforsvarsinstinkt slår inn hos de som ikke har kommet seg ut, før det islamske helvete bryter løs for alvor. Det kommer ikke til å bli vakkert. Utfallet er gitt, islam vil seire, og de som da til syvende og sist må betale prisen vil være etterkommerne av den generasjon nordmenn og andre vesteuropeere som overga kontinentet til islam.