En tvetydig Stanghelle

En tvetydig Stanghelle

Redaktør Harald Stanghelle skriver spalte opp og spalte ned om islam og ekstremisme,  om voldelig religionsaktivitet og om selvsensur . Vi får også vite at filmen til Walid al-Kubaisi er blitt ”skarpt kritisert”, men vi får ikke vite hva Stanghelle selv mener om filmen, om islam og islamiseringen. Vi får i det hele tatt ikke vite  hva redaktøren mener om det som ifølge ham selv er ”et av vår tids virkelige store spørsmål”.
Ganske så tvetydig skriver Stanghelle (Aftenposten 4.desemer 2010): ”Vi må nok være klarere når det er tid for dialog – og når konfrontasjon er det nødvendige. Men det går i helt gal retning dersom vi leser alt inn i konfrontasjonens selvforsterkende kontekst.” 
Stanghelle: Mener du at vi skal gå i dialog med islam om steining av kvinner og pisking av homofile menn, eller må vi nå ta en konfrontasjon knyttet til islams onde politiske ideologi?
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder