Adventskoranbrenning 2022

Adventskoranbrenning 2022

Søndag 27.11.22 gjennomfører SIAN adventskoranbrenning ved politihuset på Grønland i Oslo.

Markeringen er en lovlig protest mot statsmaktens kriminelle lawfare, dens massive angrep på demokrati og menneskerettigheter ved dens overgrep mot SIAN aktivister.

Disse overgrepene har tiltatt i styrke de siste årene og med mindre nordmenn slutter å stemme på det korrumperte Stortingspartiet, er det intet som tyder på at statsmaktens antinorske atferd vil opphøre før den har lyktes med å avskaffe oss og vår politiske informasjonsvirksomhet.

Denne prosessen startet lenge før Erna Solberg i 2020 oppfordret muslimer til politisk vold mot SIAN.

Både skriftlige vedtak, muntlige utsagn og fysisk atferd beviser at statsmakten ikke har noen nedre grense for hvor dypt den er villig til å synke for å oppnå sitt onde forsett om å stoppe vår folkeopplysningsvirksomhet.

Statsmaktens innsats mot SIAN bygger på samme doktriner som Sovjet og DDR; straff én og skrem hundre til taushet. Dette er ikke overraskende, idet statsadministrasjon, politi og domstoler er tungt infisert av bedervet menneskemateriale med marxistisk verdensanskuelse.

Statsmaktens lovgivende arm har instruert den utøvende og dømmende til å nådeløst og på kriminelt vis forfølge dissidenter som opponerer mot regimets forsett om å avskaffe det Norge våre forfedre bygde.  

Politi og rettsvesen er verktøy designet for å beskytte staten, det er et vesen som har alt annet enn ditt og mitt beste for øyet. Når individet oppfattes som en trussel mot det sittende regimet setter statsmakten alle ressurser inn på å knuse individet, likegyldig av at lovverket objektivt sett gir individet rett og individet selv respekterer lovverket.  

Det er i denne sammenheng irrelevant å spekulere på om alle aktører i statsmaktens nedrige spill er fullt bevisste om hva de selv medvirker til.

Vi fokuserer på å opprettholde innsatsen mot islamisering av vårt land. Dette gjør vi med ikkevoldelige demokratiske virkemidler og med de mest humane politiske løsningsforslag (deportering).

Marxistene, pengemafiaen og de såkalte islamistene - som alle har infisert statsmakten - har hver sine onde målsetninger (om man bedømmer dem etter vestlig etisk kompass), for hva som skal bygges på ruinene av det Norge patriotene forsvarer. Personlig synes jeg dette er av mindre betydning siden islam har desidert størst voldsvilje og gjennomføringskraft (fordi den utgir seg for å være en religion), og derfor er i posisjon til å underkue de to andre onde kreftene.

Alle disse negative kreftene har løgn, undertrykking og vold som våpen. Fordi Norgesvennlige dissidenter har Sannheten som våpen, er vi farlige. Det statsmakten gjør mot SIAN i dag, vil de gjøre mot dissidenter på andre politiske områder, i morgen.

Derfor er underkastelse uaktuelt.

Som nevnt blir det markering ved politihuset 1. søndag i advent klokken 15.  

2. søndag i advent brennes koraner på Mortensrud. Der har muslimterrorister og muslimske voldsmenn gjentatte ganger angrepet SIAN – herunder to separate drapsforsøk – uten at politiet har funnet det hensiktsmessig å straffe muslimenes gjentatte voldsforbrytelser. Politiet har i stedet vært travelt opptatt med å fengsle SIAN personell som på human og moderat måte avverger muslimvold.

I shariaenklaven Mortensrud har politiet tidligere erklært skriftlig at norsk lov ikke gjelder. Vi tillater oss å være uenige, og insisterer på vår rett til lovlig politisk virksomhet i hele kongeriket.

3. søndag i advent brennes koraner på Stovner. Også der har muslimer med kjent identitet forsøk å drepe oss, oppfordret til drap, begått voldelige overfall og hærverk, uten at politiet har dratt dem for en domstol. Også i shariaenklaven Stovner har politiet tidligere erklært skriftlig at norsk lov ikke gjelder. Vi tillater oss å være uenige, og insisterer på vår rett til lovlig politisk virksomhet i hele kongeriket.

4. søndag i advent brennes koraner på rådhusplassen. Her har en voldelig antidemokratisk kommuneansatt tidligere angrepet vår fredelige demokratiutøvelse. Vi har derfor anmodet politiet om å møte frem for å beskytte lovlig politisk agitasjon mot voldsmenn, enten de er enkle godfjotter, venstreblivne krek eller gode muslimer.

Dersom du er en av de som ikke har forstått at koranbrenning faktisk er en dyd av en nødvendighet, må du ta deg tid til å lese denne artikkelen.

Frihet er ikke for feige mennesker.

Koranbrenning i adventstiden – protest mot statsmaktens lovstridige overgrep – en oppdatering pr 29.11.22:

Den antinorske politiske aktivisten Martin Strand ved Oslo politikammer gjør nå sitt ytterste for å sabotere SIAN sin politiske markering mot statsmakten – herunder Oslo politikammer - sine kriminelle maktovergrep (inkl lawfare) mot SIAN og norsk demokrati i alminnelighet.

Politiinspektør Strand nekter SIAN å praktisere demokrati i shariaenklaven Mortensrud.

Han har tidligere begått lovbrudd og menneskerettighetsbrudd en rekke ganger i forkant av SIAN sine politiske markeringer. Han utviser en total arroganse for lovverket i sin innsats for å fremme de destruktive politiske målsetningene til etatens ledelse.

Som følge av politiets motarbeiding av demokratiet i forbindelse med gjennomføring av våre lovlige politiske markeringer kan det bli brent koraner flere steder enn på Mortensrud førstkommende søndag.

Vi adopterer politiets nyord «pop-up kriminalitet», og introduserer Pop-up koranbrenning.