Antirasistisk senter sprer hat intoleranse og løgn

Rune Berglund Steen, ekstremist med totalitært sinnelag

Statsfinanisiert NGO med retorikk egnet til å radikalisere svake sjeler

Antirasistisk senter sprer hat intoleranse og løgn

Artikkelforfatter Shoaib Sultan, luremuslim med selektiv holdning til barnemishandling

Sultan har aldri kritisert at Muhammed mishandlet sin barnebrud. Både barnemishandling og barnedrap er god islam. Og så er det ikke rasistisk, så da er det ok. Muslim logic.

Lite visste Jan Tore Sanner om at vertene konspirerte for å drepe norske frihetsverdier så fort han gikk ut døra.

Tskjorte til ubehag

ARS sin egen Black Panther med fravær av respekt for intimgrenser

Det antinorske ekkokammeret Antirasistisk Senter (ARS) blir et stadig større problem for den konstruktive samfunnsdebatten. ARS polariserer, sprer hat, og mangler sperrer for å medvirke til spredning av løgn, når løgnen tjener ARS sine destruktive målsetninger. Historisk sett er eksemplene på unorsk adferd legio. Jeg peker her på tre nylige tildragelser:

Fake News om hatkriminalitet mot muslim

Telemarksavisa  publiserte 5.4.2018 en artikkel der en småjente med shariauniform anførte at hun var blitt kroppskrenket på bussen. Kort etter ble artikkelen avpublisert. Det mest tragiske ved den saken var at et barn som flagger for islams ondskap ble eksponert i mediene med navn og bilde.  

Et bakteppe for den publiserte historien i TA er at en ukjent gruppe i UK angivelig har publisert et brev i anledning «Punish a muslim day». Punish a muslim Day er eller er ikke et ekte fenomen. Det kan like gjerne være enda ett av de utallige variantene av muslimløgn og lurendreieri, rigget for å fyre oppunder skyldfølelse og selvutslettelsesbegjær hos alle de som er hjernevasket til å hate vestlige frihetsverdier.  Realiteten er at jeg ikke har observert andre fysiske utslag av «Punish a muslim Day» enn [dette], der muslimer straffer en muslim med avvikende seksuelle preferanser. Tygg på den, du Shoaib. Du som brukte årevis før du hostet ut en halvkvedet lite tillitsvekkende avstandtagen mot islams homohat. 

Historier om ikkemuslimske overgrep mot muslimer viser seg ikke sjelden å være fabrikerte løgnhistorier, med hensikt å fremstille muslimer som ofre og vi skitne vantro som hatefulle overgripere.  Dette fenomenet har jeg vist noen titalls konkrete dokumenterte eksempler på i min tidligere artikkel om samfunnsproblemet «Muslimløgn».  Fenomenet er også omhandlet [her].

Som politiets etterforskning viste, var også saken i Skien et eksempel på muslimløgn. Fake hate crime påstander fra en muslim.  Hvem og hva i vårt samfunn er det som får muslimer til å offentlig eksponere seg som løgnere? Svaret er blant annet at elitene i årevis har drevet en kontraproduktiv dulling med De Uintegrerbare, som har bygget opp under det allerede eksisterende grandiose muslimske krenkelsessyndromet. Muslimer tåler generelt lite eller intet fra oss skitne vantro. ARS sin egen rapport «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» vitner forøvrig om dette faktum. Krenkelsessyndromet gjør, slik rapporten viser, at muslimer er tilbøyelige til å reagere unormalt på normal mellommenneskelig interaksjon.  Gode muslimers forkvaklede virkelighetsforståelse dyrkes ukritisk som en sannhet. Hertil kommer de rent forsettlige muslimløgner, som har som formål å gi næring til det ekstreme muslimske offernarrativet, forestillingen om at det er hele resten av verden det er noe galt med.  Offernarrativet er også et svært viktig stridsmiddel i islams hellige krig mot menneskeheten. Det polariserer, det styrker internt muslimsamhold og det svekker de skitne vantros motstandsevne (fordi vi er grunnleggende medmenneskelige, noe en god muslim ikke er). Dette muslimske offernarrativet dyrkes ivrig av de selvutslettende norgeshaterne i ARS.

ARS artikkelforfatter Shoaib Sultan vet at Muhammed selv var en løgner. Han vet også at Muhammed er det fremste forbildet for muslimsk oppførsel. Det er Muhammeds eksempel som er malen for den muslimske løgn-epidemien som farer over Vesten, der muslimer fremsetter falske beskyldninger mot vantro. Shoaib hiver seg på bølgen med sin (nå slettede) artikkel.  (Vi har lagret innholdet).  

Shoaib Sultan er fulltidsansatt med statlige midler ved ARS for å skape falske narrativer om gode nordmenn for slik å avskaffe det Norge våre forfedre skapte. Shoaib halalflesket til med tittelen «nedrig rasistisk angrep» når han i tendensiøse ordelag omtalte det angivelige angrepet i sin artikkel.  Hvordan Shoaib kunne vite at raseteori og negative holdninger til andre raser er en tematikk som er drivkraften for den imaginære gjerningsmann idet han begår den påståtte handlingen er uvisst for normale mennesker. Er Shoaib synsk? Kanskje Shoaib har evner som overgår oss skitne vantros. Kanskje Shoaib også kunne slumpe til å få hallusinasjoner om engelen Gabriel dersom han stakk huet sitt inn i en hule, slik siraen beretter at pedofet fikk.

TA la ut artikkel om at Skien-saken var henlagt den 9.4 kl 10.35. Først ved 23-tiden samme dag tok Shoaib Sultan vekk sin skandaløse sjikane fra ARS sin nettside. Trolig kun fordi Nettavisen da hadde omtalt den oppsiktsvekkende adferden til ARS.  At SIAN allerede 5.4. hadde informert ARS om at historien var tvilsom, medførte kun et lunkent forbehold i artikkelen deres. Alt hatet sto å lese inntil hele artikkelen ble avpublisert. Dette var simpelthen en så deilig sak at ARS ikke klarte å slippe den før de ble tvunget av Nettavisen.

En av grunnsteinene i vår samfunnsstruktur er tillit. Islam derimot, bygger på intoleranse, hat og mistillit. Det kan jo ikke gå bra å blande islam inn i et sivilisert vestlig samfunn.  Når muslimene får holde på med muslimløgnene sine, vil tilliten raskt forvitre, sammenhengskraften likeså. Herav følger gnisninger mellom De Uintegrerbare og siviliserte mennesker. Det er dette ARS pleier å kalle for rasisme. 

Det som er mest betenkelig ved ARS sin adferd, er at det finnes hundretusenvis av mentalt avstumpede mennesker i Norge, som totalt fornekter fakta, som ikke etterspør objektiv og sannferdig nyhetsformidling. Noen av dem kalles gode muslimer. Andre kalles kulturmarxister.  De tilhører den politiske venstrefløy - som iht Europol er 30 ganger så voldelige som normale, høyreorienterte mennesker. Når ARS bærer ved til et bål som TA i anstendighetens navn allerede har forsøkt å slukke, kan ARS ved sin fake news formidling fyre opp under ustabile individers hat, og hatefulle handlinger.

Vold starter med ord, pleier gode muslimer og dårlige nordmenn ustanselig å messe om når de synes vår faktabaserte folkeopplysning er ubehagelig å høre på. ARS bør tenke over at voldsmuslimer og voldsvenstre ikke blir til i et vakum. De næres av ord. ARS sine farlige, stigmatiserende , polariserende, radikaliserende og ikke sjelden usanne ord. 

ARS har i ettertid forsvart egen adferd [her] hvor de erkjenner at de ikke burde latt løgnene ligge på nettsiden så lenge som de gjorde.  

ARS sin formidling av muslimløgn etter ARS arrangement 21.3.2018

ARS begikk et grovt etisk overtramp for to uker siden, da de videreformidlet falske nyheter basert på løgner fra en islamist formidlet av en kommunist, omtalt i [denne artikkelen].  Påstandene er i artikkelen tilbakevist som dokumenterbart løgnaktige. ARS var medskyldig i å spre denne løgnen, og de gjør det fremdeles i skrivende stund.

Man ser tegn til en trend, der ARS baserer seg på muslimløgn i sine stigmatiseringskampanjer mot gode nordmenn.  Formålet til ARS synes å være å skape skyldfølelse for lettere å kunne bryte ned nordmenns identitetsfølelse og vilje til å overleve som eget folk i eget land. Slik sett er det ingen overdrivelse å betrakte ARS som folkefiender.

Unorske og uverdige tilstander på ARS offentlig arrangement 10.4.2018

SIAN deltok på Antirasistisk Senters offentlige arrangement for lansering av hjernevaskingsportalen aldrimer22juli.no. Før oppstart hilste aktivisten Rune Berglund Steen høflig på oss, og lurte på hva vi gjorde der. Han spurte ingen av de øvrige fremmøtte hva de gjorde der. Jeg svarte at vi ville sitte stille, høre på, og ikke si et kvekk. Dermed rådet fordragelighet. Trodde vi. Realiteten var at de hatefulle kulturmarxistene konspirerte slik de pleier. Men ARS kunne ikke risikere å eksponere sitt folkefiendtlige sinnelag mens stortingspolitikere var til stede. Derfor ventet ARS til pausen, med å meddele oss at nå hadde ARS bestemt at vi skulle  gå hjem. Jeg gikk da tilbake til møtesalen, henter kamera og begynner dokumentering av situasjonen. Nidingsdåden er dokumentert i denne filmen.

Tatt i betraktning vår uklanderlige oppførsel i møtet, forelå ingen saklig grunn til å fjerne oss fra det offentlige arrangementet. ARS er vant til å trakassere og stigmatisere folk i senk. Ubehaget ved ARS sin fiendtlige adferd vil normalt være tilstrekkelig til å fjerne individer ARS ikke liker. SIAN lar seg ikke affisere. Vi er vant med ufin adferd fra voldsvenstre, voldsmuslimer og kulturmarxister.

Som vikarierende argument fremførte ARS en påstand om at jeg hadde opptrådt truende. Dette var basert på den for lengst tilbakeviste løgnaktige påstanden fra islamisten Mina Adampour, omtalt i eget avsnitt ovenfor. Hva kommer det av at Berglund Steen ikke avviste oss med denne anførselen før møtestart? Han visste åpenbart godt hvem vi var.

Videre anførte ARS at de ikke likte tskjorta mi. Den slår fast at «Mohammed was a terrorist». Dette budskapet er høyst relevant dersom man ønsker å arbeide for at Norge aldri mer skal utsettes for terror. Dessuten er  det Muhammed selv som har slått fast at han er en terrorist. Det er følgelig svært urimelig av ARS å bebreide meg for å informere om dette udiskutable teologiske faktum. Realiteten er tross alt at verden har sett over 32 000 tilfeller av muslimterror med 500 000 ofre, bare siden 2001. 16 000 av disse ofrene er i Europa. Dette burde interessere oppfinnerne av ARS-portalen. Er portalen opprettet for å avverge fremtidig terror, eller å melke statskassa?

Argumentet om at mitt tøystykke skulle være skremmende er uansett irrelevant. Jeg blir selv daglig skremt av å se shariauniformerte kvinnfolk og barbarer med talibanpels. Jeg har ingen hjemmel for å be slike fjerne seg fra mitt åsyn. Anna Bråten repliserte til ARS sin østtyske sleggekaster at hennes fremferd skremte Anna, uten at sleggekasteren fjernet seg av den grunn. Gjelder ikke likhet for loven der ARS turer frem? Er det kun utvalgte menneskegrupper som har rett til å føle seg krenket og skremt?

ARS har grunn til å føle seg truet på ett punkt; SIAN sin folkeopplysning og aktive nærvær i samfunnsdebatten truer utvilsomt ARS sin feilaktige, ensidige og tendensiøse fremstilling av virkeligheten i Norge. Jeg tror ikke en slik følelse hos arrangøren gir saklig hjemmel for å krenke enkeltborgere slik ARS gjorde under dette arrangementet.

ARS har ifm mitt opptak i møterommet fremsatt påstander om at filming ikke er tillatt. I følge Datatilsynet er filming og deling av «situasjonsbilder» lovlig i Norge. SIAN offentliggjør derfor opptak av adferden til ARS sine medarbeidere idet de kastet ut SIAN fra sitt offentlige arrangement. Et støtteargument for denne offentliggjøringen er at ARS tidligere har bevist sin vilje til å basere seg på – og formidle – regelrett løgn som skader SIAN og Norge.  Det er av stor betydning for land og folk, at offentligheten blir kjent med realitetene i ormebolet ARS. Opptaket er kuttet med henyn til polititjenestemennenes identitet.

Senere samme dag deltok SIAN på dialogmøtet «Kommentarfeltet live» på Nobels Fredssenter. Der var atmosfæren fredelig, dannet og preget av gjensidig respekt for deltagernes betydelige meningsforskjeller. ARS burde absolutt leie inn personell fra fredssenteret for å gi egne ansatte grunnleggende opplæring i mellommenneskelig dialog og respekt for de vestlige frihetsverdiene samfunnet vårt skal være basert på. #Forbedringspotensiale.

Som ARS selv har påpekt tidligere, er falske nyheter en alvorlig sak.  Med ARS sine briller er det imidlertid «mer rasisme» som er problemet. Ikke ARS sine gjentatte bidrag til spredning av falske nyheter. Kan utsagnet deres ha sammenheng med at jo mer imaginær rasisme – jo mer penger i kassa til ARS?

Det jeg savner i nettsiden aldrimer22juli.no er refleksjoner over temaet  «hvorfor». Hvorfor er islam og kulturmarxisme mislikt av normale mennesker i en slik grad at ett enkeltindivid ved en anledning begikk en ekstrem terrorhandling? Svaret er islam. Og følgene av at islam implementeres her. Den notoriske intolerante voldelige  hatefulle muslimske herrefolkadferd som normale mennesker føler på kroppen over hele verden. Islams klamme nærvær og kulturmarxistenes fasilitering av dette, har potensiale til å radikalisere folk som opplever at de herskende klasser har glemt å høre på Folket, men fatter beslutninger til skade for land og folk.  Ønsker ARS å kvele farlige tanker hos de oppvoksende slekter må ARS være redelige og gi sannferdige forklaringer på de problemene vår ungdom opplever på kroppen i vår samtid. Viker man unna ubehagelige sannheter slik ARS gjør i denne portalen, så har ikke portalen troverdighet, og den vil ikke lykkes med å forebygge fremtidig terror.  Portalen har et lite avsnitt om Den Islamske Stat. Ikke ett eneste ord om de teologiske hjemlene som beviser at IS er verdens beste muslimer.  Man avradikaliserer ikke en eneste muslim med dette verktøyet. Det er patetisk.  

www.aldrimer22juli.no er en gedigen avsporing. Det er ikke terror som kommer til å ødelegge Norge. Vi vil ikke la muslimene dra det så langt. Dessuten jobber de fleste muslimene faktisk hardt internt for å hindre terror i Norge. Muslimer skjønner at Norge enklest islamiseres i det stille, over tid. Ved hjelp av våre folkevalgte og grupper som ARS, forvandles Norge til et islamsk drittland passe langsomt, slik at mette og selvopptatte nordmenn ikke gidder å bry seg. Terror er kontraproduktivt for muslimenes gudegitte fellesprosjekt, og muslimene vet det. 

ARS er på god vei til å bli et like stort samfunnsproblem som Islamdyret.