Voldsomheter og usannheter fra islamister og deres medløpere etter SIAN aksjon

Plakataksjon i Oslo endte med fysisk angrep fra utagerende representant for Det Nye Herrefolket

Voldsomheter og usannheter fra islamister og deres medløpere etter SIAN aksjon

hele kvartalet ble tapetsert til Fugellis minne

Gjerningsmann med unorsk oppførsel.

Godfjotter, klovner, posører, falske hyklere og det som verre er, står på rekke og rad frem med sine mer eller mindre velfunderte og ærlige anførsler om egen fortreffelighet i nåtid og fremtid. Dette inspirert av den saktedøende Per Fugellisin bedervede medisin for å kurere et samfunn som var friskt nok, før kulturmarxister av Fugellis egen skuffe forgiftet landet med en multiukultur som i hovedsak besto av en overdose av pesten islam.

Antirasistisk Senter inviterte21.3.2018 til visning av Erik Poppes film «Per Fugelli - siste resept» på Saga kino. Før filmen presenterte flere «engasjerte» personer sine Fugelli-avtaler: Deres løfter om hvordan de skal kjempe for å holde Per Fugellis utrolig enfoldige,  naive og fullstendig samfunnsødeleggende engasjement levende, og hvilke saker disse personene brenner for.  Dessverre rakk vi ikke begivenheten slik at vi kunne rapportert fra flommen av presumptiv fuggelisk tanketom og destruktiv «godhet» inne på Saga kino. Det var sikkert rørende greier.

Medvirkende i «antirasistenes» feiringer av «Det Nye Norske Vi» var;     

Kari Veiteberg, relativistisk kulturmarxistisk raddebiskop i Oslo. Representant for en utopi som har brukt 100 år på å bevise at den ikke fungerer. Hun utgjør dessverre normalen i den sjel- og troløse norske kirke slik den er blitt etter at 68-erne kuppet og ødela dette tusenårige rammeverket for norsk sivilisasjon.

Liv Tørres, Kumbaya-utopist, kulturrelativist og direktør ved Nobels Fredssenter. Liv er ikke så nøye på realitetsorienteringen når hun skal definere hvordan vi skal få fred på jord. Hun har glemt å sjekke koranen [3:151], [8:12] og [8:60] samt Muhammeds eksempelnår hun freidig påstår at terror skyldes utenforskap og manglende integrering. En dåre av episke dimensjoner. Og derfor farlig – idet hennes vås kan påvirke beslutningstagere til fatale slutninger.  

Iselin Shumba, skuespiller som misliker hvite mennesker i NRK serier. Selvskreven gjest hos Berglund Steen som har alminneliggjort rasisme mot hvite. 

Erik Poppe, ytringsfrihetshatende kulturmarxistog filmskaper.

Nancy Herz, samfunnsdebattant etter spagatmetoden. Sliter med å velge mellom islam eller sivilisasjon. Herz synes å være hjernevasket til å fremføre feilaktige og destruktive argumenter som har som formål å stilne høyst påkrevet islamkritikk. Hun har feks påstått at «netthat» forsterker terrorfrykten. Personlig er jeg mer bekymret for materialiseringen av terroristens hat, og hatet jeg stadig oftere møter fra hans medløpere på norske gater og torg. Herz antyder altså at det  ikke er terroristen sin skyld at vi frykter terroren. Skylden ligger visstnok på det helt berettigede og lovlige hatet som noen retter mot terroristen. Begrepet «muslim logic» er jo etablert som beskrivelse av komplett idiotisk oppnedlogikk. Herz gir oss et klart eksempel på vantro/hykler logikk som går i samme gate. Herz er forøvrig ikke noe glad i ytringsfrihet, hun heller. Noe som synes å ha  vært en betingelse for å slippe inn på selvdyrkelsesseremonien til ARS denne kvelden.

Mina Adampour, Ytringsfrihetshater,samt noe så selvmotsigende som kommunist og konservativ muslim (Men intet er umulig når Allah bare vil). Konservativ muslim påberoper forøvrig også sjarmørene Fahad Qureshi og Mulla Krekar seg å være. Three of a kind? Adampour er faktahatende. Hun fremmer islamiseringen av Norge med luremuslimsk retorikk, feks ved å fremstille beviselige fakta som konspirasjonsteorier.Mina Adampour fremstår basert på hennes offentlige opptredener og utsagn, som en meget farlig representant for Det Nye Herrefolket i Norge.

SIAN var til stede utendørs med plakataksjon – som en motvekt til våset fra kulturmarxister og andre som deler disses begjær etter å kvitte seg med det Norge våre forfedre bygde opp.  Fordi dagen også var FN sin dag mot rasisme – var det en glimrende dag å fronte SIAN sin egen Fugelli-avtale.

«Min Fugelli-avtale Bekjemp islams rasisme» lød budskapet på våre oppklistrede plakater. 

Dessverre dukket det opp en utagerende god muslim med spontane sinnemestringsforstyrrelser og den velkjente dertil hørende vilje til å benytte muslimvold for å underkaste den skitne vantro SIAN representanten muslimens egne krav og meninger. Muslimen brukte fysisk vold for å hindre undertegnede fra å forlate åstedet etter gjennomført plakataksjon. Han ble stagget av andre muslimer med bedre vett. Etter selv å ha ringt 112 tilbragte jeg 1,5 time på stedet for å få politiet til å forstå at jeg hadde lov til å filme angjeldende gode muslim fra det tidspunkt han selv valgte å gå fra å være en tilfeldig forbipasserende til å bli en politisk aktivist som rev ned min plakat med påfølgende personforfølgelse.  

At muslimer oppfører seg islamsk er intet sjokk. Det som derimot fremstår som absurd ved seansen var at jeg mot slutten av kvelden ble orientert av politiet om at jeg hadde status som mistenkt. Politiet på åstedet klarte ikke å redegjøre for hva konkret jeg var mistenkt for eller hvilket straffebud som var brutt. Avhør ble gjennomført med diktafon på stedet. Utfallet kan bli spennende. SIAN sin nettavis har jo nylig omtalt flere enkelthendelser som involverer voldsmuslimer, der kulturmarxistiske politijurister vurderer muslimvold som et helt akseptabelt fenomen i Det Nye Norge.

Innledningsvis under plakataksjonen var det ymtet frempå fra de tilstedeværende misfornøyde muslimer at min plakatopphenging, filming og forsøk på å forlate området var å anse som hensynsløs krenkende og hatefull adferd. Her er det lett å tillegge deler av ansvaret for de gode muslimene sine åpenbare tankefeil, på våre egne politikere og medier. Kulturmarxistisk destruksjon av ordskiftet har gitt Det Nye Herrefolket og deres klakører et helt feilaktig inntrykk av at den islamske okkupasjonen av Norge allerede er fullført, og at sharia er innført i Norge. Slik er det ikke. Våre sivile og politiske rettigheter, våre menneskerettigheter og frihetene som tidligere generasjoner har kjempet og dødd for, er ennå ikke ugyldiggjort av gode muslimer og onde kulturmarxister.

Når det gjelder eventuell straffesak slår jeg fast at sakens realiteter er dokumenterbare. Barbarens identitet er også kjent. Jeg vurderer selv å inngi politianmeldelse. Foreløpig avventer jeg tiltak utover offentliggjøring av denne artikkelen, inntil politijuristens skriftlige konklusjoner foreligger. Ikke minst blir det interessant å konstatere hvor vidt det er kretsen rundt barbaren eller ordensmakten selv, som står bak at jeg fikk status som mistenkt. Denne saken har potensiale til å kunne bli meget interessant. Men ikke på den måte representantene for Det Nye Herrefolket så for seg. Hele saken (inklusiv foreliggende dokumentasjon) vil i så fall bli publisert på sian.no.

Her sluttet artikkelen jeg skrev på i natt, og la ut på www.sian.no kl 11.30 den 22.3.2018. Artikkelen slettet jeg imidlertid etter få minutter, idet jeg under distribusjon av link til artikkelen via facebook kom over Mina Adampour sin versjon av tildragelsen på den venstreekstreme bloggen VårtOslo. I artikkelen ført i pennen av den beryktede kommunisten Vegard Velle, fremsetter Mina Adampour så vel som artikkelforfatteren uriktige og usanne påstander som er egnet til å gi almenheten et fullstendig feilaktig inntrykk av sakens realiteter, noe som ville vært egnet til å skade mitt gode navn og rykte, dersom jeg hadde vært i besittelse av noe slikt. Men jeg er islamkritiker. Jeg er allerede en paria i Det Nye Norge.  

Det hører med til historien at Mina Adampour selv sitter i redaksjonsrådet i VårtOslo. I hvilken grad dette har påvirket Vegard Velle til å skrible ned usannheter og uriktigheter fra Minas munn vet jeg ikke. Basert på Velles journalistiske meritter, var han neppe så vond å be.

I det følgende går jeg gjennom de to kommunistenes tendensiøse og løgnaktige virkelighetsbeskrivelse, og korrigerer løpende. Sitater fra artikkelen i VårtOslo er i anførselstegn:

«Samfunnsdebattant og lege Mina Adampour truet av islamhater etter offentlig kinovisning».

Det er intet ved min fysiske eller verbale adferd som på noen måte kunne tolkes som truende i situasjonen som oppsto da Minas ledsager begikk politisk aktivisme mot undertegnede. Påstanden i artikkelen er løgnaktig, og dette er dokumenterbart. Tvert i mot viser den foreliggende dokumentasjon at det er voldsmuslimen som er truende. Det er forøvrig helt lovlig å være islamhater. Hvordan Mina og Vegard vet noe om hvordan jeg har det inni meg, er forøvrig en gåte. Generelt vil jeg si at flere burde være islamhatere. Å ikke hate islam kan indikere feighet, inkompetanse eller feilstillet moralsk kompass.  

«Mannen ropte navnet til Mina, filmet og holdt opp plakater som sa omtrent dette: Islam er en rasistisk religion. Per Fugelli fortjente å dø og Ikke støtt Fugellis islam-rasisme».

Den første feilen er at tiltale ved navn som foregikk to minutter senere, her fremstilles som samtidig med plakatoppsettingen. Anledningen for at jeg senere ropte navnet til Mina var mitt forsøk på å stagge voldsutøvelsen til hennes ledsager voldsmuslimen. Dette fremgår tydelig av den foreliggende dokumentasjon. Jeg tiltaler ikke Mina. Jeg sier henvendt til ledsageren; Hør på Mina, fordi hun samtidig forsøkte å få ham til å avstå fra ytterligere muslimvold. Det er følgelig intet truende eller stalkeraktig fra min side, over det faktum at jeg uttaler navnet hennes. Min mobilfilming ble forøvrig raskt avbrutt av voldsutøveren. Filmen viser også tydelig at kamera er vendt vekk fra Adampourene og kun påskrudd i hensikt å dokumentere eventuell muslimvold som måtte oppstå. SIAN har nemlig vært i møte med gode muslimer før, og vi kjenner deres hemningsløse voldstilbøyelighet og generelle sinnemestringsproblemer. De er slik gode kopier av profeten Muhammed.  VårtOslo sin gjengivelse av plakatenes innhold er grovt usann, noe som kunne vært unngått dersom ledsageren hadde tatt med seg plakaten som han rev ned. ”Min Fugelli-avtale Bekjemp islams rasisme” lød budskapet på plakatene. Man er da antirasist, må vite. Jeg måtte hatt en veldig stor plakat for å få plass til eventyret til Mina som er kommunisert i artikkelen til Vårt Oslo. Men hennes versjon fenger mer da, tatt i betraktning artikkelens grove slagside. Det skal hun ha. Forøvrig registrerer jeg at både ARS og VårtOslo gjør et nummer av at Mina er samfunnsdebattant. Det er jeg også, uten at det hjelper veldig på måten de to samfunnsnedbrytende institusjonene omtaler meg på. Det er åpenbart forskjell på Jørgen Hattemaker og Kvinnelige Muslimske Kommunister.  En anstendig samfunnsdebattant ville sagt at hun ikke husket hva som sto på plakaten. Mina Adampour er ikke en anstendig samfunnsdebattant. Hun spinner ville fantasier oppi hodet sitt, som hun utgyter i full offentlighet i noe som fremstår som hennes eget hat mot nordmenn som ikke ønsker å få landet sitt ødelagt av islam, islams rasisme og fugellilignende figurer.

«Mina ble for fem år siden voldelig angrepet av en mann utenfor leiligheten hennes. Det endte med hjernerystelse, kuttskader og brudd. Mina var den gang leder av Ungdom mot rasisme, og angrepet førte til lang tids fravær fra offentligheten. Ingen person ble i etterkant tatt for handlingen».

I hvilken grad overfallet på Mina for fem år side var relatert til hennes islamopolitiske engasjementer, blir ren spekulasjon og slikt sysler ikke vi med i vår seriøse nettavis. Hvis det kan gjøre henne glad igjen kan jeg opplyse om at jeg og mine likesinnede stadig utsettes for trusler og muslimvold på grunnn av vår omsorg for land og folk.  Likeledes utsettes tusenvis av ikkemuslimer i Norge for vold fra voldsmuslimer og voldtekt av muslimske seksualpredatorer. Begge typer tildragelser ville vært unngått dersom man hadde hatt vett til å ikke slippe Fredens Religion inn i landet. Sånn sett har Mina sluppet billigere unna enn de fleste øvrige ofre for multikulturhelvetet. 

«Hun har også opplevd å få drapstrusler, sjikanerende beskrivelser og meldinger som går på hennes eget utseende. Mina oppfattet derfor mannen utenfor kinoen som truende».

Det er kanskje fordi jeg er hvit mann over femti, og dertil i utakt med Det Nye Norske Vi, men jeg klarer ikke å se vitsen i å kommentere andres utseende med mindre vedkommende gjør særdeles uønskede tilnærmelser. Hvordan det er mulig å koble Minas eventuelt lite fordelaktige utseende til mitt blotte nærvær ved Saga kino er også vanskelig for meg å se. Dersom artikkelteksten presis uttrykker hennes følelsesregister, vil jeg anta at hun trenger en tur til psykologen. Jeg har aldri truet, sjikanert, eller fornærmet Mina. Det er usaklig av Mina når hun som beskrevet ovenfor retter sine egne fordommer mot folk hun ikke kjenner. Lite Fugellisk adferd fra deg der, Mina!

«– Hadde han gjort det uten å filme, ville det vært mindre ubehagelig, men det var kombinasjonen av slagord rettet mot minoriteter, at han er veldig på og at han forteller at han vet hvem jeg er, som gjorde utslaget, sier Mina til VårtOslo. Hun tror han kan ha gjort dette nettopp for å skremme».

Som alle involverte samfunnsaktører vet, går gode muslimer og onde venstreekstreme batshit crazy av å bli filmet. Sistnevnte løser det ved å kronisk gå maskert med hetter o.l. i det offentlige rom. Vi mer anstendige og siviliserte samfunnsborgere beholder skuldrene senket når vi ser et kamera. I dette artikkelavsnittet bygger Mina et bilde av den stygge SIAN busemannen, ved å stokke sammen fragmenter av virkeligheten som ikke stemmer med den faktiske tidslinje.  For det første; Slagordet var ikke rettet mot minoriteter. Det var rettet mot rasister. Når begynte Mina å agitere åpent til fordel for den rasistiske minoriteten i Norge? Svaret er; Nå. Det er en løgn at jeg var veldig på. Som videoen viser (den ble gjennomgått av politiet på stedet), er det dokumentert at jeg tvert i mot beveget meg vekk, og ble forfulgt av de krenkede amanpourmuslimene. Hva Mina tror om mine hensikter får være hennes sak. Det er fremdeles lov å tro i Norge. Personlig foretrekker jeg å formidle fakta når jeg publiserer stoff på nettavisen vår, men vi er jo ulike, Mina og jeg.

«– Han ventet utenfor et offentlig arrangement som attpåtil var en god del forsinket, så han har jo stått lenge og ventet. De var to personer. I en bil bak han satt enda en mann og ventet på han som filmet, forteller hun».

Her serverte Mina to feil på en gang. Jeg ventet ikke utenfor lokalet. Foreliggende fotodokumentasjon beviser at jeg gikk kvartalet rundt med plakater. At arrangementet var forsinket er hennes påstand. Jeg forholdt meg til at arrangementet skulle være ferdig klokken 20.30 slik det var annonsert på facebook. Det var faktisk kontraproduktivt for min virksomhet at publikum veltet ut døra allerede før dette tidspunkt. Min hensikt var å dekorere stedet før publikum kom ut. Det er også feil når Mina assosierer en bil med meg. Jeg var alene. Min bil sto på Rådhusplassen, dit politiet behjelpelig kjørte meg slik at jeg skulle slippe å utsettes for voldshandlinger fra ledsageren hennes. Gatestubben foran Saga er kronisk tettpakket med biler, særlig ved kino slutt. Kan Mina lide av paranoide vrangforestillinger?   

«I etterkant har flere oppfordret henne til å politianmelde hendelsen. Mannen skal komme fra et marginalt, men aggressivt anti-islamsk miljø»

Påstanden om aggresivt miljø er åpenbart injurierende og dokumenterbart løgnaktig. Formuleringen gjør det uklart om det er Mina eller Vegard som er løgnens opphavsmann.  Formodentlig eksisterer et solidaransvar for makkverket. Dette er heller ikke første gang kommunistene fremsetter løgner om SIAN og vold. Sist ble jeg kastet ut av kommentarfeltet og artikkelen slettet, da jeg påpekte en tilsvarende løgn fra VårtOslo. Realiteten er at det er voldsvenstre og voldsmuslimer som notorisk utsetter SIAN for vold. Eksempler på aggresjon motsatt vei har jeg ikke opplevd, ei heller kjenner jeg til historiske tilfeller.  

«– Jeg reagerer sterkt på at politiet ikke ransaket mennene, all den tid jeg ofte ser politiet ransake minoritetsgutter som ikke har gjort noe galt. Her lar de en person som krenker og truer gå helt fri».

At jeg har truet kan dokumenteres å være en løgn. Argumenter som bygger på løgn er ugyldige. Hvis politiet skulle ransake en hver som krenker en muslim, er det nok best om vi alle begynner å gå nakne, slik at ransakingen kan rasjonaliseres. Muslimers krenkelsesterskel ligger jo ikke så veldig høyt, for å si det diplomatisk. At politiet driver profiling av antatte lovbrytere er et tema jeg styrer unna her av plasshensyn. Men sammenligningen hun drar, forteller oss interessante ting om Mina.

Med dette er Mina Adampours uhyrlige påstander fra nidskriftet i VårtOslo tilbakevist.   

Under dialogen med politiet i går ble det fra dem hevdet at det var forbudt å legge ut bilder lik de jeg hadde tatt av Amanpours. Påstanden er feil, men ikke desto mindre interessant, gitt det faktum at Mina allerede for flere timer siden har publisert bilder av meg sammen med sine injurierende usanne påstander. Av denne grunn velger jeg nå å legge ut bilde av hennes ledsager, voldsmuslimen. Sue me.

SIAN sin nettavis har kontaktet Mina Amanpour i sakens anledning før publisering. Hun har ikke besvart våre henvendelser.

Antirasistisk senter, som arrangerte godhetsbadet på Saga, skriver følgende på sin facebookside i dag:

«I går kveld ble Mina Adampour, som hadde deltatt som appellant på et arrangement vi hadde på Saga kino, utsatt for aggressiv og truende atferd fra en høyreekstremist utenfor lokalene. Dette er helt og fullt uakseptabelt, og enda et tilfelle av den jevne strømmen av hat og sjikane som spesielt rammer kvinnelige samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn. Politiet kom og skal ha opprettet en anmeldelse i saken. Hendelser som dette skaper utrygghet, de skader demokratiet, og må derfor alltid tas tak i.»

Det som skader demokratiet mest, foruten islam, er aktører som ARS, som med sin adferd skremmer normale mennesker fra å delta i samfunnsdebatten om vår tids mest eksistensielle og altoverskyggende spørsmål; Islamproblemet. Det må bli slutt på at muslimer tillates å lyve i offentlighet uten at det påtales på en adekvat måte. Det må bli slutt på at muslimer på grunnlag av egne falske faktafremstillinger skal dyrke sin egen høyst ufortjente offerrolle.  En muslimsk samfunnsdebattant må tåle å bli konfrontert på nøyaktig samme måte som jeg selv  må tåle å bli møtt med verbal opposisjon mot mine politiske standpunkter. Samfunnet må begynne å stille samme krav til muslimene, som vi stiller til andre innbyggere i dette landet. ARS er en av de verste motkreftene mot reell likestilling mellom folkegrupper og kjønn i dagens Norge. ARS sin lefling med tilhengerne av den totalitære erobrerideologien som gjør sitt ytterste for å ødelegge Norge kan vanskelig karaktereiseres som annet enn folkeforræderi. Prove me wrong. Prøv noe nytt, ARS. Server fakta. Argumenter, Sannhet.

Det Nye Norge trer stadig oftere tydelig frem. Mandag ble en god nordmann slått ned av en voldelig muslim og en radd etter Listhaugdemonstrasjonen ved Stortinget. De gode muslimene og de onde kulturmarxistene merker at det er vi som eier sannheten. De ser at folket våkner. Og selv mangler krapylene fullstendig saklige sannferdige argumenter for å bortforklare den observerbare virkeligheten. Folkefiendene blir sinte og redde. Kulturmarxistiske politikere og NGOer gjødsler med sin retorikk det hatet som ligger i doktrinen som er impregnert på innsiden av skallen til De Uintegrerbare. Derfor øker voldstilbøyeligheten hos de hitreiste uintegrerbare barbarer og deres kommunistiske og anarkistiske medløpere. Noen må ta belastningen ved å fronte ondskapen og hatet i samfunnet, som følger av importen av den islamske dødskult og dens representanter. SIAN tar den jobben. Vi lever i spennende tider.