Bergen i folkeopplysningens tegn

Totalitære samfunnsfiender gjorde sitt beste for å hindre SIAN sin informasjonsformidling.

Bergen i folkeopplysningens tegn

Verbaljihadist Motchi Karkouchia

Voldsekstremist Arian Kollen

Roy H Eriksen med xylofon

Ytringsfrihetsfiende og gatemusikant Axel Fjeld

SIAN gjestet Bergen der vi lot sannheten om islam regne over de fremmøtte bergensere. Det var godt fremmøte av sympatisører, men siden slike evner å oppføre seg, blir det de støyende ekstremistene som satte preg på arrangementet.  

Hatet vi møtte hos ekstremistene i Bergen ble opplevd å være sterkere enn hva vi har opplevd tidligere, til tross for at antallet hatere var adskillig lavere enn for eksempel på Gjøvik i 2017.

De sivilisasjonsfiendtlige ytringsfrihetssabotørene er redde for sannheten.

Den frie ytring er farlig fordi den avkler dem som ikke evner å underbygge sin posisjon med argumenter som står seg i brytning mot bedre argumenter. Her er den enkle årsak til at kommunister og muslimer går sammen om å kneble informasjonsvirksomhet om islamproblemet.

At muslimer frykter sannheten om islam er lett å forstå. SIAN forpurrer islams erobringsprosjekt. I Sverige har allerede imamene delt landet (krigsbyttet) seg i mellom. Gode muslimer i Norge er utålmodige etter å gjøre det samme. For gode muslimer oppfører seg slik Muhammed gjorde. Gode muslimer vil nyte fruktene av islamiseringen enda mer enn hva det månedlige NAV bidrag tillater. Mange gode muslimer vil ha de vantros kvinner og barn som sexslaver, slik Allah foreskriver. De vil ha eiendom, saltmat og søtmat og penger og gull. Og de vil ha det .

I ledtog med de gode muslimene, står kommunistene. Sammen deler de hatet mot de velfungerende vestlige kapitalistiske samfunn som har skapt fremgang, vekst, fred og frihet.  Både kommunismen og islam har bevist sin egen uegnethet som fundament for samfunnsbygging. Begge ideologiene er flinke på å rive ned det andre bygger opp. De skaper nød, død og elendighet. Dette vil de nå påføre Norge, med hver sine motivasjoner.

For et lite innblikk i kommunismens fortreffeligheter, [klikk her].  Kommunistene selger ondskapen sin som et rettferdig samfunnsomveltende prosjekt der «rettferdighet» betyr at alle skal ha det like dårlig. Men som historien har vist oss; Noen er likere enn andre. Da er tross alt Allah ærligere. Han slår fast at muslimene skal slakte ikkemuslimene, inntil islam har verdensherredømme (8:39), uansett om muslimen har lyst eller ei (2:216) - til å medvirke i det islamske religiøse påbud om folkemord på oss.

Selv om kommunistene historisk har vist seg voldstilbøyelige og folkemordvillige, er de som speidergutter å regne, sammenholdt med de gode muslimene. Dersom vi siviliserte mennesker tillater disse to tilbakestående tankesettene å ødelegge landet vårt, vil man derfor kunne observere samme brutale skjebne for kommunistene, som det man så i Iran etter 1979. Det er dem vel unnt.

Talene på Festplassen 4. august 2018 kan sees her [Arne Tumyr], [Stig Andersen ], [Ellen Due Brynjulfsen], [Lars Thorsen], [Anna Bråten], [Arne Tumyr II], [Arne Tumyr III], [Ellen Due Brynjulfsen II], [Stig Andersen II],

Blant de fremmøtte på Festplassen er det flere som hver på sitt vis har gjort seg fortjent til særskilt omtale:  

Shoaib Sultan

Slasken fra ARS hadde tatt turen til Bergen for å støtte byens samfunnsfiender. Med et sleskt smil sto han og observerte at han hadde de stupide kommunistene i sin hule hånd. Islamiseringen gikk tilsynelatende på skinner, uten at han behøvde å løfte en finger. Dessverre for Shoaib, minte Stig Andersen forsamlingen på Sultan sin islamske ormtunge. Dagen ble ikke så hyggelig som den beryktede verbaljihadist og sympatisør for Det Onde Muslimske Brorskap hadde sett for seg.

Pappskallene med prideflagg

En samling ungdommer flagget med prideflagg – til støtte for seksuelle preferanser som islam og gode muslimer belønner med steining. Prideflaggets relevans ved en SIAN markering er selvfølgelig null, forøvrig en tallstørrelse som samsvarer med raddens kompetanse om islamproblemet. I den andre hånda bar radden flagget til palestinaarabernes selvstyremyndighet. Enhver tulling vet at islam ikke tolererer verken avvikende seksualitet, eller prideflagg.Dårskapen er komplett. Å være idiot er en ting, å rope det ut til hele verden er kanskje ikke nødvendig. Det har åpenbart FRI skjønt, siden de nekter å kommentere saken.

Roy Henrik Eriksen

Roy hadde tatt på sine peneste hårspenner og bragt med sin kjære xylofon til torgs. Her beriket han oss med frenetisk dingdong, som erstatning for de argumenter han ikke evner å formulere. Dersom Roy får sitt tilsynelatende forsett om et islamisert Norge oppfylt, slipper også han å bekymre seg for hva han skal foreta seg i alderdommen.

Axel Fjeld

Axel har tidligere gjort seg bemerket som en fiende av ytringsfrihet. Han er en av dem som mener at en ytring han selv definerer som hatefull og slem, ikke har rett til å fremføres. Axel er så flink at han står over norsk lov. Ikke bare er Axel en fiende av vestlige frihetsverdier. Han farer også med usannheter. Som da han 16. Juni forsøkte å brunbeise SIAN ifm vår informasjonsvirksomhet i Fredrikstad.

På Festplassen møtte Axel opp som den penest antrukne radden, uten at det hjalp på helhetsinntrykket. Problembarnet Fjeld betrakter alt han ikke liker, som rasisme. Slik legitimerer han å kneble dem han ikke evner å overvinne med faktabasete argumenter. Samtidig viser han sitt udemokratiske totalitære sinnelag. I Bergen fremsto han som ikke helt i vater, der han mishandlet sin tromme

«Motchi Karkouchia»

Den gode muslim med aliaset Motchi Karkouchia hevdet å være fra Jerusalem, til tross for solid bergensdialekt. Han kunne fortelle oss at i Jerusalem, der respekterer alle folkegrupper hverandre. Denne påstanden er trolig ikke de jødiske ofrene for muslimterror enige i. Det er også en gåte hvorfor Motchi befinner seg i Bergen, dersom tilstanden på hans hjemsted er så idyllisk. Motchi beviste til gagns at han ikke tolererer norsk ytringsfrihet. Han beviste at han ikke er integrert, og at han ikke ønsker å bli det. Ansvarlige politikere burde deportere denne gode muslimen umiddelbart. Hans tankesett forurenser Norge. Det er et meget tynt skott mellom Motchis verbaljihadisme og den regulære islamske voldsjihadisme.  

Arian Kollen

Radderabbagasten Arian hadde medbragt ropert – et frynsegode fra hans engasjement i Norges Kommunistiske Parti –  men hadde glemt argumentene hjemme. Han er prototypen på voldelig ytringsfrihetshatende samfunnsfiende. Arian gikk sammen med den gode muslimen «Motchi Karkouchia» løs på en tilskuer hvis forbrytelse var å ta i mot en brosjyre. Flere vitner observerte at Kollen sparket tilskueren, som ble tvunget til å tilbringe mesteparten av seansen på en benk bak politisperringen, for å kunne tilegne seg folkeopplysningen SIAN fremførte.

Frihetens forkjempere i Bergen

Suksessen i Bergen 4. august ville ikke vært et faktum uten innsatsen fra SIAN sympatisører som forut for arrangementet har markedsført det på forskjellige plattformer. Helt siden banneraksjonen 17. Mai, har SIAN aksjonistene satt et norgesvennlig preg på Bergen. SIAN gruppen i Bergen er åpen for medlemmer som ønsker å bidra til spredning av informasjon om islamiseringen av Norge. Interesserte kan ta kontakt på [email protected].

Gruppens plakatoppslag og agitasjon blant annet på sosiale medier gjorde at flertallet av dem som møtte opp på Festplassen var SIAN sympatisører. Hadde politiet luket vekk voldsmannen Arian Kollen, verbaljihadisten «Motchi Karkouchia» og de to maskerte rødefascistene med tåkelurer, ville arrangementet foregått i anstendige former.

Politiets prioriteringer i Det Nye Norge

Dessverre ga politiet på forhånd klar beskjed om at de ikke aktet å håndheve Statens forpliktelse til å ivareta SIAN sin formidlingsfrihet. Statens lovbrudd under SIAN arrangementer er således blitt en hovedregel, snarere enn å skje unntaksvis. 

Det er også en tjenesteforsømmelse når politiet tillater bermen å benytte tåkelur til å påføre publikum hørselsskader. Og det blir verre. Forut for oppstart av arrangementet erklærte innsatsleder Rune Vedeler at jurister hos bergenspolitiet skulle vurdere SIAN sitt utdelte materiale for brudd på straffeloven §185. Vedeler ville derfor ha navn på de som delte ut brosjyrer. Etter arrangementet er Vedeler sitert i Bergens Tidende på at «det i etterkant av demonstrasjonen trolig vil bli foretatt en gjennomgang av språkbruken som ble benyttet fra appellantene».

Samme Vedeler foretok seg intet mot voldsmannen Arian Kollen. Det Gode Hatet og Den Gode Volden er i praksis ikke straffbart i Det Nye Norge. Det har SIAN tidligere dokumentert.

Bergenspolitiets adferd er like ufornuftig som i resten av landet. Bergen har like mange islamske enklaver som Oslo. Det er rett og slett forferdelige mengder islamtilhengere i byen. I stedet for å ivareta lov og rett, velger politiet å prioritere ro og orden. En svært midlertidig tilstand av tilsynelatende fred. Kun muliggjort ved at kritiske røster undertrykkes og skremmes til taushet. Herunder politiets pågående innsats for å straffeforfølge / skremme til taushet folkeopplyserne i SIAN.

Politiet er den til en hver tid sittende makthavers lakeier. De er betalt for å logre for Makta. Det er uproblematisk, så lenge styresmaktene ikke gjør seg selv til folkefiender. I vår samtid innebærer politiets mandat å sikre at sivilisasjonsvennlige krefter ikke forpurrer globaliseringsprosessen, enten globalisten heter Erna, Jonas eller Muhammed. Nurnbergprosessen slo fast at tjenestemenn er skyldige selv om de «bare fulgte ordre». Det bør noen og en hver i statsapparatet tenke gjennom, i de spennende tider vi nå lever i. Realiteten er jo dessuten at dersom de hitreiste okkupasjonsstyrker lykkes i å oppnå flertall i landet, vil alle politifolk, dommere og politikere som ikke konverterer til islam, være arbeidsløse, idet islam ikke tillater at skitne vantro har makt over muslimer.

Allerede for 19 år siden hadde 60 % av nordmenn forstått at islamimporten ville føre landet ut i voldelige sammenstøt / borgerkrig (i den grad man kan kalle segregerte gode muslimer for borgere). Siden den gang har politiet gitt fra seg kontrollen i flere islamske brohoder / enklaver i Norge. I en slik situasjon er det ikke fornuftig å skyve befolkningen fra seg.  I en normalsituasjon vil en trussel lik den islam utgjør for vår sivilisasjon, medføre at de siviliserte kreftene samlet seg. Så langt er det ingen tegn til at det skjer. Det må med andre ord bli verre før det kan bli bedre.