Bred politisk støtte til SIAN demo på Mortensrud

Bred politisk støtte til SIAN demo på Mortensrud

Viktig dagsorden

Lars Erik Grambo, lokal kommunist; «Er det lov å ta med balltre på motdemonstrasjon?»

SIAN sin folkeopplysning på Mortensrud 20. juni har fått stor oppmerksomhet lokalt, allerede før de har hørt budskapet.

Kommunistlederen Bjørnar Moxnes går i mot sine underordnede partikommisærer i Oslo bystyre og bydel Søndre Nordstrand når han i VG 4.6.20 agiterer for at ytringsfrihet er hellig.  I likhet med SIAN henviser Moxnes til grunnloven 

Rødt i Oslo har tidligere agitert for at SIAN må nektes å holde slik politisk markering.

Lederen av bydelsutvalget (AP) har også agitert for arrangementsnekt, med henvisning til koronasituasjonen. Åpenbart et vikarierende motiv, hans parti har jo solgt sjela si til Allah.

Det er dog én viktig forskjell på SIAN sin politiske markering og Black Life Matters arrangementet som Moxnes forsvarer; SIAN sitt arrangement lar seg enkelt gjennomføre innenfor rammene av de råd og instrukser som foreligger fra helsemyndighetene. Arrangementet Moxnes forsvarte gjennomføringen av, var et massivt brudd på smittevernreglene.

Men dette understreker bare ytterligere vårt poeng; Når et så uansvarlig arrangement som BLM kaoset ved Stortinget 5.6.20 forsvares, da er det åpenbart at en kontrollert og ansvarlig gjennomført informasjonsstand ikke kan stoppes ved å henvise til de gjeldende regler – som vårt arrangement dessuten vil overholde.  

Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand skal 11. juni ha møte der SIAN standen på Mortensrud  står på dagsorden. Lokalpolitikerne vet godt at loven avskjærer dem fra å trekke tilbake tillatelsen til SIAN standen.

Men venstreblivne politikere har ikke for vane å respektere norsk lov, når det ikke passer deres egen agenda. De rødes forsvar for ytringsfrihetens hellighet pleier å være svært selektiv.

Bydelsdirektørens saksframlegg i sak 20/49 konkluderer med at bydelens handlingsrom i saken, er begrenset til å påse at det ikke kommer flere deltagere på arrangementet enn det smittevernreglene tilsier.

Bydelsdirektøren har glemt å presisere for bydelspolitikerne at reglementet som omfatter SIAN sitt arrangement kun regulerer deltagerne på dette arrangementet. Eventuelle deltagere på et motarrangement vil være irrelevant for vurdering av om SIAN overholder sine forpliktelser ifm smittevern.  Et motarrangement må søke på samme måte som alle andre, og selv forholde seg til smittevernregler og annet lovverk forbundet med gjennomføring av sin motmarkering.

Når BU-lederen anfører frykt for at sinte velgere skal smitte hverandre, kan han med andre ord ikke rette skytset mot SIAN, han må ansvarliggjøre vedkommende som er arrangør av motarrangementet.

Møtet i bydelsutvalget streames og kan sees her.  Vi legger til grunn at Rødt vil belære Arbeiderpartiet i ytringsfrihetens hellighet.

Også andre sentrale aktører på den utvidede venstreside støtter SIAN sin rett til å avholde politisk markering. Helseminister Høie støtter SIAN sin rett til å demonstrere – også dersom smittevernreglene skulle bli brutt (noe som ikke er relevant i vårt arrangement);

«Jeg skjønner at forskriften ikke oppleves som klar når det gjelder demonstrasjoner. Spurkland har trolig rett i at forskriften ikke gir rettsgrunnlag til å gjøre inngrep i ytringsfriheten. Dette ville også vært problematisk sett opp mot Grunnloven, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en e-post til VG».

Slik støtter Høye politiadvokat Kai Spurkland i hans forsvar av SIAN og andre politiske aktører sin rett til ytringsfrihet.

Det må understrekes at politiadvokaten og helseministeren drøfter brudd på smittevernråd og –regler. Dette var et tema i forbindelse med massehysteriet BLM, men ved SIAN sine markeringer etter 15 juni vil vår håndheving av smittevernregler være enkel.

Dersom Rødt og den øvrige utvidede venstreside skulle vise seg å være hyklere som praktiserer selektiv ytringsfrihet vil det være av liten betydning for arrangementet 20. juni.  Dersom en folkevalgt forsamling fatter et vedtak som ikke har hjemmel i lov, har ikke vedtaket rettskraft, det er en nullitet.  Arrangementet vil derfor gå som planlagt likegyldig av vedtakets ordlyd.

Vi ønsker bydelsutvalg og -forvaltning lykke til med å overtale sine hundrevis av uintegrerbare adidasriddere til å ikke møte frem på vår folkeopplysningsstand. Det rekordhøye antallet telefonhenvendelser til SIAN i anledning arrangementet tyder på stor interesse for å høre mer om islamproblemet.

SIAN har tidligere vært møtt med nedrig lovstridig adferd fra en rekke kommunefunksjonærer, politikere og politi, som iherdig jobber for å drepe ytringsfriheten. I så måte er det relevant å minne om Tøyen saken,   der kommuneadvokaten satte de folkevalgte lovbryterne på plass, og Koranbrennersaken  der politisjefen konstaterte; «Det er ikke kommunen som kan beslutte at en demonstrasjon er ulovlig, det er det politiet som avgjør ut fra settingen der og da eller tilleggsinformasjon vi har fått».

Realiteten er enkel. SIAN kjenner loven. SIAN følger loven. Når en eller flere av kommunefunksjonærer, politikere og politi bryter loven i sin motarbeiding av demokratiet, da gir vi gass, vi gjennomfører standen, og kanskje vanker det en velfortjent belønning til de subversive demokratifiendene i Statsmakten, mot slutten av arrangementet.