De Uintegrerbare påklager henleggelse etter koranbrenning

Allah utsetter muslimene for harde prøvelser

De Uintegrerbare påklager henleggelse etter koranbrenning

Muslimsk aktivistmiljø påklager henleggelse etter koranbrenningen i Kristiansand.

Akmal Ali leder settlerne på frontavsnitt Sørland

De muslimske ekstremistene i Muslimsk Union Agder anmeldte SIAN etter koranbrenningen 16.11.19.

Den Kristiansandbosatte pakistanske settleren Akmal Ali oppfordret i stedet folk til å brenne koraner i sin egen hage.

Anmeldelsen ble henlagt som intet straffbart forhold 27.10.20.  

Orientering fra Statsadvokaten nylig viser at klagen på henleggelsen er signert 12.11.20 av advokatfullmektig Sheraz Malik i In Solidum Advokatfirma AS. Han er også styremedlem i den muslimske kampgruppen «Minorg».

Det er relevant fordi:

Minorg anmeldte i juli 2020 SIAN for flere taler avholdt i 2019 og 2020. De gikk høyt ut i media; Dette var tidenes best underbygde anmeldelse. Politiet henla anmeldelsen som intet straffbart forhold. Anmeldelsens materielle innhold er utførlig redegjort for her.

Minorg er en organisasjon som blant annet har engasjert seg mot sexfiksert markedsføring i media. Minorg har derimot ikke engasjert seg mot hovedsakelig pakistanske muslimske seksualpredatorer sin grooming og sexmisbruk av sårbare ikkemuslimske jenter.

Minorg fremstår som en pakistansk interesseorganisasjon på alle måter, og synes å være befolket med det Muhammed kaller «gode muslimer».

Nå blir det opp til Riksadvokaten – som tidligere har dokumentert at han er korrupt eller inkompetent – å avgjøre om pakistanernes verbaljihad etter koranbrenningen i Kristiansand skal gi uttelling.

Helt siden Rushdie i 1989 har det vært klart at muslimer som gruppe ikke engasjerer seg synlig politisk med mindre det oppstår en hendelse som krenker de lettkrenkelige, og/eller hindrer islamiseringen av Vesten.

Derfor må gode nordmenn nå engasjere seg aktivt for å krenke de lettkrenkelige, og hindre islamiseringen.

Det kan bli tilløp til islamsk atferd i Norge når SIAN sin standssesong starter etter påske. Vi tilskrev Politidirektoratet i januar, vedrørende en rekke lovbrudd politiet begår i forbindelse med våre arrangementer. Realitetene på bakken er at det er ikke mer å gå på før ytringsfriheten er avskaffet. Vi må sette ned foten.

Den konstaterbare utvikling på ytringsfrihetsområdet viser en tydelig polarisering;

Den onde sammenslutningen mellom venstreblivne og muslimer utgjør den ene ekstreme fronten, og statsmakten representert ved politiet utgjør den andre, der de setter lov og rett til side for å oppnå en midlertidig illusjon av ro og orden.

I midten står SIAN og utgjør normaliteten. Vi er den fakta- og fornuftsbaserte politiske folkeopplyser som representerer den norske majoritet.

Vilkårene våre trues av begge de ekstreme grupperingene. Ved fremtidige arrangementer har vi derfor sett oss nødt til å utarbeide nye spilleregler for å sikre at vår demokratipraktisering ikke saboteres av radd, muslimer og politi;

Hvis publikum kaster objekter eller begår ordensforstyrrelse, brenner jeg koranen.

Hvis politiet ikke griper inn mot folk som bryter loven, brenner jeg koranen.

Hvis statsmakta begår lovbrudd, brenner jeg koranen.

Advokatfirmaet In Solidum ligger an til travle dager dersom de skal følge opp vår politiske virksomhet i fremtiden.