Minorg sin anmeldelse av SIAN er henlagt

Minorgs Qasim Ali vender ryggen til sitt norske vertskap

Gjensyn med islamkritiske sannheter

Minorg sin anmeldelse av SIAN er henlagt

Islamistklubben Minorg har etter eget utsagn lagt meget tid og flid i å utforme en politianmeldelse av undertegnede og SIAN for hatefulle ytringer.

Anmeldelsen ble levert til politiet 17.7.20. Den ble henlagt av politiet 2.1.21.

Anmelderne er omtalt herog anmeldelsen her.  

Minorg fikk hjelp av In Solidum advokatfirma. Minorg sa i sin egenreklame på sosiale medier at det har tatt to ukers hardt arbeide å snekre sammen en anmeldelse som de med muslimsk beskjedenhet beskriver som «knallhard, og den sterkeste som er laget til nå». 

Det som først påkaller oppmerksomhet og munterhet er Minorg sin påstand om at SIAN er skyldig i uaktsomhet. Straffeloven setter som betingelse for straff etter §23 at SIAN «ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides». Når saken nå er henlagt, får vi dessverre ikke noen avklaring på hvordan en juridisk (ikke-fysisk) person kan ha personlige forutsetninger for noe som helst.

Anmeldelsen fremsetter en påstand om at både jeg og SIAN har brutt straffeloven §183 ved å oppfordre til straffbar handling. Deres eneste argument er en facebooktråd der to ukjente personer angivelig skal ha skrevet lumpne kommentarer. Siden hverken jeg eller SIAN har medvirket dertil, faller anklagen fra hverandre.  

Mesteparten av anmeldelsen består av sitater fra mine taler. Antimannen Rune Berglund Steen har ved en tidligere anledning uttrykt bekymring for at han har tatt skade av å høre på alle talene mine. Det er nok for å unngå slik selvskading at islamistene i Minorg har valgt å spre lyttingen over to uker.

De nedenfor angitte sitater hevdes å utgjøre brudd på straffeloven §185. For de fleste sitatenes del er det helt åpenbart at de ikke er straffbare.

Når politiet og domstolene skal vurdere et konkret utsagn skal det ses i kontekst, i sammenheng med talen for øvrig. Det er derfor ikke mulig å si sikkert - basert på sitatene i anmeldelsen - om et utsagn er eller ikke er straffbart etter gummistrikkparagrafen §185. Når politiet har konkludert er det etter å ha hørt hele talen og betraktet sitatene i sammenheng med øvrige utsagn.

Anmeldelsen fra Minorg har høy underholdningsverdi. Jeg gjengir derfor de sitater som Minorg mener er straffbare. Jeg har ikke verifisert godheten i sitatene, det vil si hvor vidt nedenstående utdrag fra anmeldelsen er korrekte gjengivelser fra talene mine.

Talen 16.11.19 ble holdt i Kristiansand da koranen ble varmebehandlet. Politiet i Kristiansand henla anmeldelsen fra Muslimsk Union Agder for samme tale den 14.10.20.

Talen 20.6.20 ble hold på Mortensrud og 4.7.20 tale I og tale II  på Eidsvolls plass.

«De folka her, dem hater demokratiet, og derfor er dem glade i Islam. Og det er derfor Rødt er så tungt infiltrert av muslimer, islamister, og det er derfor dem er voldelige. Det er derfor dem splitter og polariserer samfunnet vårt.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Utsagnet er rettet mot en politisk gruppering som bedriver antidemokratisk adferd, og rammes derfor ikke av straffebudet.

«Menneskerettigheter det er et uislamsk konsept. Dem kan ikke kjøpe det. Da er dem ikke lenger muslimer.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Det er et faktum at islamske land ikke anerkjenner UHRD, og derfor har konstruert sin egen shariakompatible umenneskelighetserklæring. At en muslim som ikke følger islam ikke er muslim, er koranens påstand, ikke min.

«Det er en milliard muslimer i verden som vil ha Sharia i det landet dem bor. Det er ganske mange. Det er en guffen hær.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

At en hær på en milliard soldater som ønsker direktebillett til Paradis er en guffen hær bør være åpenbart, og er for øvrig en politisk ytring.

«Til og med de få landa som, som er islamisert ved demografisk krigføring, så foretar muslimer folkemord på ikke-muslimer når det blir mange nok, mange nok muslimer.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Folkemord som endepunkt i islamiseringsprosesser er et empirisk faktum. Skulle jeg tiltales for å ha sagt dette måtte aktor forfalsket verdenshistorien.

«Islam, den tillater oss, bokens folk, å bo i et islamskokkupert land, som ...slaver. Og da blir de behandla sånn omtrent like jævlig som det muslimske adidasriddere behandler skitne vantro i de islamske enklavene i Norge i dag. Det er vold og voldtekt, plyndring, fornedrelse, utbytting. Fornedrelsen og utbyttingen er faktisk da koranske konsepter, så det er utvilsomt lovlig, og
f.eks. hvis du, hvis du raner noen og pisser voldsofferet i kjeften, da er du en god muslim. For da har du fornedra, da har du fulgt koranens befaling om å ydmyke offeret ditt. Da er du en fin fyr ifølge Islam.»
(Lars Thorsen, 04.07.2020)

Dette er teologiske og empiriske fakta. Herrefolkadferd og dominanskrim er dessuten politiske handlinger, og å kritisere noen for slik adferd kan derfor ikke rammes av straffebudet.

«Det er bare å se på hvordan dem oppfører seg når noen krenker Koranen. Tilsynelatende normale mennesker, dem tyr til muslimvold. Moderat, det er en tilstand som en muslim kan være i nå, men siden det ikke finnes noen moderat Islam, så vil han kunne bli det Muhammed kaller en god muslim, når ummaen, stammen, klanen krever det. Når han føler krenkelsen, og den kommer ganske lett. Det har med barneoppdragelsen dems å gjøre.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Det er umulig å argumentere sannferdig for at ikke de som Muhammed kaller gode muslimer har en adferd som avviker fra normen i Norge, og at de har en krenkelsesterskel og voldstilbøyelighet som avviker fra vår. Dessverre for Minorg og eventuelle nidkjære politiadvokater, så finnes det statistikk.

«Fordi Islam, det er Muhammed. Og hvis du oppfører deg som Muhammed, da er du en god muslim. Hvis du oppfører deg medmenneskelig, da er du en dårlig muslim. Fordi Muhammed var umenneskelig» (Lars Thorsen 04.07.2020)

Utsagnet er direkte utledet av de 91 koranvers som slår fast at islam = Muhammed. Utsagnet er like uproblematisk som at en marxist følger Marx og en kristen følger Kristus.

«De som Muhammed kaller gode muslimer, dem er disponert for, og villige til å utføre, herrefolkadferd, dominanskrim, vold i alle former, voldtekt, drap og folkemord. Fordi dette er varemerket til Muhammed. Alle gode muslimer, dem gjør sitt beste for å etterligne atferden til Muhammed. Det er 91 koranvers som pålegger dem å gjøre akkurat det. Hvis våre unge hadde kunnskap om hvor farlig det er å omgås folk som kopierer Muhammed, da kunne volds og voldtekts-statistikken sett helt annerledes ut.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Det finnes konkrete eksempler på unge nordmenn som har mistet livet på brutalt vis og/eller blitt skjendet på unevnelig vis, fordi de ikke hadde faktabasert kunnskap om islamproblemet og hvordan det har potensiale til å påvirke hjernen til muslimer. Det er uetisk å avskjære våre unge fra kunnskap, og hvis man vil, kan man spekulere over om Minorg har en motivasjon for å ville avskjære unge sårbare nordmenn fra å bli det som engelskmennene kaller «Easy Meat».

«Dem som Islam og Muhammed definerer som gode muslimer, dem er uintegrerbare i vesten. Det blir kulturkollisjon når muslimer ikke aksepterer og følger normer og regler i vertsamfunnet. Muslimene, dem anser seg som muslim framfor borger av det landet de bor i. ...Og det forteller oss at integrering av muslimer, det er praktisk talt umulig.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Muslimer har vært i India i 1000 år, og er fremdeles ikke integrert. Det er ikke min skyld. Ikke i noe av verdens ikkemuslimske land er de integrerte. De segregerer seg og opptrer annerledes enn vertskapet. At det blir kulturkollisjon når gjestenes insisterer på å opprettholde sin inkompatible kultur er en faktakonstatering som åpenbart ikke rammes av straffebudet.      

«En av grunnene til at det Muhammed kaller gode muslimer kan oppføre seg så barbarisk og umenneskelig som det dem gjør, det er at, dem, Islam den har ikke noen gyllen regel. Dem lærer ikke den samme etikken og moralen som det vi lærer. ...Og det er et av de mest grunnleggende problemene i Islam, at det ikke er en gyllen regel, og at muslimene har en plikt til å hate oss.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

At islam ikke har en gylden regel er et teologisk faktum som forklarer alle de groteske, uetiske og dels direkte barbariske adferdsbefalingene som islam trer nedover hodet på alle som er så uheldig å være født som muslim. Å konstatere beviselige teologiske fakta rammes ikke av straffebudet.      

«En god muslim, han er et dårlig medmenneske.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Fordi han kopierer Muhammed. Alle som kan sunna og som baserer seg på vestlig verdikompass vil bifalle denne konklusjonen.  

«Islam, det strider mot demokrati, og menneskerettigheter. Det er et konstaterbart faktum. Og da er det et problem at 65% av muslimene, dem vil at Sharia skal definere rettstilstanden i det landet dem bor i. Det er en undersøkelse som er foretatt i Europa. Det betyr at 65% av de som kaller seg muslim i Norge i dag, dem skal ut med første fly. Dem har ikke noe her å gjøre. Dem vil innføre et konkurrerende lovsystem i Norge, og det har ikke noe med religionsfrihet å gjøre. Det er ren politikk. Det er forsøk på statskupp å gå i moskeen på en fredag.» (Lars Thorsen, 04.07.2020)

Fakta og meninger om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Den eneste måten å rydde opp på det er å deportere de uintegrerbare og de
shariatilbøyelige.»
(Lars Thorsen, 04.07.2020)

Sharia = politikk. Ikke straffbart.

«Og dette her som vi ser nå, det er beviset på at Islam er helt uegna i demokratier. Og den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, den har slått fast at Islam er inkompatibel med demokrati og menneskerettigheter.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Vil Minorg at politiet skal tiltale den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen?

«Vi som er siviliserte mennesker, vi har en annen definisjon på hva det vil si å være god enn det Islam har.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Dette er fakta. Se Reliance of the Traveller a1.4.

«Muslimer, dem segregerer seg for å slippe å bli sånn som oss.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Dette sier muslimene selv. Segregering er for øvrig en politisk handling, som det er lov å kritisere.

«En muslim som integrerer seg, det vil si å akseptere våre normer, verdier og lover, han er ikke lenger en muslim.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Koranen 22:78 slår fast at «muslim» er navnet på den gruppen mennesker som underkaster seg og følger koranen. Påstanden min er derfor sann.

«Da Muhammed flyttet til Medina, så integrerte han seg ikke. Muhammed, han begikk folkemord istedenfor å integrere seg. Kverka jødene og jaga dem. Og Muhammeds atferd, det er modell for all islamsk migrasjon. Det er derfor Mortensrud er så «velfungerende», fordi at det er Muhammed som styrer atferden til de uintegrerbare som har kommet hit.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Har ikke Minorg-muslimene lest sira? Betrakter de seg selv som uintegrerbare? Det er mange spørsmål som ikke får sitt svar fordi politiet henla anmeldelsen.

«Islamsk kultur, det er kulturen i alle islamokkuperte land. Og det å mishandle og drepe sine egne barn, det er islamsk kultur. Det å plyndre, undertrykke, og drepe vantro, det er islamsk kultur.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Dette udemokratiske opplegget vi ser her, det er Islam. Det er Islam i sin pureste form. Bortsett fra at det er ikke så mange sverd enda.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Omtale av en konkret politisk adferd rammes ikke av straffebudet.

«I Islam, der løser man problemer med vold.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Det vi kaller ekstremisme hos oss, det er helt mainstream i Islam.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Fordi Muhammed er rollemodellen som definerer hva som er normalt.

«Samfunnet blir fordervet, forvitret og går til grunne på grunn av Islam.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Vi ser også disse apekattene holde på.» (Lars Thorsen, 20.06.2020)

Som videoen viser, består apeflokken av både muslimer og ikkemuslimer. Derfor åpenbart ikke straffbar.

«Når vi vet at han (Muhammed) var en seksualpredator, han var en morderzombie, han var en pedofil, massemorder, plyndrer, altså mye rart...Muhammed var fortsatt ingenting positivt. Når en muslim som lager faenskap i vertslandet sitt, han er en god muslim.» (Lars Thorsen,
20.06.2020)

Gjengivelse av teologiske fakta samt fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«I dag så fokuserer vi på Koranen som motivasjonsfaktor for de barbarene som har drept 270 millioner mennesker i Islams erobringskrig mot resten av menneskeheten.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Koranen sanksjonerer seksualpredatoratferd og Koranen befaler sine følgere å være morderzombier.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Fakta om politikk rammes ikke av straffebudet.

«Det er ingen land som blir berika av et livssyn som oppmuntrer til morderzombie – og seksualpredatoratferd.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Dette er en moralsk betraktning som Minorg står fritt til å være uenige i, siden de baserer seg på islamsk etikk fremfor norsk etikk.

«Og årsaken, det er at Profeten Muhammed var en morderzombie. Profeten Muhammed var en seksualpredator.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Det er straffefritt å sitere fra sunna. Muslimene burde skamme seg over å ville kopiere et slikt bedervet menneske.

«Muslimer dreper hverandre som fluer, og det er Muhammeds skyld.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Muslimer har drept 11 millioner muslimer fra konkurrerende sekter bare siden 1948. De har slaktet hverandre siden kamelslaget. I den grad dette er rasistisk, må det jo være morderne som er rasister, ikke jeg.

«Blant annet så har muslimene rett til å drepe sine egne barn. Det er 18:74 som hjemler det.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Her må det presiseres at hjemmelen til barnedrap strekker seg fra 18:74 til 18:81. Jeg har ikke forfattet koranen og er derfor uskyldig.

«Islam, den dehumaniserer ikke-muslimer, og det gjør den for at det skal bli enklere for muslimer å ta livet av oss. Det er en metodikk som er vanlig ved design av folkemordmaskiner. For Islam, den deler menneskeheten inn i to, det er muslimer og så er det alle de andre, oss og dem.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Islam er identitetspolitikk på steroider og bloddopingen skjer med de vantros blod. Informasjonen i avsnittet er korrekt, og den karakteriserer ikke individer beskyttet av straffebudet.

«Islam har bare én problemløsningsmetodikk, og det er vold.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Karakteristikk av tankesett rammes ikke av straffebudet.

«Faktum er at hvis all åndskrafta di bli satt inn på å følge en ond drapsmanual, da - da - risikerer du å ikke bli like moralsk bederva som Islams oppfinner. Vold, det er varemerket til Islam. Det preger Koranen og det preger Islams historie. Det vil også prege og ødelegge Norge dersom vi lar det skje.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

At mennesker preges av miljøet de vokser opp i er ikke en kontroversiell påstand. Jeg står fritt til å mene at islams politiske aspekter er skadelige for Norge og alle som utsettes for dem.

«Derfor så passer ikke Islam inn her. Det er derfor Islam ødelegger samfunnet vårt.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Hvor vidt islam passer eller ikke passer inn her beror på hva slags samfunn man ønsker seg. Det er en politisk betraktning som ikke rammes av straffebudet.

«For å ha færrest mulig destruktive elementer i Norge, så må vi iverksette tiltak.» (Lars Thorsen, 16.11.2019)

Anførselen er politisk. For at anførselen skulle rammes av straffebudet måtte aktor ført bevis for at det er en muslimsk særegenhet å være et destruktivt element.

«Videre har Tøyen, i Oslo, blitt omtalt som en no-go sone for gode nordmenn, på Sian sine nettsider, se https://www.sian.no/aktivitet/sian-stand-pa-toven»

Konstateringen av at Tøyen-enklaven er en nogo sone er en politisk uttalelse som åpenbart ikke er straffbar. At jeg selv er blitt overfalt der styrker min påstand. 

Oppsummering

Anmeldelsen fra Minorg fremstår som et venstrehåndsarbeid fra en som har hatt juss som valgfag på videregående. Minorg bør vurdere å saksøke In Solidum for fusentaskeri, dersom advokatene har tatt betalt for jobben. Eller i det minste få verifisert hvor vidt juristene som har signert anmeldelsen har kjøpt sine eksamenspapirer på gata i Karachi.

Vi har invitert Minorg til debatt om islam, men de vil dessverre ikke delta. Det skjønner jeg godt. De vet jo at SIAN har rett i våre utlegninger om islams forferdeligheter. Nå vet de også at det finnes en nedre grense for hva politiet tar til retten.