Uintegrerbare allahaktivister anmelder SIAN

Islam er hyggelig helt til den møter motstand. SIAN yter motstand.

Mafiaislam girer opp i krigen mot Norge

Uintegrerbare allahaktivister anmelder SIAN

En av voldsmennene på Mortensrud

islamproblemet har en enkel løsning

Qasim Ali er en islamistisk bajas. En klovn som ikke er morsom. Og for tiden styreleder i Minorg. Han har tidligere dokumentert at han ikke passer inn i Norge. Ali er uintegrerbar, tilsynelatende med forsett.  Han har gjort seg bemerket ved å ville shariatilpasse norsk lovverk, blant annet her, herog her.

Ali har dessuten hevdet at muslimer føler seg så truet at de vil emigrere fra Norge.Sist jeg så etter, var det en nordmann som var truet av en muslim, ikke omvendt. Statistikken siden islamimportens start viser en stadig økende haug med norske ofre for den islamske berikelsen.  

Nå har Ali engasjert advokatfirmaet In Solidum for å politianmelde undertegnede og SIAN for hatefulle ytringer. De har brukt to uker på å snekre sammen en «knallhard» anmeldelse.

Qasim Ali skriver på facebook at

«I nesten 2 uker har vi i MINORG og advokatkontoret IN SOLIDUM jobbet med å få på plass en skikkelig knallhard anmeldelse mot SIAN. I dag er vi veldig fornøyde og levert den inn til politiet. Vil takke hele Team MINORG, og spesielt takk til advokatene Farooq Ansari og Sheraz Malik. Vil også takke for tilliten for at resterende av innsamlede midler etter at bøtene er betalt går til MINORG for å fortsette arbeidet mot islamofobi og grupper som SIAN. Takk til bror Wakas Mir for det. Bror Qeaam Malik for å ha tatt initiativet til mye av dette, og alle andre som har bidratt i TEAM MINORG».

Team Minorg kan bli et interessant bekjentskap. Fra deres CV hitsettes;

Bror Qasim har jeg beskrevet kort innledningsvis. Det er selvfølgelig mer ved ham, men intet observerbart som er bra for Norge.

Bror Wakas Mir har finansiert advokatregningen. Han samlet inn 85 000 til bøtelagte voldsmenn etter opptøyene under SIAN sin folkeopplysningsstand på Mortensrud.  Mir endte opp med å betale boten til to muslimske voldsmenn. De kommunistiske voldsmennene er dermed henvist til å få boten trukket av lommepengene, eller å samle dem inn for eksempel på årsmøtet til Rødt.

Bror Wakas deler ut gratiskoraner fra sin butikk i samme bygg som moskéen til den onde terroristvennlige sekten ICC, samler in penger til koranskoler (som erfaringsmessig er hjernevaskings- og barnemishandlingsanstalter), og samler inn penger til muslimske voldsmenn.

Bror Qeeam tok initiativet til politianmeldelsen. Han hevder selv at det slett ikke har sammenheng med at han er en av de bøtelagte voldsmuslimene på Mortensrud.  

Bror Qeeam er en avdanket muslimgangster med Rolexdilla og egen hjelpeorganisasjon for muslimer i dysfunksjonelle islamske drittland. Han ser neppe ironien i at han selv er engasjert i å bidra til at Norge blir et dysfunksjonelt islamsk drittland.

Bror Qeeam påsto i 2009  at han ville organisere vakter for å hindre islamsk adferd i form av steinkasting. Han er derfor tilsynelatende blitt radikalisert siden han jo nettopp oppførte seg som en god muslim - etter koranens definisjon - på Mortensrud.  Dette kan ha sammenheng med at han «fant islam» da han sonet for fire drapsforsøk. Vold og islam er jo hånd i hanske, så det var neppe vanskelig for denne bror å bli en god muslim.  Han har lagt ut bilde på sosiale medier der han opptrer sammen med den onde løgnersekten Minhaj. Det er ikke beroligende, siden sektlederen mener at folk som SIAN skal drepes som hunder.

Basert på at disse «brødrene» er representative for organisasjonen Minorg fremstår denne som en klar trussel mot Norge og alle ikkemuslimer som bor her.

«Det Qasim Ali og hans trosfeller baserer sine liv på (…) bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på ethvert frihetselskende menneske».

Allah visste hva han stelte i stand, da han slo fast at muslimene er brødre og at de plikter å være snille mot hverandre og brutale mot oss skitne vantro.

SIAN vil med demokratiske midler sørge for at dette teamet ikke lykkes med å gjøre Norge til et islamsk drittland.

Minorg markedsfører seg med sloganen «Våre verdier vår kamp».

SIAN vet alt om islams verdier, og hvordan islam foreskriver at denne kampen skal føres. Ordet qital (slakt) forekommer oftere enn «jihad» i koranen. Gode muslimer – slik koranens forfatter og islams oppfinner definerer begrepet – har siden 600-tallet slaktet over 270 millioner ikkemuslimer i den kampen islam for tiden fører på det norske frontavsnittet.  

Politianmeldelsen av SIAN ble levert på politihuset i Oslo 17.7.20. Det fremstår som litt uklart hvorfor anmelderne har opprettet et opprop for å støtte anmeldelsen. Tror de at kjøttvekta bestemmer rettsordenen i Norge nå – før de har innført sharia?

Jeg er anmeldt for brudd på straffeloven § 185 hatefulle ytringer, og § 183, oppfordring til straffbare handlinger.

SIAN er anmeldt for overtredelse av de samme §§, samt for overtredelse av straffeloven §23 (uaktsomhet) (!).  

Jeg forhåndsprosederer ikke saken her, men ser frem til hvordan det skal argumenteres for at SIAN skal kunne dømmes for å «ut i fra sine personlige forutsetninger å kunne bebreides» i en slik grad at det utløser uaktsomhet i den forstand straffebudet krever. Hvordan beviser man organisasjonens personlige forutsetninger når den ikke er en person?

De Norgeshatende kulturmarxistene i Statspolitiets hatkrimgruppa på Manglerud og de korrumperte dommerne løser nok dette også, slik de gjorde da de baserte seg på alt annet enn lov og rett, idet de i vinter dømte meg for å ha skrevet noe jeg beviselig ikke har skrevet. Uten ankerett.

Det er godt å være muslim i et Norge der statsmakten hensynsløst tramper på lovverk og politiske dissidenter i sin iver etter å fasilitere islamiseringen av landet.