Der spratt Fanden ut

Islamske tilstander da drapsmanualen fikk smake sin egen medisin

Der spratt Fanden ut

Voldsmuslima Raisa Ibragimova (situasjonsbilde fra arrangementet)

voldsmuslim 1 Qusay Rashed (situasjonsbilde fra arrangementet)

voldsmuslim 2 Omar Dabaa (situasjonsbilde fra arrangementet)

En av dagens sinteste muslimer, denne fyren ble holdt fast av Talal Haidar

Som Fanden i nøtta eksploderte torvet da Det Nye Herrefolket ble eksponert for SIAN sin praktisering av vestlige frihetsverdier.

Godtfolk fra nær og fjern markerte på torvet i Kristiansand 16.11.2019 at de folkevalgte må ta ansvar for egne feilgrep, og redde land og folk fra islams vederstyggeligheter mens det ennå er tid. Da SIAN brant svarteboka fikk hele Norge skue ekte islamsk adferd fra fremmøtte Uintegrerbare. 

Etter en oppvarming med taler i folkeopplysningens tjeneste, proklamerte Arne Tumyr at man var kommet til det historiske tidspunktet da SIAN – slik det var behørlig varslet på forhånd – skulle brenne koranen. Idet koranen fikk som fortjent, strømmet barbarene mot oss, for å utøve den velkjente islamske problemløsningsmetodikk – muslimvold. 

Link til talene her

Arne Tumyr

Lars Thorsen

Ludvig Nessa

Anna Bråten

Koranbrenning

Koranbrenning 2

 

Etter den islamske adferden på torvet ble en håndfull av De Uintegrerbare tauet inn av politiet. Dette fikk arbeiderpartisten Mona Dia til å starte pengeinnsamling «til det muslimske råd og de bøtelagte». Avisen siterer henne på at hun ikke synes det er rettferdig at de som «løp inn for å stanse koranbrenningen» ble bøtelagt. Problemet med hennes historiefortelliong er at videomaterialet tydelig beviser at De Uintegrerbare løp inn for å utøve muslimvold. De har ikke kursen mot koranen. De retter ikke oppmerksomheten mot koranen, når jeg kaster den. De har kun ett fokus; Å utøve muslimvold. Det er straffbart. Hun må gjerne ha en rettferdighetssans som er motsatt av hva straffeloven sier (det har jeg også til tider) men fysisk vold er noe man ikke bør premiere monetært, Mona. Er hennes adferd i denne saken i tråd med Arbeiderpartiets holdning til Norges lover?

Monas adferd blir forståelig når hun opplyser at hennes foreldre er muslimer, dvs at hun selv er muslim med mindre hun har blitt ex-muslim. Jeg har til gode å møte en ex-muslim som forsvarer muslimvold. Mona sitt initiativ er klandreverdig ikke bare fordi det får De Untegrerbare til å tro at de har aksept for å oppføre seg islamsk her i Norge. Mona bidrar på denne måten direkte til å finansiere islams krigføring på det norske frontavsnittet. Zakat er en av søylene, og den skal benyttes blant annet til terrorfinansiering, i følge sharia. Har politiet vurdert å tiltale Mona for terrorfinansiering?

Mona er i Fædrelandsvennen avbildet i en tidligere demonstrasjon til støtte for retten til å drepe sine egne barn. Her har vi kanskje motivasjonen for Monas engasjement til støtte for islamiseringen av Norge. I islam er det som kjent ikke straffbart å myrde sine egne barn eller barnebarn. Stå på Mona, så får du kanskje det du ber om.

Ikke overraskende har Muslimsk Union Agder bestemt seg for å politianmelde oss for hatkrim. Idéen har de hentet fra den avtroppende dhimmiordfører Harald Furre. At straffebudet åpenbart ikke omfatter koranbrenning ignorerer de. Som kjent er islam hevet over norsk lov, og dhimmipolitiet har her en klar oppfordring fra Kalif in spe Akmal Ali om å straffe de skitne vantro hunder som tente på svarteboka.

De muslimske lederne uttaler at de ønsker å stoppe SIAN en gang for alle.  Hvor er Ervin Kohn, Shoaib Sultan, Eivind Trædal og alle de andre som stadig prater om hundefløyter, når vi trenger dem? 

Jeg legger til grunn at PST merker seg hva disse uintegrerbare elementene sier. Å beskylde politiske motstandere for å være splittende er dessuten en standard totalitær retorikk for å rettferdiggjøre eliminering av motstanderen. Muslimsk Union Agder har i det minste gjort det lett å plassere medvirkeransvar, dersom noen muslimer skulle finne på å gjøre slik som disse lederne ber dem om.

Ikke alle muslimer trengte sine hærføreres hundefløyte for å ty til muslimvold. Voldsmuslima Raisa Ibragimova, voldsmuslim 1 Qysay Rashed  og voldsmuslim 2 Omar Dabaa gjorde som koranens forfatter og islams oppfinner pålegger dem. De er gode muslimer.  

Raisa ga klart uttrykk for at hun hadde til hensikt å drepe Lena Andreassen. Omar har i facebookinnlegg proklamert at voldsutøvelsen hans slett ikke er feil. Sett med islamske briller har han helt rett. Det er derfor disse barbarene ikke hører til i Norge. De må deporteres.

De gode muslimenes adferd i Kristiansand er helt i tråd med hvordan Ummaen reagerte under Rushdie affæren i 1989. Hver gang ondskapen i islam utfordres, ser vi at både flittige moskégjengere og skremmende mange sofamuslimer går sammen for å forsvare pedofeten og svarteboka. Dette er meget bekymringsverdig, og et stort tankekors for de stupide skitne vantro som tror at «moderate» muslimer skal stå på ikkemuslimenes side når det drar seg til. Dessverre er det ingen garanti for at han har et sivilisert mindset, selv om naboen din har lært å smile. Psykologen Nicolai Sennels som har forsket på muslimhjerner, skriver i «Blandt kriminelle muslimer» s 25 at;

«Muslimers identitet har to sider: En kulturel side og en religiøs side. Det kom meget tydeligt frem i terapilokalet, hvordan man sagtens kan have stærke personlighedstræk, som kommer av at være opvokset i en muslimsk kultur, uden at leve efter de religiøse regler i islam. Mange af de muslimske unge, jeg har mødt, lever ikke som “religiøse muslimer”, men som “kulturelle muslimer”. De bryder de religiøse regler ved at drikke alkohol, de beder ikke, de har sex før ægteskabet (oftest med ikke-muslimske piger), og deres viden om, hvad der står i Koranen, er for det meste yderst sparsom. Men selvom de ikke er religiøse, er deres reaktionsmønstre og måde at tænke på meget klart præget af den muslimske kultur (...) Selv når det kommer til hard core kriminelle unge indvandrere, som ryger, drikker alkohol, tager stoffer, ikke holder ramadan, og bruger deres narkopenge på at gå til prostituerede, så ligger det alligevel dybt i dem, at islam og Muhammed er noget, man skal respektere og forsvare». 

En som ikke har skjønt et kvidder av muslimsk tankegang og islams teologi, er den islamofile dumprosten i Kristiansand.   Han er rystet over at Ludvig Nessa vil stenge ondskapen ute fra landet. Freddy Berg dokumenterer slik på en fin måte hvorfor hans Kirke er et verdimessig konkursbo som gode nordmenn rømmer fra. Berg er selv – enten han skjønner det selv eller ei – en Satans disippel. Dumprosten bør lære seg de grusomme realiteter; Islam har ikke den gylne regel han selv baserer sitt virke på. Islam aksepterer hverken UDHR, kristentroen eller Norges Lover. Realiteten er at Nessa har fullt belegg både i sine hellige skrifter og i FNs menneskerettighetserklæring artikkel 30, for å utestenge og deportere dem som ikke unner andre beskyttelse av lov og menneskerettigheter. Spørsmålet er om ikke Dumprosten burde interneres i samme omgang.

Islam Net har publisert en video etter begivenheten. De sylskarpe skjeggefanter har skjønt at SIAN vil slukke Allahs lys. Dette lyset er nemlig «islææm» kan den beskjeggede fortelle. Han har helt rett. Når en organisasjon heter «Stopp islamiseringen av Norge» er det ingen dristig antagelse å legge til grunn at vi vil stenge lyset og låse døra for islams innflytelse på norsk samfunnsliv. Merkelig at islam høster så få nobelpriser, med slike skarpe kniver i skuffen.

Tyrkias utenriksdepartement fordømmer SIAN sin koranbrenning. Samtidig oppfordrer de norske myndigheter til å fjerne viruset som truer hele verden. Det er SIAN helt enige i. Vi har jobbet med akkurat den problemstillingen i ti år.

Erdogan er også så hjelpsom at han påpeker det samme jeg nevnte i min tale; Muslimene skal være brutale mot oss og snille mot hverandre. Vil domprost, ordfører og Muslimsk Union vennligst klargjøre om Erdogan har misforstått koranen 48:29? .

Koranbrenning og andre former for ansvarliggjøring og eksponering av islams ondskap er helt avgjørende dersom en skal ha håp om å kunne integrere de hittil  uintegrerbare. Carl Schiötz Wibye skriver i «Terrorens Rike» s 182: «De fleste tror at en vellykket integrering handler om å beherske språket og være i arbeid. Men det finnes mange mennesker i dagens Norge, som snakker norsk, og er i arbeid, uten å være i nærheten av å være integrert. En vellykket integrering forutsetter at en innvandrer godtar det nye samfunnets sentrale verdier, og da spesielt verdier knyttet til etikk og menneskesyn». 

En muslim som oppfyller denne definisjonsmatrisen er ikke lenger en muslim, slik islams oppfinner og koranens forfatter definerer begrepet. Derav den begredelige suksessraten i integrasjonsarbeidet de siste 40 år. Å integrere eller assimilere folk som ikke vil, er og blir umulig.

I Det Nye Norge ser vi derfor  at Statsmakten forsøker å presse den ikkemuslimske befolkningen inn i den formen som islam har skapt. Den er trang, og den har skarpe kanter. Vi vil ikke dit. Muslimer flykter fra tilbakestående islamske land i milliontall fordi de heller ikke vil være der. Det er ihvertfall hva man vil ha oss til å tro. I følge Muhammed er muslimske migranter å anse som hellige krigere. De Uintegrerbare er gjester her, og de må deporteres dersom de (i likhet med Islamsk Råd Norge) setter sharia over norsk lov.

De av oss som vil bevare sekulære demokratiske prinsipper, mindretallsbeskyttelse, likeverd og  medmenneskelighet, må nødvendigvis avvise og bekjempe det giftige slimsløret som bres ut over land og folk. Vi vil ikke dø slik en død.

Noen kritiserer koranbrenning. Det er en menneskerett å være lettkrenkelig. Det er sågar lovlig å være totalitær demokratifiende. Men den lettkrenkelige/demokratifienden kan ikke påtvinger effekten av sine holdninger på andre mennesker. Jeg liker dårlig at noen brenner det norske flagget, men jeg må tåle det. På samme måte må regressive krefter tåle å se en koran brenne. Dersom du mener at koranen skal ha bedre beskyttelse mot «krenkelse» enn det norske flagget, da setter du koranen/islam foran norske verdier i Norge. Da er du en fiende av Norge og/eller fryktelig feig og ussel. Det kan vi ikke tillate oss å være, i en tid der islams selverklærte krig mot menneskeheten utfolder seg her til lands.  

Basert på det konstaterbare innhold i koranen er det vanskelig å se at det kan anses som umoralsk eller klandreverdig å brenne den. Koranen foreskriver at vi skal brennes i helvete for forbrytelsen å være ikkemuslim. Koranen befaler muslimene å sørge for at ikkemuslimers tilstedeværelse her på jorden blir så kort som mulig, dersom de nekter å underkaste seg som dhimmislaver, eller konvertere til islam. Vi som aktivt bekjemper ondskapen, skal drepes i følge pedofeten og hans svartebok.

Det er derfor ikke urimelig at koranen får smake sin egen medisin.

Det er et alvorlig sykdomstegn ved samfunnet når krenkelseshysterikere gis politisk makt til å forsøke å drepe demokratiet. Representanter for Statsmakten underkaster seg sharia i frenetiske forsøk på å unngå å krenke de lettkrenkelige uintegrerbare med røtter i fjerne voldskulturer. Da bør folk flest forstå at vi må ta noen grep for å redde samfunnet vårt. Vi må kreve at de hitreiste følger FNs flyktningekonvensjon, hvilket bla innebærer å respekterer våre lover og assimilerer seg. Hvis ikke; UT. Vi må deportere de shariatilbøyelige som ikke er villige til å akseptere norsk demokratiutøvelse i norsk offentlighet. Og vi må stemme annerledes ved politiske valg.

Som vi stadig oftere opplever, ble også dette arrangementet på forhånd forsøkt sabotert av politiets ledelse, gjennom arrogante og nedrige brudd på politiloven, menneskerettsloven og grunnloven. Dette vil bli fulgt opp fra vår side. Det er få ting som er mer skadelig for samfunnslimet enn subversive statstjenestemenn.

Fordi politiet tydelig erkjenner at det er lovlig å brenne koraner, nedla de et lovstridig forbud mot åpen ild. Når politiet faktisk mener at en brennende koran er et problem, er det synonymt med at politiet erkjenner at byens Uintegrerbare barbarer er ustyrlige og tilbøyelige til å utvise islamsk adferd, at de ikke passer inn her.

I denne situasjonen er det faktisk ikke den brennende koranen som er problemet. Det er ikke ”ild” som er hva politiet frykter. Hadde vi iverksatt en ordinær stand eller et ordinært fakkeltog ville politiet aldri nedlagt fakkelforbud til tross for at en eneste fakkel utgjør mer brennbar masse enn en koran. Politiet fryktet islamske tilstander og gjør et patetisk forsøk på å gå rundt islamgrøten når de omtaler sitt islamproblem i offentligheten. Det enkleste er ofte det beste; Kristiansand har et islamproblem, politiet vet det, og de er pissredde. Å klandre SIAN for effekten av å tenne en beskjeden ild på en steinlagt plass i november, er som å klandre jenta med kort skjørt for at hun ikke lot være å gå gatelangs der det befant seg seksualpredatorer.

Oppbryting av ytringsrommet er påkrevet for å motarbeide dem som ikke vil Norge vel. Lovlige politiske ytringer og handlinger kan gjerne diskuteres, og alle står fritt til å mene hva de vil. Men ønsker du å innskrenke min frihet fordi du selv er feig eller har unorske holdninger, da får du heller se en annen vei mens jeg praktiserer mine friheter der jeg finner det for godt – innenfor lovens rammer.

Koranbrenning er en dyd av nødvendighet. Vi har ikke lov å late som at vår tids mest eksistensielle trussel mot menneskeheten ikke finnes. Vi kan ikke tillate oss å krype og pudle for ondskapen. Vi opplever at De Uintegrerbare sin herrefolkadferd aksellererer i omfang og styrke over hele landet. Vi observerer at Statsmaktens medvirkning til innsnevring av ytringsrommet tiltar i styrke. Tilstanden er nå så kritisk at Statsmakten ønsker å fengsle oss for å fremsette politiske meningsytringer og teologiske sannheter om islamproblemet og bærerne av dette. At vi da velger å kommuniserer på alternative måter nå og for fremtiden er bare en naturlig følge av Det Store Sviket fra Statsmakten.

Hendelser før, under og etter brenningen har gjort det helt åpenbart at politiske markeringer av denne typen må gjennomføres flere ganger i fremtiden. Den islamske dødsspiralen som globalistene har installert i Norge koster oss dyrt;  I beste fall bare vår frihet, velferd og sikkerhet.

Islam har helt andre standarder for mellommenneskelig samkvem enn det vi har i Norge. Islam er unikt umenneskelig, den dehumaniserer ikkemuslimer og nedgraderer muslimske kvinner. Demokrati og menneskerettigheter (slik FN definerer disse konsepter) har ingen plass i islam. Derfor har heller ikke det islam som koranens forfatter definerer,  noen plass i et sivilisert land. 

Om du ikke praktiserer ytringsfriheten, forsvinner den sammen med alle andre friheter du trodde var naturgitte. Det kan skje over natta, eller over tid. Islam vil bare ha mer islam, og med mer islam blir det mindre frihet. Vi skal ikke dit.

English version available [here].