Frekke pakistanske politikere angriper SIAN

Avgrunnen mellom islam og sivilisasjon avdekket nok en gang

Frekke pakistanske politikere angriper SIAN

Hvordan skjære huet av en svamp uten hals? Lettkrenkethet gir mange praktiske utfordinger.

Senatet i Pakistan har vedtatt en resolusjon der man påberoper seg all verdens menneskerettighetserklæringer – i sine krav og fordømmelser av SIAN sin menneskerettighetsaktivisme. Koranbrenning er fortsatt en het potet i det tilbakestående u-landet Pakistan. Frekkheten har ingen grenser hos gode representanter for Muhammeds bakstreverske ørkenideologi.

Det absurde ved resolusjonen er at islamske land og gode muslimer ikke anerkjenner noen av disse menneskerettighetserklæringene som de nå påberoper seg beskyttelse av.

Men når bakstreverske religionsfascister har fått vondt i krenken sin, påberoper de seg vern med hjemmel i de skitne vantro sine ugudelige menneskeskapte menneskerettigheter. 

De gode muslimene bruker frihet og demokrati til å drepe frihet og demokrati. Samtidig som våre folkevalgte dårer gjentagende ganger stiller opp for selfie med det nye herrefolket i moskéene.

Den pakistanske senator Mushtaq Ahmad Khan er en god muslim. Han beviser på en utvetydig måte at han og hans tankesett ikke har noe i siviliserte nasjoner å gjøre. Den kulturelle avgrunnen mellom de som hengir seg til det islam Muhammed designet – og alle kulturelt, etisk og mentalt oppegående mennesker på jord – er denne gang visualisert i senatorens innsats for å score poeng hos shariatilbøyelige på hjemmebane.

Senatoren sin tale er lagt ut på twitter og kan sees på vår videokanal.

Senatoren er ikke en skrulling eller einstøing. Han står med begge beina godt plantet i ekte islam. Den onde dødskultet ICC med kaserner blant annet i Oslo, sogner til det samme usiviliserte terroristvennlige politiske miljø som den pakistanske senatoren. Å si at dette miljøet er ekstremt er misvisende. Etter våre moralske og etiske normer er senatorens livssyn ekstremt. Etter islamske standarder er dette livssynet bare ekte fundamental muhammedstyle islam. Profeten var partimedlem nr 1. Man kan ikke hevde at han var ekstrem. Han er jo normalen. Det betyr at den godeste senatoren er en veldig god muslim, på samme måte som feks Osama bin Laden var en god muslim etter de islamske standarder man finner i koran og sunna.

I utgangspunktet burde det bety lite hva politiske representanter i et underutviklet udemokratisk religionsfascistisk møkkaland måtte mene om dette og hint i Norge. Men dessverre er det slik, at mange feilkulturelle individer oppvokst i Norge reiser på ferie til sitt opprinnelsesland. Jeg mottar en rekke henvendelser fra ymse potensielle geiteskjendere som basert på deres verbale vulgariteter og fravær a respekt for vestlige frihetsverdier, åpenbart passer best inn på den pakistanske landsbygda, fremfor feks Furuset. Slike sneversynte lettkrenkelige og frihetshatene elementer, får vann på mølla når de registrerer at gode muslimer i det pakistanske senatet hisser seg opp over at vi praktiserer vestlige frihetsverdier.

Det pakistanske Supperådet har hittil ikke tatt stilling til at den herboende gode muslim Akmal Ali på NRK oppfordret folk til å brenne koraner i hagen sin.

Pakistan er et land med godt over 200 millioner innbyggere med stusselige levevilkår, takket være islam. Landet har en galopperende befolkningsvekst og store problemer med å få samfunnet sitt til å fungere. Pakistan illustrerer på en fin måte hvorfor det ikke er gavnlig verken for multikultur eller folkehelse å styre et land etter islamske prinsipper. Det er islam sin skyld at Pakistan fremdeles er et shithole.

Pakistan hadde 23% ikkemuslimer ved opprettelsen i 1947, kun 3% nå. Gi dem en generasjon til, så har de oppnådd bortimot 100% islamandel, og det gjøres ikke ved subsidierte exit-flybilletter til de skitne vantro. Pakistan er et helvete for ikkemuslimer. Pakistan er et helvete for muslimske kvinner.

Det er mange viktige problemer å ta tak i for det pakistanske senatet. Men de er ikke interessert i å øke bruttonasjonalprodukt, bedre rankingen på levekårsindekser, demokratiindekser og andre målestokker på sivilisasjon.

Senatet viser ikke tegn til å ville ta Pakistan ut av steinalderen der de har befunnet seg åndelig og verdimessig siden muslimene invaderte og okkuperte det indiske subkontinent. De er i stedet opptatt med å signalisere krenkethet over en oppbrent fillebok i Norge.   

Pakistan er ”de renes land”. I dette ligger for eksempel at naboen India er urene. Det har pakistanerne rett i, jamfør koranen 9:28. Spørsmålet er da om vi som er skitne undermennesker (3:110) bør legge særlig vekt på hva pakistanere sier og gjør.

Islam og gode muslimer anser oss som søplemennesker, uansett hvor mye vi logrer og kryper. Det er noe utenriksministeren burde hensyntatt før hun lot seg rompekjøre og fornedre av pakistanerne forrige gang de sutret over koranbrenningen i Kristiansand.