Furuset får islaminfo lørdag

Furuset får islaminfo lørdag

Arrangement på Furuset forsøkt stoppet
Gjennomføres som planlagt

Oslo kommune har trukket tillatelsen til SIAN sin stand på Furuset lørdag 21. august. Vedtaket kommer fire dager før arrangementsdato.
https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2021/08/17/her-ville-sian-holde-m...
Saken er grell. Den viser en arroganse i de politiske korridorer som vanlige folk ville ha vanskelig for å tro var sant.

Dette er ikke første gangen ordfører Marianne Borgen tyr til ulovligheter for å stanse vår menneskerettsaktivisme. Før Tøyen standen i 2019 oppfordret hun også bydelsutvalget til å fatte et ulovlig vedtak.

https://www.sian.no/artikkel/oslos-ordforer-betrakter-toyen-som-en-shari...

Nå er det valgbodens plassering på torget hun bruker som argument.
De Uintegrerbare på Furuset har en hel måned på å forhåndsstemme, og tilnærmet ingen av dem er på jobb på valgdagen.

Jeg har diskutert valgbodens eksistens med politiet, og de har ikke uttrykt bekymring for gjennomføringen.

Likevel er vårt nærvær i to timer på samme torg som valgboden, brukt som argument mot Å tillate SIAN å informere om byens islamproblem.

Ordføreren er etter eget utsagn redd for at hennes egne velgere skal brenne ned eller rive i filler valgboden. Det logiske ville derfor være at hun agiterer for forbud mot motdemonstrasjoner, dersom hun insisterer på å initiere et ulovlig vedtak.
At hun angriper de fredelige folkeopplyserne fra SIAN fremfor hennes egne velgere er forståelig, men ikke akseptabelt.

SIAN har lang tradisjon for å finne smidige løsninger med grunneiere og politi, og omrokkere innvilgede stands når det har saklig begrunnelse og skjer i rimelig tid før omsøkt dato.

Men når kommunen i dag snur et halvt år etter at vi søkte, fire dager før arrangementet, da bøyer jeg ikke av for kommunens ulovlige vedtak.

SIAN vil gjennomføre arrangementet på Furuset lørdag 21.8 klokken 13-15.

Situasjonen minner om bystyret i Kristiansand som forsøkte å hindre vår stand 16. november 2019.
Den gang sørget politistasjonssjefen for å belære politikerne, og arrangementet gikk som omsøkt tross kommunens fiendtlige innstilling.

Vi legger til grunn at politiet vil innta samme holdning nå, som de gjorde i 2019.

Politiets samarbeide er ikke påkrevet for vår del, men det blir jo alltids hyggeligere dersom flest mulig av de involverte parter respekterer norsk lov.

Vi sees på Furuset. Marianne Borgen kan med fordel holde seg hjemme.