Gigantisk bløffeprosjekt skal tilsløre islams ondskap

Kjærlighet - kun til koranens forfatter. Fred - fravær av oppsisisjon til islam. Kunnskap - om koranen. Minhajs newspeak er perfekt metodikk for en undertrykkende menneskefiendtlig doktrine.

Gode muslimer deler ut falske koranoversettelser i skamløs verbaljihad.

Gigantisk bløffeprosjekt skal tilsløre islams ondskap

Minhaj forteller deg eventyr. Her er pedofeten i transeutgave som den onde dronningen i eventyret om Snøhvit. (Bosch Fawstin)

Etter at SIAN satte fokus på islams forferdeligheter, på politikernes historiske svik og på folkets suicidale apati overfor islamproblemet, så har de som følger islams befaling om å okkupere Norge nå intensivert sin krigføring mot landets ikkemuslimer.  

En god muslim er en muslim som følger Muhammeds eksempel. Muhammed var en møkkamann uten sidestykke, i følge sunna. En god muslim er derfor et forferdelig dårlig medmenneske.

Minhaj ul-Quran er sekten til den gode muslimen Tahir ul-Qadri. Tatt i betraktning at sjefen selv er en dokumentert muslimløgner er det ingen overraskelse å konstatere at Minhaj sin norske koranoversettelse er en muslimløgn. Det har SIAN kjent til, helt siden vi besøkte moskéen deres i 2013.

Muslimløgn– eller taqiyya på fagspråket – er det jihadkonseptet som gode muslimer benytter for å uskadeliggjøre skitne vantro sin opposisjon mot islam, i en fase forut for væpnet jihad. Klarer ummaen å erobre og okkupere vantro land kun ved løgn og demografi, så er koranens forfatter minst like tilfreds som når gode muslimer erobrer ikkemuslimsk land ved sverdet. Empirien viser oss at gode muslimer uansett okkupasjonsmetodikk, oppfyller koranens befalinger om å begå folkemord på ikkemuslimene. Land som tidligere hadde ingen eller liten andel muslimer og som har fått økende andel muslimer, ender opp med å bli islamske monokulturelle lykkeland, som for eksempel Pakistan, Afghanistan, Somalia, Saudi Arabia og Tyrkia.

En som ikke er begeistret over at gode muslimer deler ut koranen til skitne vantro, er den gode muslimen Linda Noor. Det skyldes trolig at hun var en av oss, før hun ble muslim. I motsetning til hitreiste muslimer, forstår Linda hva som foregår oppi skitne vantro hoder. Hun vet at det er en dårlig idé å åpenbare islams ondskap, selv i sterkt omskrevet utgave.   

Den koranen Minhaj nå vil dele ut gratis er tilgjengelig på nett. Etter det jeg kan se er denne identisk med den oversettelsen samme sekt tidligere har tilbudt til nedlasting på sin nettside, og nå tilbyr via en av sine kamporganisasjoner.

Det som muslimløgnerne på nett presenterer som «den norske koranen», er i pdf dokumentet de produserte for flere år siden, benevnt «Irfan ul Quran». Det betyr ikke «koranen». Det betyr «koranens kunnskap/lære». Med andre ord er dette ikke en gjengivelse av ordene til koranens forfatter. Minhaj sier selv at dette er deres egen eventyrfortelling om koranens innhold. Forutsatt at leseren gidder å sjekke meningsinnholdet i det arabiske ordet. Vantro tåper gidder ikke det. Man vil jo så gjerne tro på søte løgner om at alt kommer til å gå fint.

Minhaj sier sannheten selv, for dem som forstår islamsk språk. De markedsfører gratiskoranen som  «første oversettelse noensinne i en unik fortolkende stil». Eller reinspikka muslimløgn, på godt norsk. Det er nemlig strengt forbudt å tolke seg vekk fra meningsinnholdet i koran og sunna. Det vet Minhaj godt.

Det viktigste man må være klar over med denne gratiskoranen er at hver eneste parentes er fri dikting, frikoblet fra det koranens forfatter befaler og det islams profet sier og gjør. Du må også være klar over at det Minhaj kaller «fortolkning» allerede er ferdigstillet og ferdigdefinert for flere hundre år siden. Det finnes hyllemetre med tafsirer der de mest anerkjente lærde klargjør hva koranens forfatter mener, basert på koran og sunna. Og det er noe helt annet enn hva Minhaj vil ha deg til å tro på.

Intet menneske har rett til å definere islam i strid med hva islams oppfinner har sagt. «Tolkning» og «kontekst» er ikke trylleord som får islams ondskap til å forsvinne. Ordene er bullshit og løgn på høyt nivå for å ramme de skitne vantro som selv ikke gidder å sette seg inn i innholdet i verdens farligste tankesett.

Koranen 4:59 sier at det er den, Muhammed og tafsirene, i den rekkefølgen, som definerer islam. Når Minhaj prøver å selge deg et annet produkt, da er det ikke islam de selger. Minhaj pusher en farlig løgn, i sin jihad fi sabilillah.

Vi må ikke glemme at koranen er forfattet av en fyr som befant seg i et mildt sagt tilbakestående og barbarisk miljø for 1400 år siden, der nesten alle var analfabeter, med et arabisk språk som var underutviklet og dysfunksjonelt – ute av stand til å beskrive noe som helst entydig skriftlig. Heldigvis har koranens forfatter gjort det så lett å forstå islam, at selv en analfabet ørkenaraber fatter konseptet ;

Verden består av to grupper mennesker; Muslimer og ikkemuslimer. Førsnevnte er overmennesker. Alle muslimer plikter å delta i islams erobring av hele verden, enten de vil eller ei. Overlever muslimen, belønnes han med 80% av det kan klarer å tilrane seg fra de vantro. Blir muslimen drept i jihad, belønnes han og halve slekta med billett til Paradis. Islam gir muslimen rett til å plyndre, trakassere, voldta, slavebinde og drepe ikkemuslimer. Både før og etter det tidspunkt islam har oppnådd verdensherredømme.

Islam er i sannhet en unik religion verdt å sette seg inn i. Som en ørkenaraber sa det; «Ved Allah, en religion som får folk til å drepe sin egen bror er fantastisk», og konverterte straks til islam (Ibn Ishaq/Guillaume The Life of Muhammad s369).

Islam er perfeksjonert ved utgivelsen av koranen. Herav følger at intet menneske kan tukle med teologien. Det innebærer at du og jeg og Minhaj ikke har autoritet til å definere islam. Det er intet i koranen som gir noen anledning til å radbrekke eller kontekstualisere koranen slik Minhaj gjør i sin gratiskoran.

Koranen 2:2 sier at den er rettledningen for de troende, og at tvil har ingen plass. Den er med andre ord ferdig definert og uredigerbar. Vers 5:101 forbyr kritiske spørsmål. Vers 2:85 forbyr cherrypicking – er du muslim så må du følge hele pakka. Derav vers 2:106 og 16:101 som opphever gamle vers som kolliderer med nyere (Abrogasjon). Av dette følger at muslimer plikter å etterleve samtlige koranvers unntatt de som er abrogert. 

SIAN baserer seg lojalt på koran og sunna i vår informasjonsformidling om islamproblemet. Det gjør ikke Minhaj i sin løgnaktige oversettelse. Gratiskoranen tilbyr individers påstander om koranvers. Dette er irrelevant for hva islam er og ikke er. Imam Al-Shafi´i, grunnlegger av en av sunniislams fire lovskoler sier det slik; «Den som forklarer koranen ved å uttrykke sin individuelle mening tar feil, selv om han har rett».  Minhajkoranen tar feil, den strider mot koran, sunna og konsensus. Minhaj vet dette selv. Grunnen til at vi kan fastslå dette med sikkerhet er at sektlederen er en hardcore god muslim, ansvarlig for blasfemiparagrafen i Pakistan (PPC § 295 C). Han kan sin islam.

Hvordan skal man finne en lesverdig koran når det ikke eksisterer sannferdige norske oversettelser? Flere engelske koranoversettelser er forsynt med fotnoter. Det er uproblematisk, så lenge disse kommentarene er i samsvar med konsensus oppnådd gjennom århundrers innsats fra islamske lærde, slik denne er beskrevet i tafsirene.  

Minjaj sin koranløgn er ikke i samsvar med konsensus. Den er kun produsert for å lure de skitne vantro. En muslim som praktiserer læren i denne gratiskoranen, er selv i beste fall en kjetter, i følge koranens forfatter, islams profet og sharia.

Skal du laste ned en koran, så velg den som er godkjent av King Fahd Complex. Saudi Arabia er islams vugge og koranens beskytter.  Få er så flinke til å praktisere islam, som SA. Den koranen byr på en av de mest ærlige oversettelsene, og den har interessante og hårreisende noter i tråd med tafsirene. Disse understreker og beviser ondskapen i islam. Av nettbaserte koraner anbefales [denne] med flere oversettelser. Dog gir heller ikke den innsikt i de arabiske ordene. Realiteten er at jo nærmere du kommer den arabiske koranen, jo mer ondskap åpenbares for deg. Alle ikkearabiske oversettelser er i større eller mindre grad hvitvasking av den menneskefiendtlige læren som forfektes i den arabiske koran.

Det viktigste er forøvrig ikke hva du selv tror er korrekt islam, men at du vet hva som faktisk befinner seg inni hodet på de hundretusener av muslimer som oppholder seg innenfor landets grenser. Som det fremgår av blant annet Utrop sin rapport om moskémiljøene, finansierer SA tusenvis av moskéer og deler ut mange millioner gratiskoraner. I USA er over 80 prosent av moskeene kontrollert av SA. Utrop rapporten slår fast at Minhaj ikke er noe mindre politisk orientert enn de gode saudiske muslimene. De er gode muslimer.

Mens skjeggefanter fra Islam Net kan se deg rett i øynene og smilende slå fast at du er et skittent undermenneske fordi det har koranens forfatter sagt – så vil en Minhajmuslim kunne tilnærme seg deg på en mer slesk måte. Men produktet de selger, det er likt. Det er ondskap. Det er vår undergang. For oss skitne vantro er det «same shit, different wrapping».

Muslimer lever ut islam på en milliard forskjellige måter. Islam finnes i én versjon – den versjonen som koranens forfatter har definert. Dette er ikke det samme islam som Minhaj prøver å prakke på oss skitne vantro med sin norske koran.

Det at muslimer i varierende grad til forskjellige tider på forskjellige steder praktiserer islams ondskap – både mot oss skitne vantro og mot sine egne kvinner, barn, dyr og menn fra konkurrerende sekter – er ikke et argument som støtter en påstand om at konseptet «islam» er bra for noe levende vesen, noe sted, på noe tidspunkt i historien.

Islam stinker kamelballe. Alltid og overalt.

Ja visst er det enkelte avvikende meninger blant muslimer om hva som er «rett» islam. Men teologien er helt klar om forholdet mellom islam/muslimer og oss som hører til i det som islam definerer som krigens hus (nettopp fordi muslimene ikke har okkupert oss ennå) ;  

Alle sektene leser den samme koranen, og de har – i forholdet til ikkemuslimer – en tilnærmet sammenfallende oppfatning av teologien, nemlig den som koranens forfatter, islams oppfinner, og lærde opp gjennom århundrene har bekreftet.

Minhaj lyver rett og slett når de fremstiller det som at koranens forfatter har et akseptabelt syn på den delen av menneskeheten som ikke er muslimer. En kanadisk imam har forfattet et oppklarende bok om muslimenes plikt til å elske det koranens forfatter elsker, og hate det koranens forfatter hater.  Hvis du er tilbøyelig til å tro på de søte løgnene fra Minhaj, da må du lese den boka. Les også koranen 48:29 før det er for sent. Det faktum at alle muslimer plikter å hate oss, er også slått fast i sharia (RoT w59.2) :

«And this clarifies the Koranic verses and hadiths about hatred for the sake of Allah and love for the sake of Allah, Al Walaa wa al Baraa, being unyielding towards the Kafirs, hard against them, and detesting them, while accepting the destiny of Allah Most High insofar as it is the decree of Allah Mighty and Majestic».

Den mest brukte lakmustesten for å avgjøre om en foreliggende koranoversettelse er sann eller løgnaktig, er å gå til vers 4:34. Dersom ordene «beat», «scourge» e.l. ikke finnes, er versjonen falsk. Her er syv oversettelser som er ærlige. Minhaj sin gratiskoran derimot, har forsettlig utelatt befalingen fra koranens forfatter til muslimske menn, om å mishandle sine koner. Minhaj lyver for å få naive nordmenn til å tro at koranen foreskriver kun «formaning gjennom eksempler». At muslimers konemishandling har solid teologisk forankring er udiskutabelt. Gratiskoranen forfalsker koranens virkelige innhold på en måte som det ikke er basis for i islamsk teologi (unntatt i løgndoktrinen).  

Oversettelsen til Minhaj er ren faktafornekting, en grov løgn. Minhaj vet at å fornekte ett eneste koranvers er synonymt med frafall, hvilket innebærer dødsstraff (RoT o8.7 nr 7 jf o8.1).  Unntaket er nettopp slik muslimløgn som Minhaj bedriver; De lurer skitne vantro til å akseptere islam, ved at ondskapen som islams oppfinner/profet og koranens forfatter har åpenbart i koranen, skjules ved muslimløgn.

Mihaj sin falske gratiskoran er proppfull av muslimløgn. Jeg går ikke inn på alle versene her, det ville gjort denne artikkelen enormt omfangsrik og i praksis uleselig.  Du må selv ta ansvar for din egen og dine etterkommeres fremtid. Sett deg inn i ekte islam, før ekte islam stjeler Norges fremtid.

Et tankesett som må ty til så grove forvrengninger av sine hellige tekster for å få det til å fremstå salgbart, er åpenbart ikke gunstig å implementere noe sted. Muslimløgn er påkrevet for at islam skal motstå en kritisk prøving, ved sannhetssøken etter vestlige standarder for fri faktaformidling. Det er derfor dette er forbudt i islam. Vi må velge mellom vestlig sekulært demokrati eller islam. Intet konkurrerende tankesett tillates å  leve i likeverdig sameksistens med ekte islam.  

Forby sharia. Deporter dem som vil leve etter sharia. Det inkluderer Minhaj sekten, som mener at jeg skal drepes som en hund fordi jeg brenner koranen.