Hatefull kampanje mot demokratiet fra ex-kristen avis

Føleri er dødelig idioti når det praktiseres av dhimmier

Hatefull kampanje mot demokratiet fra ex-kristen avis

Som meddelt fra pålitelige kilder ved en rekke anledninger de seneste tiår, skal vi alle dø av klimagalskap om sånn cirka ti år. Dette høres utrivelig ut.

Men enda mer utrivelig er det – i Vårt Lands optikk – at SIAN praktiserer demokrati i områder der det befinner seg ubudne gjester som bekjenner seg til et tankesett som definerer demokrati som ugudelig og dermed totalt uakseptabelt.  

I lederartikkelen 29.8.22 slår Vårt Land fast at regjeringen bør ha foreldrenes og trossamfunnenes bekymring øverst på sin politiske dagsorden.

Helt øverst, altså.

Inntrengernes følelsesliv er med andre ord viktigere enn klimagalskapen.

Inntrengernes følelsesliv er Viktigere enn energimafiaen som tømmer norske lommebøker med sine strøm- og drivstoffpriser generert av åndsforlatt symbolpolitikk i land Norge ikke har plikt til å redde fra konsekvensene av sitt eget idioti.

Inntrengernes følelsesliv er viktigere enn inflasjon som sulter/fryser i hjel arbeiderklassen, og kjører middelklassen på fattigkassa.

Inntrengernes følelsesliv er viktigere enn WEF mafiaenes krig mot jordbruksnæringen, som vil påføre menneskeheten sultkatastrofer og dertil hørende kriger.

Inntrengernes følelsesliv trumfer all fornuft, norsk lov og nordmenns menneskerettigheter.

Vårt Land engasjerer seg i en verbaljihad som de ubudne gjestene har ført i fem måneder allerede. Tenk hvor mye muslimsk lidelse Vårt Land har gjort seg medskyldige i, ved å ikke gå på barrikadene for de ubudne inntrengerne sitt følelsesliv på et tidligere tidspunkt.  

Jeg har allerede omtalt de frekke inntrengerne sine krav til sitt norske vertskap i denne artikkelen.

Det jeg savner av oppklaring fra Vårt Land nå, er en grensedragning av hvor i Norge de mener norsk lov skal gjelde.

Politiet har i 2022 erklært at Mortensrud, Stovner og Jernbanetorget er områder der sharia overstyrer norsk lov og menneskerettigheter. Er det flere soner Vårt land mener bør forbeholdes inntrengerne?

Hvor konkret i Norge skal den hitvandrede dødskulten få definere rettstilstanden på bekostning av oss som eier landet?

Hvor mange meter fra en islamsk kommandosentral kan nordmenn tillates å praktisere demokrati?

Med hvilken hjemmel vil godfjottene tilsidesette norsk lov og menneskeretter, til fordel for inntrengernes sharia?

Barne- og familieministeren svarer på Vårt Lands apologetiske sutring med at hun vil ta initiativ til en gjennomgang av religiøse minoriteters rettigheter. – «Barn sin sikkerhet og rettigheter har ikke vært belyst godt nok fram til nå. Det burde det», sier hun.

Ministeren burde reflektere over at der muslimer er i minoritet hyler de ustanselig om minoritetsrettigheter. Dette har de da også i fullt monn her i nordmennenes hjemland.

Men der muslimer er i majoritet, eksisterer det ingen minoritetsrettigheter. Islam utsletter minoriteter.

Dette burde bekymre våre politikere. Vi har tross alt valgt dem for å ivareta nordmenns interesser. Ikke avskaffe oss.

En kristen i et islamsk majoritetsland har 143 ganger større risiko for å bli drept for sin tro, i forhold til en muslim i et kristent majoritetsland.

Burde nordmenn behandle de uintegrerbare inntrengerne slik de selv behandler siviliserte minoriteter i sine tilbakestående islamske drittland?