Islamsk adferd i Gudbrandsdalen

God muslim gjengjelder koranbrenning med kirkebrenning

Islamsk adferd i Gudbrandsdalen

En god muslim har erkjent å ha tent på Dombås og Sel kirker.  Lokal- og riksmedier beskriver gjerningsmuslimen som en lokal ungdom, uten å tilkjennegi noe av den sentrale informasjonen som fremkom i fengslingskjennelsen.

Barbaren var sinna etter koranbrenningen i Kristiansand.

Mediestillheten nå er påfallende. Hvordan ville media reagert dersom en norsk ikkemuslim hadde satt fyr på to moskeer? Er det rimelig å gi pressestøtte til subversive Norgesfiendtlige medier som aktivt arbeider for å holde befolkningen i uvitenhet og dermed passive i møtet med den islamske invasjonsstyrke?

En pyroman er bare farlig for omgivelsene når han praktiserer. Det samme gjelder de som bekjenner seg til Muhammeds lære – de som profeten definerer som gode muslimer. Vi har behandlingsopplegg for pyromaner. Vi har ikke noen fungerende avprogrammering for muhammedcopycats.

Den gode muslimen utviste en typisk islamsk adferd; Lettkrenkelighet, offermentalitet og sinnemestringsproblemer.

Som jeg har vært inne på tidligere er islam formet av religionsstifteren sitt syke sinn, hvilket forklarer hvorfor alle islamske land er tilbakestående shitholes. Når muslimer oppfører seg islamsk er dette noe vi må ta på alvor. Vi kan ikke tillate det, dersom vi vil bevare vår sivilisasjon og de som bor her.

Dansk politi har tidligere indikert at  gjerningsmuslimer sin islamske adferd kan ha sammenheng med innavl, lav IQ og dertil relaterte islamske forhold.

«De her unge har et lavt ordforråd, de er impulsstyrede og ikke konsekvens-orienterede, og derfor er de meget svære at nå ind til. De har simpelthen ikke de redskaber, der skal til for at diskutere. Mange af dem har desuden en ekstrem forkærlighed for ild».

Pyromanene i islams hus har for lengst invadert de skitne vantro sine land. Islam definerer Norge som krigens hus. Kirkebrenning er en viktig og god islamsk aktivitet både i invasjons- og okkupasjonsfasen.   

Den gode kirkebrennende gjerningsmuslimen i Gudbrandsdalen forklarte at han oppførte seg islamsk fordi jeg tidligere hadde brent koranen. Hvor vidt det er rimelig å respondere på en slik lovlig handling ved å brenne ned kåken til tredjeperson er høyst diskutabelt, men som kjent; Islam forbyr logikk, så den debatten er det formålsløst å begi seg inn på.

Basert på den islamske adferden kan vi slå fast at gjerningsmuslimen er en jihadist. Koranen 2:218, 8:72, 74, 75, 16:41 og 16:110 priser «de som emigrerte og kjempet hardt for Allahs sak». Islam definere med andre ord det å migrere til og oppholde seg i de vantros land som en form for jihad. Alle nasjoner har sin turisme. I følge profeten er islams turisme synonym med jihad fi sabilillah. Er du en islamsk velferdsturist i Norge, da er du også en jihadist, i følge Muhammed.  

Dette vet nok den gode muslimen som tente på kirkene i Gudbrandsdalen.

En tilsvarende god muslim i Tyskland forklarte sin vandalisering av en kirke med at muslimer oppfører seg islamsk og angriper kirker, fordi de er muslimer. Det har han selvfølgelig rett i, men denne sannheten vil nødig mainstreammedia dele med deg.

Gode muslimer brenner og vandaliserer kirker i Frankrike, Tyskland, Storbritannia etc flere ganger daglig, uten at det får nevneverdig oppmerksomhet fra kulturmarxistiske medier. At Kirkens menn heller ikke problematiserer fenomenet, forteller oss at de er kulturmarxister som har infiltrert Kirken. Det er et paradoks at kirken selv fasiliterer den islamske invasjon og dermed kirkens undergang.

Hvor mange kirker skal De Uintegrerbare brenne ned i Norge før DnK erkjenner realitetene og behandler islamproblemet med samme tilnærming som paven gjorde for 1000 år siden? Den gang var Kirkens respons på islams ensidig aggressive angrepsrig mot sivilisasjonen, for lite og for sent. Det kan vi rette opp i vår samtid, ved å slå ned på islamsk adferd med den påkrevede hardhet, og deportere dem som vil ha sharia.