Islamske hærførere til angrep på SIAN og demokratiet

Politiet hindret koranbrenning på Tøyen torg 11.3. Derfor kommer vi dit med et eget arrangement når formalitetene er ordnet.

Muslimvold og muslimløgn er like islamsk som pedofili

Islamske hærførere til angrep på SIAN og demokratiet

Uintegrerbare barbarer liker ikke bikkjer.

Ved koranbrenning på Mortensrud og i Åkebergveien 4. mars ble det begått muslimvold mot SIAN. Dette gjentok seg ved koranbrenning i Åkebergveien 11. mars.

Voldsaper er alltid en trussel mot omgivelsene uansett tid og sted. Muslimske voldsaper er en enda større trussel enn andre varianter av arten fordi islam har potensiale til å ødelegge hjernen til folk og gjøre dem til det Muhammed definerer som gode muslimer. Muhammedkloner.

Det er islam sin skyld at muslimer generelt har lav toleranse for kritikk og blasfemi.

Det er islam sin skyld at muslimer er mer voldelige enn ikkemuslimer.

Det er islam som gjør at de koranen kaller muslimer hater Norge, nordmenn og vårt styresett. Al walaa wal baraa.

Det er islam som gjør at de koranen definerer som muslimer har en politisk holdning til vertskapet og vertslandets lovverk som innebærer at de må relokaliseres til sine opprinnelsesland, der vold og drap er akseptable politiske virkemidler.

Islams hitreiste invasjonssoldater – herunder leder av kommandosentralen på Mortensrud - Tahir Mahmood Saleem - fører krig mot sitt skitne vantro norske vertskap. Dette er ikke bare en observerbar realitet i form av påviselig verbaljihad og voldelig jihad fra moskéens medlemmer. Det er også et faktum rent teologisk.  

Moskélederen tok opp vår demokratiutøvelse i bydelsutvalgsmøtet 10.3. Han har nemlig infiltrert Arbeiderpartiet. Her hevdet han at SIAN angrep muslimer med paraply og skapte trafikkfarlig situasjon 4. mars. Realiteten er at paraplyen ble brukt som Høye-meterstokk for å hindre muslimvold fra aggressiv angripende voldsmuslim. Shariapoliti har for øvrig ikke myndighet til å agere hverken som trafikkpoliti eller ordenspoliti i Norge.

At mange muslimer ikke skjønner at deres antidemokratiske atferd juridisk sett utgjør ordensforstyrrelse og kroppskrenkelse er ikke overraskende. De har jo hensatt hodet sitt i shariamodus. Desto viktigere er det at det er voksenpersoner tilstede blant Oslopolitiets etterforskere og jurister. Så er dessverre ikke tilfelle.

I krig er ytringsfrihet og sannhet første offer. Muhammed var en krigsherre som i likhet med andre av samme sort sa at krig er bedrag. Moskéledelsen er gode muslimer. Det er bedrag når et manipulert videoklipp uten lyd - der drapsforsøket er klippet vekk - presenteres som sannhet. Det er bedrag når anførte følelser hos de krigførende fremstilles som relevante ved vurdering av om de involverte voldsmuslimene er å anse som lovbrytere eller ofre.

Abdullah Alsabeehg i Araberpartiet har også infiltrert politikken i sitt skitne vantro vertsland. I islamhølet Oslo har han manøvrert seg til posisjon som varaordfører, under den stupide Marianne Borgen fra sosialistisk SVikerparti. Borgen har tidligere dokumentert vilje til å bryte norsk lov for å hindre SIAN sin folkeopplysning. Alsabeegh er ikke noe dårligere i sin verbaljihad.

Den gode muslimen Alsabeegh hevder at SIAN har blitt mer voldelige. Realiteten er at antallet voldelige angrep mot SIAN øker år for år, blant annet som følge av at slike som varaordføreren legitimerer politisk vold.

Når vi angripes oftere, vil vi også måtte forsvare oss oftere.

Vi baserer oss på at Norges lover gjelder likt for alle, også for patrioter. Oslo politikammer har tydelig dokumentert at de mener at Grunnloven §98 ikke gjelder i Oslo, med den effekt at vi ikke tildeles samme rettigheter og beskyttelse av loven, som den øvrige befolkning.

At koraner brennes denne våren er en respons på statsmaktens ( i denne sammenheng politiets) illegitime krigføring mot demokratiet og SIAN.

At muslimer i denne anledning dokumenterer sitt islamske sinnelag og praktiserer taqiyyaakrobatikk er forutsigbart, men ikke desto mindre uakseptabelt.

Våre ubudne muslimske gjester snur fakta på hodet. Opp er ned og rett er galt. Dette er naturlig siden islams etikk er motsatt av vår, og islam betrakter muslimer som evige ofre likegyldig av faktum.

Vi må insistere på at norsk lov og rettsforståelse ikke skal shariatilpasses slik politi og domstol faktisk bedriver de seneste år.

Den ubudne gjesten Alsabeegh treffer spikeren på hodet;

«Nå har erfaringen visst oss at koranbrenningene deres kommer med en reell fare for bruk av vold».

Tatt i betraktning at voldsutøverne er muslimer - og volden er islamsk motivert - bør politiets innsats for å arrestere og deportere muslimske voldsaper økes.

Det politiet og mediene gjør idet de ukritisk fremstiller disse sakene motsatt av observerbart faktum og i strid med hvordan jusen objektivt sett ser på sakene, da er de direkte ansvarlige for at demokratifiender betrakter de skjeve og tidvis direkte uriktige fremstillinger av faktum, som en legitimering av muslimvold og kommunistvold mot patrioter.

Medieomtalen bekrefter at vi har en sykdom i samfunnet vårt. Islampest ledsaget av politisk korrekthet gir dårlige prognoser for et hvert samfunn. SIAN er en del av medisinen. Vi kommer til å tvangsmedisinere byens hitreiste migrasjonsjihadister med vestlige frihetsverdier. Blir de uvel, er det fritt frem for å reise hjem.  

Vi vil i år avvikle flere arrangementer enn normalt i Oslo. Dette er nødvendig for å markere at ytringsfrihetens alle aspekter skal være like tilgjengelige for patrioter, som for muslimer og venstreblivne. Også i de islamskokkuperte enklavene av Oslo.

Verbaljihadistene som gis fritt spillerom i mediene omskriver virkeligheten. Opp er ned og rett er galt. Det eneste som står fast i deres optikk er at muslimer alltid er ofre også når det er de selv som starter ordensforstyrrelse og begår tyveri og kroppskrenkelse.

Det er en grunn til at rødspray er lovlig men knokejern er ulovlig. Vi bestreber oss på å forsvare oss med så begrensede tiltak som mulig. Alle utenom SIAN synes å ønske en eskalering av voldsnivået i forbindelse med vår politiske virksomhet.

Det er umulig å tolke politiets iver etter å straffe oss for meget moderat selvforsvar, som annet enn akselerasjonisme. Statsmakta ønsker oss satt ut av spill, gjerne døde, og de driver lawfare for å få det til. Det er usportslig, og det er udemokratisk.

Den dagen noen invalidiseres eller dør i disse voldelige angrepene på SIAN, er politiet og mediene moralsk ansvarlige sammen med alle politikerne som nekter å ta avstand fra muslimvold mot SIAN.  

Hvis denne trenden fortsetter kan politiet legge ned treningssenteret på Taraldrud. Politifolk vil få mer enn nok trening i byens gater, der de Muhammed definerer som gode muslimer i økende grad oppfører seg islamsk.