Koranbrenning etter politiovergrep i Oslo

Koranbrenning etter politiovergrep i Oslo

innsatsleder ansvarlig for elendigheten

SIAN holdt politisk markering på Eidsvolls plass 31.7.21.

Før arrangementet startet, angrep politiet ytringsfrihetsforkjemperne i Gule Skjorter i Rosenkrantz gate, og kastet lederen Veslemøy Lian på glattcelle for den uhyrlige forbrytelse å insistere på at menneskerettigheter og grunnloven gjelder i Norge.

Politiet fulgte opp ved å tillate demokratifiender å bedrive utstrakt straffbar ordensforstyrrelse uten at politiet grep inn slik grunnloven og politiloven pålegger dem.

Vi har sikret bilde- og videobevis på alle de nevnte lovbrudd.

Det er ikke tillatt med åpen ild på Eidsvolls plass. Derfor ble koranen brent foran politihuset på Grønland.

Livestreamen av alle talene kan sees her.  

Bedre opptak av hver tale legges ut på Rumble fortløpende.

Den etterfølgende lovlige represalie for politiets lovbrudd kan sees her.

Vi har tidligere drøftet koranbrenning som politisk virkemiddel her.

Vi har tidligere forsøkt verbal agitasjon overfor direktoratet. Eneste utkomme av den prosessen var konstatering av at politiet ikke er i stand til å påvise hjemler for deres egne brudd på menneskerettighetene.

Det er bekymringsverdig at politiet fortsetter sine antidemokratiske ulovlige overgrep mot politiske dissidenter fra den Norgesvennlige siden av det politiske spekteret. Ledelsen i politiet splitter og polariserer samfunnet og pisser på samfunnskontrakten, ved å politisere politiets innsats.