Minorg heiser pedofetens flagg

313 morderzombier ved Badr

Minorg heiser pedofetens flagg

Sjelden har sammenhengen mellom muhammedansk mafiavirksomhet og  muhammedansk morderzombieaktivitet vært tydeligere.

Den ekstremt rettroende pakistanergjengen Minorg tar i et tak for å finansiere sine brødre i synden. Synd etter vestlig etikk, vel å merke.

I forbindelse med den utstrakte muhammedanske morderzombieaktiviteten i Israel har shariafolket opplevd ubehageligheter som følge av mottiltak fra den angrepne part. I den sammenheng har det krepert en drøss muhammedanske morderzombier og et forbløffende lavt antall sivilister (i den grad det er mulig å definere folk som lærer politisk motivert hodekapping i barnehagen som sivilister).

Minorg samler nå inn penger fra morderzombiesupportere i Norge. Dette tiltaket frigjør kapital til Hamas sin rakettproduksjon.

VIPPS nummeret Minorg har blitt tildelt er 313. Det er nødvendigvis spesialbestilt, siden det bare har tre sifre.

Tallet har en særskilt betydning som alle muhammedanere kjenner, og som burde bekymre PST dersom de skulle ha tid innimellom trakasseringen av innfødte tolvåringer.

Muhammedanere er stolte av psykopaten som fant opp ideologien deres. De er stolte av at han voldtok førpubertale jenter, slaver og andres koner. De er stolte av at han snikmyrdet og henrettet fredelige politiske motstandere. De er stolte av at han plyndret og slaktet sårbare uskyldige hedninger, kristne og jøder.  

Alt dette leser muhammedanerne om i sine hellige skrifter, koran og sunna.

Ett av høydepunktene i litteraturen er muhammedanernes angrep på hedningene i stammen som Muhammed tilhørte før han ifølge islams hellige skrifter begikk forræderi mot stammen. I slaget ved Badr skal 313 muhammedanere ha overvunnet et gruppe på mer enn 1000 hedninger. Deretter plyndret muhammedanerne hedningene, og dro hjem til Medina med plyndringsutbyttet. 

Denne begivenheten feirer muhammedanerne under Eid festen ifølge «The Sealed Nectar». Boken er en av Muhammedbiografiene som muhammedanerne baserer sin religionsutøvelse på. Det er jo umulig å vite hvordan man skal praktisere muhammedanisme uten å vite hvordan Muhammed oppførte seg. Koranen er som kjent mangelfull, selvmotsigende og marmorert med faktastridig pølsevev.

En muhammedaner som ikke følger sunna er ikke en muhammedaner. Derfor er det alminnelig oppfatning blant muhammedanere at de feirer Muhammeds vellykkede menneskeslakt og landeveisrøveri under Eid-festen.

313 er tidligere omtalt i Dagbladet og Rights. Man må jo spørre seg, hva er Minorg sin tilknytning til inntrengermafiaen i 313 og muhammedansk mafia- og morderzombievirksomhet i sin alminnelighet?

Minorgs frontfigur Muhammed Qasim Ali er ærlig på at han vil omgjøre vertslandet til et barbarisk   shariahøl.

Han samarbeider med gode muhammedanere som Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammed .

Muhammed Qasim Ali har også blitt assosiert med religionsrasistene i Islam Net i forbindelse med kjøpet av Oslo Jihadsenter.

Muhammed Qasim Ali står på FBI sin No Fly List. Han burde også stått på norske myndigheter sin liste over deporterte pakistanske inntrengere.

Minorg er kjent for sin nære forbindelse til Profetens Umma (illustrasjonsbildet i artikkelen er tidligere benyttet på facebook profilen til Ubaydullah Hussein som var gjengens talsmann).

Nevnes må også Sohaib Ahmad i Forum mot Integrering. Jeg er enig med ham. De skal ikke integreres, de skal hjem.

I tiggeteksten Minorg la ut på Instagram fremgår det at de samarbeider med Imdad Relief, der Muhammed Qasim Ali selv er eller har vært prosjektkoordinator. Det er betryggende. Pakistanerne har nemlig ikke bare bilnummeret til Donald Duck felles med Disney universet. Organisasjonen omfatter hardbalne folk fra B-gjengen, hvis «norske» utgave har en modus operandi med visse likhetstrekk med Muhammeds islamske atferd. De bør derfor kunne gli lett inn blant muhammedanske morderzombier i klientporteføljen.

At muhammedanerne i Imdad relief og Amanah relief samler inn penger til nødstedte er det ikke noe galt i. Det man imidlertid bør merke seg i tillegg til Minorg sin åpenlyse forherligelse av muhammedansk plyndring og morderzombieatferd, er at muhammedanernes medmenneskelighet er 100% forbeholdt andre muslimer. Årelang empiri viser at ulykksalige ikkemuslimer i samme område alltid nektes nødhjelp fra muhammedanske hjelpearbeidere, også når hjelpen er finansiert av vestlige NGO-er. Styrelederen i ICC moskéen hadde utvilsom rett da han slo fast at muhammedanere er dårlige på nestekjærlighet. Det er nettopp dette Minorg understreker med sitt vipps nummer 313.

Som Muhammed Qasim Ali skrev på facebook i 2017: «Mekka er bra men Medina er bedre. De som vet. De vet!»

SIAN vet.