Muslimenes dawah er et skritt på veien mot utsletting av nordmenn

Muslimenes dawah er et skritt på veien mot utsletting av nordmenn

Islam er et religionsrasistisk apartheidkonsept. Ifølge muslimene er islam et komplett system for samfunnsstyring. Det er Allah enig i.

Dette er årsaken til at de som dyrker Muhammeds islam ikke skal ha beskyttelse av religionsfriheten. Den er reservert for religioner, ikke for politiske totalitære tankesett som ikler seg en rufsete kappe med innslag av religion.

Islam deler menneskeheten i to; Muslim (herrefolk) og ikkemuslim (undermenneske/ikkemenneske, det islam kaller Kafir).

Islams egen teologi gir menneskeheten all den begrunnelse man behøver for å konstatere at islam ikke har noen kvaliteter som etterspørres i siviliserte strøk.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er blant de som har forstått dette. EMD har derfor slått fast at islam  er inkompatibel med demokrati og menneskerettigheter (se s21).

Dersom du er uenig med EMD, kan det skyldes at du evaluerer islam på grunnlag av noe annet enn hva islam selv sier at det er. Islam defineres av oppfinneren, Muhammed. Muslimer definerer ikke islam. Islam definerer muslimer. Dersom du mener noe annet om islam enn Muhammed, da tar du feil. Derfor må du ha kunnskap om hans livsførsel.

For å hindre deg i dette bedriver luremuslimer og muslimløgnere massiv desinformasjon om hva deres egen teologi faktisk inneholder. Realiteten er at du må lese sunna for å forstå islam. Koranen er usammenhengende, selvmotsigende og uten en rød tråd. Et elendig stykke litteratur med tusentalls faktiske feil.

Siden sunna er gratis tilgjengelig på nett er det ingen grunn til å være uinformert eller feilinformert om teologien.

Dersom man ikke er tilfreds med å basere sine konklusjoner på den påviselige endeløse ondskap i islams hellige skrifter, er det hyllemetere med litteratur og annet opplysningsmateriell som dokumenterer muslimers islamske atferd siden Muhammeds tid.

Den eneste forsvarlige konklusjonen etter en faktabasert evaluering av islams vederstyggeligheter - teologi og empiri - er at de som insisterer på å praktisere det islam Muhammed designet, må fjernes fra vårt land før de lykkes med å effektuere islams onde forsett - og fjerner nordmenn.

Det må presiseres at «onde» forsett her er definert basert på vestlig etikk. Etter islams etikk er de Muhammed kaller gode muslimer sine bestrebelser etter å oppfylle koranens erobrings- og folkemordbefalinger definert som «godt» og riktig, fordi det fremmer islams uttalte ambisjon om verdensherredømme.

De Muhammed kaller gode muslimer (herunder muslimske ex-nordmenn) truer Norge og ikkemuslimers eksistens. Dette har vært et teologisk og empirisk faktum i mer enn 1300 år før den første muslim trengte seg inn i landet vårt.

I likhet med Erna Solberg mener Allah at Norge ikke tilhører nordmenn. Norge tilhører islam, ifølge koranen, og det er alle muslimers plikt å medvirke til å fullføre okkupasjonen.

Islamisering/shariatilpasning går stadig fortere, og prosessen følger en 100 % forutsigbar trappetrinnsmatrise som definerer muslimers grad av islamsk atferd basert på deres andel av befolkningen i et gitt område. Matrisens steg går fra sutring, særkrav og dawah fra 2 % til stadig mer organisert menneskeslakt på ikkemuslimene fra 40 %. Matrisen er definert på grunnlag av 1400 års empiri. Den er faktabasert, udiskutabel og skremmende treffsikker.

Muslimterroren som rammet både Pride miljøet og SIAN i sommer, er forutsigbare utslag av islams tilstedeværelse, og dens stadig økende innflytelse i det offentlige rom.

Mellom 75 % og 80 % av de som er født som muslimer er shariatilbøyelige. (Andelen skap-apostater i Vesten er ca 20 %).

I flere norske byer utgjør uintegrerbare inntrengere langt høyere andel av befolkningen enn det Allah har besluttet at er tilstrekkelig for å bekjempe vertskapet i hellig islamsk krigføring.

Denne krigen kan muslimer i Norge føre uten at den er befalt av en kalif. Islams konsept for «defensiv jihad» pålegger nemlig samtlige muslimer i Norge en individuell plikt til å motarbeide og om mulig drepe enhver som yter politisk motstand mot islams erobringsprosjekt, jamfør koranen 5:32-33.  

Før muslimene har lovlig adgang til generell menneskeslakt (på den del av befolkningen som ikke aktivt motarbeider islamiseringen for eksempel ved folkeopplysning), må muslimene invitere de skitne vantro nordmenn til islam. Dette er basert på sunna.

Dette fenomenet kalles dawah. Det er konverteringsjihad basert på søte løgner. Misjoneringen har en klar politisk målsetning om å oppfylle koranens befaling om okkupasjon av alle verdens ikkemuslimske land. 

Intet åndsfriskt menneske vil konvertere til islam, om han blir fortalt teologiens faktiske innhold. Derfor ser du smilende skjeggefanter i nattkjole som deler ut gratis koranoversettelser og forfalskninger av Muhammeds sunna til intetanende inkompetente nordmenn på gater og torg. (Nattkjolen er i likhet med de kvinnelige shariauniformene et politisk symbolplagg som viser at bæreren er muslim, og at andre muslimer trygt kan omgås ham uten å bli uren).

Islam pålegger muslimer å invitere deg inn i ummaen. Sier du nei takk - og du er definert som «bokens folk» - da har du valget mellom å leve som dhimmislave, eller å miste hodet. Er du ateist har du kun to valg – konverter eller dø.

Den smilende skjeggefanten er kanskje vennlig – men han er ikke din venn. Det forbyr islam.

Islam Net har hatt sterkt fokus på dawah i mange år. Tidligere var de ærlige salafister, og dokumenterte ufrivillig det faktum at Muhammed var en falsk profet, og Allah en tøysegud konstruert i Muhammeds ikke helt friske hode.

Nå har Islam Net endret profil og fremstiller seg adskillig mer løgnaktig enn tidligere. Dette kanskje som resultat av råd fra ex-nordmenn som har sluttet seg til sekten. En salafist som tidligere har vært norsk, forstår bedre hvordan man skal manipulere etnisk norske hoder, enn en hitreist salafist som mentalt befinner seg i Arabias ørkensand på 600-tallet.

En av de som fremmer islams krig mot menneskeheten her i Norge er ex-nordmannen (du kan ikke være norsk når du ikke har norske verdier), med det feiende flotte navnet Yousuf Dawah. Han het noe annet da han var en norsk gutt på Holmlia.

Yousuf er ikke glad i undertegnede. Han betegner meg som et svin. Som seg hør og bør for en helhjertet muslim, misliker han også homofile. Hva han mener om kvinner og ikkemuslimer generelt trenger vi ikke spørre om. Han baserer seg på koranen, da er svaret allerede avgitt.

Yousuf har kritisert politiet for å hindre hans trosfeller fra å drepe oss når vi har arrangementer. Han ber muslimer «ta det direkte med SIAN» når de har problemer med oss. Sistnevnte høres jo greit ut men det er ikke det. Yousuf har erklært at han ikke vil snakke med meg. Ergo innebærer «ta det» en fysisk handling. Dette blir ikke mindre bekymringsverdig av at Yousuf fremhever Muhammed som et eksempel til etterfølgelse, og oppfordrer muslimer til å kopiere Muhammeds atferd.  Sira dokumenterer at Muhammed snikmyrdet og henrettet kritikere, blasfemikere og politiske motstandere. Dette er Yousufs ideale.

Et vesentlig forhold ved dawah virksomhet er muslimløgn. Uten muslimløgn kan ikke islam overleve i frie samfunn befolket med mennesker med IQ større enn skonummeret sitt. Dawahmisjonærenes hodepine er at islam = Muhammed. Islam er møkk fordi Muhammed var en møkkamann. Du kan ikke selge møkk uten å lyve.

Derfor har sekten til Yousuf stuet vekk den autoritative biografien skrevet av Ibn Ishaq. Dette er den tidligste biografien skrevet på 700-tallet, oversatt på Oxford Press i 1955. Det er den brutale sannheten, der oversettelsen er upåvirket av kulturmarxisme og postmodernismens hat mot fakta.

For å lure skitne Kafir til å tro at islam er noe annet enn islams teologi sier at det er, har taqiyyaakrobatene skrevet en ny forfalsket historie om Muhammed uten de ubehagelige sannhetene om landeveisrøveren, torturisten, kvinnehateren, konemishandleren, parasitten, pedofilen, nekrofilen, seksualpredatoren og morderzombien Muhammed.

Fra denne falske historiefortellingen har Yousuf tilbudt noen gullkorn på facebook.  Jeg drøfter dem her, ett for ett:

«Islam er en barmhjertig religion og tillater ikke terrorisme. I Koranen har Allah sagt: Gud forbyr dere ikke å vise vennlighet og rettferdighet mot dem som ikke har bekjempet dere for religionens sak og som ikke har drevet dere bort fra deres hjem. Sannelig, Gud elsker de rettferdige. (Koranen, 60:8)»

At islam er barmhjertig hevdes i koranen, men det eksisterer ingen påviselige eksempler på dette i praksis. Den eneste tilnærmet barmhjertige handling jeg kan komme på fra teologien er beretningen fra sira der Muhammed sin leiemorder løfter det nyfødte barnet vekk fra Asma bint Marwan sitt bryst før han spidder henne til sengen med sverdet. Kvinnens forbrytelse: Hun hadde skrevet satiriske dikt om Muhammed.

Muhammeds intoleranse og hat lever like sterkt i dagens gode muslimer.

Som bevis for at islam ikke tillater terror, tilbyr Yousuf ovennevnte vers. Han unnlater å nevne at vers 3:151, 8:12 og 8:60 faktisk befaler muslimer å terrorisere Kafir.

Muhammed sa at han var befalt å slakte oss inntil islam hersker over hele verden. Det samme sier koranen 8:39.

Muhammed er rollemodellen for alle muslimer i all tid overalt. Han sa at han var en terrorist og at de beste muslimene er de som kopierer hans atferd.

At Allah ikke forbyr muslimer å være vennlige betyr ikke at Allah befaler dem å være snille mot Kafir. Som det fremgår av verset er det tillatt (men ikke påbudt) for muslimer å være vennlige (men ikke venn) med Kafir - forutsatt at ikkemuslimen ikke utgjør noen politisk opposisjon, at han ikke kritiserer eller motarbeider islam og dens shariatilpasning av samfunnet.

Sitatet til Yousuf benytter «Gud» om muslimenes gudeskikkelse. Det er en forsettlig handling, for å få Kafir til å tro at Allah og Gud er samme entitet. Koranen 109:1-6 beviser at islams gud er noe helt annet enn Abrahams Gud. (At allah er arabisk ord som betyr gud er irrelevant for spørsmålet om islams gud er den samme som jøder og kristne tilber. Å hevde at Allah = Gud er like intelligent som å hevde at Odin er Abrahams gud.

Jeg minner for øvrig om at rettferdighet på islamsk og rettferdighet på norsk er to veldig forskjellige ting. Dette vet Yousuf, men han vil ikke at du skal vite.

Det eksisterer ingen - 0 - koranvers som befaler muslimer å være snille mot Kafir. Tvert imot, sier for eksempel 48:29 at muslimer skal være snille mot andre muslimer, og brutale mot Kafir.

Det er 109 vers med volds- og draps oppfordringer/befalinger mot Kafir.

Det er 527 vers med intoleranse og hat mot Kafir.

Yousuf har feilet totalt i sitt forsøk på å overbevise Kafir om at islam er barmhjertig og at islam ikke tillater terror. Det mest interessante spørsmålet blir; Tror han selv på det han skriver?

«Derfor bestemte vi for Israels barn at den som dreper et menneske, med mindre det er (straff) for drap eller straff for å spre elendighet på jorden, skal anses som om han har drept hele menneskeheten; og den som redder et liv skal anses som om han har reddet hele menneskeheten. Og sannelig kom Våre budbringere til dem om og om igjen med klare retningslinjer, men til tross for dette fortsatte de å begå overtredelser på jorden.(Koranen 5:32[SiaN1] ).

Her serverer Yousuf standardverset muslimer benytter for å male et falsk bilde av at islam har humane verdier. Realiteten er en annen. Islam er jo faktisk den eneste verdensreligionen som ikke har en gylden regel. Slik er det fordi Allah ikke vil at muslimer skal være medmenneskelige mot ikkemuslimer.

Dette verset tillater drap som blodhevn og drap for fasád (mischief, corruption in the land). Fasád er uislamske handlinger herunder politisk opposisjon og fredelig agitasjon mot islams politiske sider. Det er konsensus blant de lærde om dette faktum.

Verset som Yousuf påberoper som bevis på at islam er en positiv kraft, hjemler i realiteten drap på 80 % av verdens befolkning, når man kjenner ordlyden i den arabiske koranen. Etter mitt syn er ikke dette positivt. Yousuf står fritt til å mene motsatt, forutsatt at myndighetene avskjærer hans mulighet til å ødelegge samfunnet han en gang var en del av.

«Profeten Mohammad (fred være med han)  forbød soldater å drepe kvinner og barn,  og han gav dem følgende råd: Ikke bedra, ikke overdriv, ikke drep et nyfødt barn.»

Realiteten er at Muhammed forbød forsettlige drap på kvinner og barn under muslimenes ensidig aggressive plyndrings- og drapsorgier. Dette skyldtes at kvinner og barn har en monetær verdi på slavemarkedet etter at mennene deres er blitt slaktet av muslimene. Muhammeds utsagn var forretningsmessig – ikke medmenneskelig – motivert.

I en annen hadith sa Muhammed at det er greit å drepe kvinner og barn under muslimenes nattlige plyndringstokt, der det er vanskelig å se hvem som står i veien for sverdsvingende muslimske morderzombier.

Yousufs teologiopplæring er mildt sagt mangelfull også på dette punkt.

«Den som dreper en person som har en traktat med muslimene, vil ikke kjenne duften av paradiset, selv om denne duften har en varighet på førti år»

Traktater om gjensidig beskyttelse var noe muslimene benyttet seg av da de selv var militært svake, og utsatt for gjengjeldelse fra de arabiske hedningene som muslimene ustanselig plaget, truet og trakasserte.

Hadithen Yousuf viser til, ligger i Bukhari bok 53 under overskriften «The sin of one who kills an innocent person having a treaty with the Muslims».

Som påvist ovenfor vedr vers 5:32 er en person «skyldig» –  og dermed lovlig å drepe – for eksempel når personen opponerer mot politisk islam eller fornærmer profeten. Hadithen betyr derfor slett ikke det Yousuf vil ha deg til å tro.

Koranen 9:1 opphever for øvrig alle traktater muslimer har med Kafir, inngått etter verset ble oppfunnet ca i 630. Det er opp til muslimen å bedømme om han ønsker å respektere en avtale inngått med en skitten Kafir, uansett hvor mye ikkemuslimen strever for å respektere avtalen.

Tatt i betraktning Muhammeds forræderi mot sin egen stamme i 630 etter avtalen ved Hudaybiyyah er det intet oppegående menneske som noen sinne vil inngå politiske avtaler med muslimer, i den tro at avtalen er permanent. (Her har Anniken Huitfeldt og Joe Biden utmerket seg som særskilt stupide vantro).

«Profeten Mohammad (fred være med han) har også forbudt avstraffelser med ild».

Påstanden er isolert sett korrekt. Hadithen der dette fremgår, forteller at Muhammed hadde befalt sine leiemordere å brenne i hjel et antall personer. Før morderne dro ut, ombestemte Muhammed seg. Han sa at det er bare Allah som har adgang til å brenne i hjel folk, så han befalte at muslimene bare skulle nøye seg med å drepe personene.

Yousuf omvender neppe mange oppegående nordmenn med denne beretningen om islams utgave av humanisme.

«En gang klassifiserte han [Muhammed] mord som den nest største av de store synder, og han advarte til og med om følgende på dommedag: De første sakene som vil bli pådømt blant menneskene på dommedag, vil være de med blodsutgytelser.»

Dersom Muhammed hadde sagt på generell basis er fy-fy, ville han motsagt koranen. Det Muhammed faktisk har sagt, er at drap på muslimer er ulovlig.

Islam skiller menneskeheten i to; Muslim og ikkemuslim. Allah forbyr ikke drap på Kafir. Tvert imot, han befaler muslimer å slakte Kafir. Muhammed er gjentatte ganger tydelig på at det er en stor synd å drepe en muslim. Han sa at det er forbudt «to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause, (according to Islamic law)». Dette samsvarer med min redegjørelse for vers 5:32 ovenfor.

Å drepe politisk opposisjon er «just cause». Som sharia slår fast (basert på koran og sunna), er det alltid straffritt å drepe Kafir (Reliance of the Traveller O.1.2.2)

«Muslimer er til og med oppfordret til å være snille mot dyr, og det er forbudt å skade dem. En gang sa profeten Mohammad (fred være med han) : En kvinne ble straffet fordi hun holdt en katt innestengt til den døde. På grunn av dette ble hun dømt til Helvete. Mens hun holdt katten innestengt, fikk den verken mat eller drikke, og heller ikke løsnet hun den slik at den kunne fange insekter på bakken.  Han fortalte også om en mann som ga drikke til en veldig tørst hund, og Gud tilgav hans synder på grunn av denne gjerningen.

Profeten Muhammed (fred være med han)    ble spurt: “Guds budbringer, blir vi belønnet for å være snille mot dyr?” Han sa: Det vil være en belønning for godhet mot ethvert levende dyr eller menneske.»

Å forsøke å selge inn et politisk tankesett basert på folkemord som politisk verktøy - med anførsler om at det er dyrevennlig - er uttrykk for en imponerende nedvurdering av mottagerens intellekt. Særlig når det er mottageren av feilinformasjonen som er det utpekte offer for det tiltenkte folkemord.

Hitler var en dyrevenn. Han var glad i kake. Men han kan likevel kritiseres for sin politiske fremferd.

Når det gjelder hadithen om godhet mot dyr og mennesker, viser papirbaserte hadithsamlinger at hadithen omtaler godhet mot dyr, uten å nevne mennesker. Yousufs påstand er en forfalskning. Det skjer stadig oftere i moderne tid at sahih hadither forfalskes på nett, for å etablere et uriktig fordelaktig bilde av den grusomme fyren som fant opp islam.

Yousuf har nok rett i at Muhammed var glad i dyr - på sin egen muhammedanske måte. Muhammeds favorittkamel var hunkjønn. Muhammed hadde mange erotiske arabiske netter alene med geiteflokken sin. Det er nok derfor islam tillater voldtekt av esler, kameler, geiter osv jamfør for eksempel Khomeinis «Little Green Book».

Muhammed hatet hunder, fordi en hund under sengen hans hindret at han fikk hallusinasjoner om åpenbaringer fra engelen Gabriel.

Muhammed likestilte Kafir med hunder. Det er ikke så rart, siden Allah sier at han hater oss.

Hvis islam er glad i dyr, hvorfor er ikke muslimer glade i dyr?

Yousuf er i siget, og går ikke av veien for å hvitvaske muslimenes barbariske halal slakting.

«Når muslimer skal avlive et dyr for å spise det, så er de befalt å gjøre dette på en måte som medfører minst mulig frykt og lidelse for dyret. Profeten Mohammad (fred være med han)  sa: Når dere slakter et dyr, så gjør det på dem beste måte. Slip kniven godt for å redusere dyrets lidelse.»

Halal er i tillegg til å være barbarisk, en effektiv måte å segregere samfunnet på.

Når det er sagt, er hele fokuset på islams anførte dyrevennlighet en like gedigen distraksjonstaktikk, som påstandene om at Muhammed var verdens første klimaforkjemper.

Realiteten som fremkommer av koran, sunna og muslimers islamske atferd gjennom århundrene, definerer islam som et dødelig slimslør med potensiale til å kvele enhver sivilisasjon som ikke motstår med den påkrevde besluttsomhet og adekvat motvold.

«I lys av disse og andre islamske tekster, så er følgende handlinger forbudte og ansett for å være avskyelige ifølge islamsk lære og muslimer «spredning av terrorfrykt blant forsvarsløse sivile, store ødeleggelser av bygninger og eiendommer, samt bombing og lemlesting av uskyldige menn, kvinner og barn».

Bomber og krutt var ikke noe de tilbakestående ørkenaraberne beskjeftiget seg med. De hakket folk i biter med sverdene sine. Som Muhammed sa: Paradiset er i skyggen av sverdet. Teologiske fakta stemmer ikke med det eventyret Yousuf prøver å få deg til å tro på.

Ødeleggelse av avlinger var en stor synd og en uakseptabel handling i Arabia. Ibn Ishaq har dokumentert at Muhammed ga blaffen, og ødela daddelpalmene da han beleiret Khaybar i islams ensidig aggressive utslettelseskrig mot Arabias jøder.

Som dokumentert ovenfor sa Muhammed at han var gjort seierrik ved terror. Sunna viser også at han ikke skånet sivile; De som ikke ble drept umiddelbart, ble torturert, voldtatt, henrettet eller tatt/solgt som slaver.

Disse fakta er hentet fra islams egne hellige skrifter. Alle løgnene til Yousuf er enkelt tilbakevist ved å lese Ibn Ishaq sin Sira. Alternativt kan du lese historikeren Halvor Tjønn sitt verk om «Muhammed slik samtiden så ham». Boken er spekket med dokumentasjon og henvisning til de mest autoritative islamske lærde og historikere. Det er konsentrert islamsk teologisk sannhet, på norsk.

Yousuf runder av med den friske påstanden at :

«Muslimer følger en religion som er fredelig, barmhjertig og tilgivelig, og den store majoriteten har ingenting å gjøre med de voldelige hendelser som noen har forbundet med muslimer. Hvis en muslim utfører en terrorhandling, vil han gjøre seg skyldig i brudd på islamsk lov».

Islam er fred i den forstand at der islam tillates å tilrane seg politisk makt, oppstår det teoretisk sett en tilstand av ikkekrig, fordi all politisk opposisjon er blitt utslettet.

Empirien viser imidlertid at når muslimene har lyktes med å utrydde ikkemuslimene, begynner de å drepe hverandre. Slik har de holdt på siden kamelkrigen.

Dette er ikke fred slik vi i Norge betrakter begrepet. Det er en tilstand av kronisk uro, ufrihet og elendighet for både muslim og ikkemuslim.

Islam er gjennomført barbarisk og morderisk mot alle som ikke totalt underkaster seg og adlyder koranens befalinger – herunder kopierer Muhammeds umenneskelige atferd.

Hvis islam hadde vært barmhjertig ville ikke muslimene kappet hender og føtter av brødtyver. Hvis islam var barmhjertig ville det ikke vært dødsstraff for å melde seg ut av islam, dødsstraff for utroskap, dødsstraff for homofili, dødsstraff for å si noe ufordelaktig om pedofeten og dødsstraff for å være Kafir.

Ifølge koranen er du ikke muslim hvis du ikke støtter sharia. En stor majoritet av verdens muslimer er shariatilbøyelige. Dette innebærer at de støtter det islamske lovverket basert på koran og sunna, som befaler muslimer å føre hellig krig mot ikkemuslimer, og slakte oss for forbrytelsen å være Kafir.

Islam tilbyr tilgivelse til den som konverterer til islam, og underkaster seg / adlyder koranen. Ut over dette er islam verdens mest intolerante hatefulle bestialske morderkult. Islam fremelsker komplett barbari så lenge offeret er Kafir.

Som man kan se, er det noe skikkelig dritt dawah-muslimer prøver å pushe på nordmenn.

En interessant observasjon ved Dawah aktivister er falskheten. Et bredt smil ledsaget av brennende hat i øynene. En melding som innledes med ønske om en god dag, men som raskt går over i grov personsjikane. Invitasjon til debatt, med påfølgende debattnekt.

Problemet til disse folkene at deres tankesett er så til de grader unorsk, umenneskelig og uetisk, at de simpelthen ikke klarer å oppføre seg slik det er normalt blant nordmenn. Når hodet ditt er et annet sted enn Norge, da vil du oppføre deg unorsk.

Politikernes aktive medvirkning til shariatilpasningen av Norge, er én av årsakene til at mange slike aktivister er så frimodige og løgnaktige i sin verbaljihad. At dawah-muslimer aldri settes til veggs av politikere og medier for sin omfattende taqiyyaakrobatikk, er åpenbart en oppmuntring for Allahs fotsoldater.

Oppmuntrende for invasjonsstyrkene er også Den norske Kirkes dialoglinje, som etter mer enn 30 års kringlespising ikke har gitt noen påviselige positive effekter på hverken muslimers islamske atferd i Norge, eller de ubudne gjestene sin assimileringsvilje.

En muslim vil på denne bakgrunn lett kunne konkludere med at det norske vertskapet er idioter, noen ganger med rette. Ekstrem velstand har bedøvet hjernen på noen av de som ikke allerede har deaktivert hjernen sin selv, etter å ha henfalt til marxisme eller andre former for virkelighetsfjernt antinorsk globalistisk tankegods.

Imidlertid er det god empirisk støtte for å hevde at den tause majoritet – tross selvsensur i det offentlige rom – faktisk har forstått at Vesten er på en livsfarlig kurs, når vi tillater islams nærvær her.

Islam er jo som kjent et parasittisk politisk konsept som næres på ikkemuslimers liv og eiendom.

Denne erkjennelsen blir stadig flere normale mennesker til del. Allerede på 1990-tallet erkjente et flertall av nordmenn at import av islam må opphøre. Politikernes forakt for og avstand til velgerne, er følgelig ikke av ny dato.

Du kan gjøre en forskjell ved å sette deg inn i faktum. Idet du erverver kunnskap om islam forstår du hvorfor samfunnet vårt har blitt et veldig mye dårligere sted å være, etter at islam trengte seg inn og fremsatte krav om politisk påvirkning.

Ikke kjøp løgnene til Dawah troppene. Å bli muslim er den minst fornuftige løsning på islamproblemet. Islam fratar alle friheten, enten du er muslim eller ikkemuslim. Derfor er den eneste humane løsningen på islamproblemet å relokalisere alle shariatilbøyelige til opprinnelsesland (med visse tilpasninger for konverterte ex-nordmenn).