Myten moderat islam

Selv Tyrkias statsminister sier rett ut at det ikke finnes noe «moderat islam».

Myten moderat islam

Før en kan fastslå hvorvidt det eksisterer moderat islam må en fastslå hva «normal» islam er. Eksisterer forresten ekstrem islam? Våre dialogkåte politikere vil så gjerne tro at det finnes moderate islamtilhengere der ute som kan snakke de «ekstreme» til rette. Da vil vi alle få det så fint sammen.

«Den som tier samtykker» lyder ordtaket. Etter tragedien 22. juli 2011 trengte ikke det norske folk noen oppfordring for å fordømme dét som skjedde. Fordømmelsene kom av seg selv – og de stod i kø. Etter islamske terrorangrep er det «øredøvende» stille fra de muslimske miljøene...

Når vi leser utenriksstoff skjønner vi at jihad er fæle greier. Hodekapping har ingen lyst til at skal etableres som sedvane her på bjerget. Det journalistene unnlater å fortelle oss er at de jihadistene som i mediene fremstilles som ekstreme i realiteten bare benytter de helt ordinære metoder som Muhammed har foreskrevet for å spre sitt glade budskap over jorden. De ekstreme handlingene er altså helt normale i islamsk målestokk, selv om de selvfølgelig ikke fremstår som normale handlinger for normale folk.  Det er et generelt problem at begrepsapparatet er så forskjellig i mellom sivilisasjon og islam. Det fører til at en lett snakker forbi hverandre.

Islam deler verden inn i to. Dar al-islam, islams (fredens) hus og Dar al-Harb, krigens hus. Dette er fordi det i den vantro verden skal pågå krig inntil alle vantro er overvunnet og islam hersker. I krigens hus der vi siviliserte mennesker befinner oss, har muslimenes jihad flere former, og den pågår hver dag. Dette er normaltilstanden i islam. Krig i ymse former.

Vestlige apologeter og enkelte muslimer som Minhaj, hevder at det arabiske ordet jihad bokstavelig betyr kamp eller bestrebelse snarere enn hellig krig.

På arabisk betyr jihad kamp. I islam betyr det hellig krig.

Walid Shoebat definerer jihad som kampen for å implementere Allah sin vilje på hele jorden. Middelet er hellig krig mot Kafir (ikkemuslimer) for å oppnå full underkastelse for Allah og islamsk styre (sharialov). Det er forøvrig bare jøder og kristne (bokens folk) som har rett til å leve i underkastelse. Øvrige religiøse grupper skal utryddes.

Det finnes fire typer jihad. Sverdet, ordet, pennen og finansiell jihad.  Religiøs dialog er jihad, muslimen taler i mot den vantro.  Muslimens leserbrev i en avis er jihad. Shariakompatible finansielle produkter er stadig mer vanlig å se i vestlige land. Dette er også jihad. Men mest oppmerksomhet får naturlig nok den hemningsløse voldsutøvelsen som kjennetegner adferden til de rettroende islamister der de farer frem over hele verden.  

Muslimer som ønsker å villede de vantro hevder at jihad betyr indre bestrebelse (for å bli et bedre menneske). Dette er sludder. Den eneste form for fredelig jihad – indre streben – jeg kan se for meg er den muslimske kvinnes kamp mot seg selv og de rettigheter hun har i vestlige land, når hun til tross for dette velger å være en jihadinkubator og fødselsmaskin i muslimenes demografiske krigføring.

Ifølge shariadokumentet “Reliance of the traveller” o9.0 betyr jihad “krig mot ikkemuslimer”. Hvis du ikke forstår den enorme betydningen av denne ene lille paragrafen må du lære deg hva sharia er. Det kan du for eksempel gjøre her http://www.sian.no/artikkel/islam-menneskehetens-fiende .

Koranen 4:95 «De troende som sitter hjemme, unntatt er de uføre, og de som satser liv og eiendom for Allahs sak, de er ikke like. Allah har gitt dem som satser liv og eiendom rang over hjemmesittere. Allah har lovet begge det gode, men Han har utmerket de stridende fremfor hjemmesitterne med en stor lønn»

Dette verset fritar gamle og uføre fra plikten til jihad. Dette verset ville vært fullstendig meningsløst dersom betydningen av jihad hadde vært “indre åndelig bestrebelse” eller noe annet uskyldig fenomen. Koranen vers 4:95 beviser at jihad er reinspikka jævelskap og ikke har noe med indre bestrebelser å gjøre.

Koranen 2:216 «Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere føler motvilje. Det kan være at dere føler motvilje mot noe som tjener dere til beste. Det kan være at dere liker noe som er til skade for dere. Gud vet, men dere vet det ikke.»

Koranen 4:89 «drep dem der dere finner dem, og ta ingen av dem til venn eller hjelper.»

Korane 9:36. «Men kjemp alle mot de vantro, så som de alle kjemper mot dere, og vit at Gud er med de gudfryktige. »

Bukhari, den mest pålitelige av Hadith samlingene, nevner jihad mer enn to hundre ganger i sammenheng med hellig krig, og hver gang er det profetens egne ord.  Eneste avvik er vers om kvinners støttende posisjon når far i huset er ute i hellig krig.

«Jihad er ikke inhumant. Til tross for den nødvendige bruk av vold og blodsutgytelse som det innebærer, er jihads endelige mål fred beskyttet og håndhevet av lov (sharia)».  Ibrahim Sulaiman, skriftlærd.  

Med fred menes her den «fredelige» tilstand som følger av at alt uislamsk er utryddet eller slavebundet. Hvis dette høres ut som en type fred du ønsker for deg og dine etterkommere kan du trygt la være å melde deg inn i SIAN.   

Jihad, dette humane muslimske fenomen,  har gitt menneskeheten blant annet følgende berikelser:

-        I Afghanistan utryddet muslimene hele den opprinnelige buddhistiske befolkningen, åtte millioner mennesker.

-        I India drepte muslimene 80 millioner hinduer. Et fjellområde i dagens Pakistan/Afghanistan heter Hindu Kush, hinduenes grav.

-        For hundre år siden var 20 % av Midt­østens folk kristne. I dag er tal­let under 2 %.

-        Hundre tusen kristne drepes i vår tid hvert eneste år for sin tro i Afrika, Asia og Midtøsten uten at verden løfter et øyenbryn. (Rapport fra Vatikanet til FN).

-        To hundre år før profetens tid var det ni hundre kristne biskoper i Afrika. År 1076 var det to igjen, som et resultat av «fredelig sameksistens» med islam.

-        I Libanon fikk muslimene boltre seg for to generasjoner siden. Etter én generasjon var landet i borgerkrig. Etter to generasjoner er landet ødelagt av muslimene og kristne må flykte fra sitt hjemland uten utsikter til å noensinne kunne vende tilbake.

Jihad – hellig krig -  er en viktig pillar i islam og en muslim som motsier jihad er ikke lenger en muslim. Begrepet moderat muslim er derfor etter mitt syn en selvmotsigelse.

Hvordan kan det eksistere moderate muslimer når det de facto ikke eksisterer et moderat islam?  Islam er ikke hva imamen sier eller hva muslimen gjør. Islam er hva som står i den islamske trilogi. Når en hensyntar prinsippet om opphevelse (abrogation), er islam alt annet enn moderat. Dette er et faktum som ikke kan bortforklares av kunnskapsløse apologeter eller muslimske lurendreiere.

Ja, det finnes mennesker født inn i en muslimsk familie, som ikke ønsker å praktisere religionen slik Muhammed har foreskrevet at de skal gjøre. Disse er frafalne, og er muslimer kun i navnet fordi alternativet er døden. Om disse fremstår moderate for tiden, er det helt feil å beskrive dem som moderate muslimer. De vil ikke ha islam, og islam vil ikke ha dem. 

Fjordmann deler muslimske reformatorer inn i tre grupper; Den største gruppen er løgnere og opportunister hvis mål er infiltrasjon av våre samfunn, den andre gruppen er velmenende folk som ikke forstår islam og islamsk historie. Den tredje og minste gruppen er kunnskapsrike mennesker som oppriktig ønsker å reformere islam. Kanskje kan sistnevnte kvalifisere som «moderat muslim», men jeg er usikker på om vi har slike i Norge.

Forskjellen på en islamist og en for tiden fredelig muslim er at islamisten er tilbøyelig til å bruke vold for å fremme kalifatet. Den «ordinære»  muslim er villig til å vente på demografisk overtagelse men vil via demokratiske midler kjempe for mye av de samme tvangstiltak overfor landets opprinnelige befolkning som det islamisten kjemper for, inntil Sharia tar over for demokratiet.  

Det er sjelden å se en muslim stå opp og tale offentlig for menneskerett og menneskeverd. De eksemplene jeg kan komme på er liksommuslimer som taler koranen og sharialoven midt i mot. Disse personene er med andre ord frafalne.  Derimot er ekte muslimer ofte frempå og beskriver seg selv som ofre for vantros ytringsfrihet. Dette viser oss at også en tilsynelatende sivilisert muslim kan utgjøre en fare for samfunnet han har fått bli en del av. Vi skal derfor ikke dømme muslimer utifra hva de sier (hvilket ofte vil være løgn) men utifra hva de gjør. I så måte er det minst like interessant å se på hva de ikke gjør – når IslamNet og Profetens Umma markerer islams sanne ansikt. Stillheten fra de «moderate» muslimer er øredøvende. Stillheten fra disse må tolkes som samtykke til barbari, eller frykt for å påpeke islams ondskap. Konsekvensen for vår sivilisasjon er den samme.

Når muslimer fremstår som moderate kan det være fordi de ikke har tilstrekkelig antall trosfeller i området til å implementere sin barbariske ideologi slik Muhammed har foreskrevet. Når Fahad Qureshi slipper til i Aftenposten med falskhet, løgn og rent vås  er det ingen av de moderate muslimer som problematiserer krigslisten hans til tross for at de anført moderate muslimer kjenner sannheten like godt som både Qureshi og SIAN gjør.

En historie illustrerer hvordan Muhammed fant det hensiktsmessig å fremstå som en moderat muslim. Muhammed bestemte seg for å dra til Mecca, men mekkanerne ville ikke la ham komme inn i byen. I henhold til Sira 1747 sendte mekkanerne en mann for å gjøre en avtale med Muhammed. Umar var rasende fordi Muhammed ville inngå en avtale med de vantro fordi det krenket islam. Muhammed ba ham være tålmodig, Allah ville ikke la dem tape. De avtalte deretter at det ikke skulle være krig eller fiendlighet  i ti år. Til gjengjeld fikk Muhammeds følge komme til Mecca det påfølgende år. Når Muhammed inngikk fredsavtaler var det aldri for fredens skyld, men en strategisk beslutning om å vente til han hadde bygget opp tilstrekkelig styrke. Avtalen ble inngått i år 628. To år senere erobret Muhammed Mecca. Så mye for moderasjon og skriftlige avtaler. Den muslimske løgnen er av Muhammed selv grundig dokumentert for all tid. Moderne siviliserte politikere og kirkeledere som tror at dialog og avtaler i god vilje er gangbar mynt i islam er historieløse. Nå aner vi hvor Hitler hentet inspirasjon til sine avtaler med Chamberlain og Stalin, og hvorfor Hitler beundret krigerideologien Islam.  

Fra Muhammeds egne åpenbaringer vet vi at han var en hykler, kvinnefiendtlig og stormannsgal. Fra historiske beretninger vet vi at han var en feiging på slagmarken, en forræder mot sin egen stamme, gift for penger, og var personlig skyldig i krigsforbrytelser. Han drepte folk – også kvinner – bare fordi de fornærmet ham eller kritiserte ideologien hans. Apologeter insisterer på at han var «bare en mann av sin tid» og bør ikke bli dømt etter dagens standarder. Dette er forsåvidt riktig, men det må være lov å problematisere ånd og handling hos et individ som hos 1,6 milliarder mennesker fremholdes som det ultimate ideal i all tid. Muhammed ble imidlertid dømt av «sin tid»; av sine kolleger, familie og klan. De fant ham sørgelig mangelfull. Han lyktes kun ved å drepe eller underkue sine kritikere. Moderasjon var et fremmedord for denne karen.

Tålmodighet derimot, var en av Muhammeds store styrker, og er en hjørnestein også i dagens islam, som ikke må undervurderes av våre politikere. Muslimer er tilfreds med enhver fremgang, hvor ubetydelig den kan synes, og det er derfor lett å gi dem lillefingeren uten å se de lange linjer. Tålmodighet observerte man også fra krigsherrer i Afghanistan da russerne invaderte på åttitallet. De hadde god tid.  Jihadistene hadde den gang bolt action rifler fra kolonitiden  med syltestrikk på sluttstykket, mot russernes automatgeværer. Russerne tapte. Undervurder aldri en muslim! 

Det massive innholdet av vold i den islamske trilogi er udiskutabelt. Denne doktrinen er absolutt alle muslimer programforpliktet til å forfekte at er perfekt, fordi doktrinen er formidlet fra Allah av Muhammed. Helt uavhengig av om vedkommende muslim er såkalt moderat eller radikal islamist. Doktinen er helt lik for begge, og de har begge like liten adgang til å forkaste deler av doktrinen. Dersom muslimen for eksempel sier at han er i mot sharia, eller deler av sharia, fornekter han sine hellige skrifter. Han er da en frafallen og kan drepes uten at drapsmannen blir straffet.  Dette er den enkle grunnen til at nesten bare sinnamuslimer er synlige i mediebildet. Når mer oppegående muslimer ytrer seg er de sørgelig vage, for å redde sin egen nakke.

Sharialoven (reliance of the traveller) o5.4 «Det er ingen straff for å drepe noen som har forlatt islam, en røver eller en dømt ekteskapsbryter selv når noen andre enn kalifen dreper ham.» Av handlinger som innebærer å forlate islam nevnes i avsnitt o8.7 «Blant de ting som medfører frafall fra islam (må Allah beskytte oss fra dem) er....(7) å benekte ethvert vers i koranen eller noen tolkning det er konsensus om blant de lærde......»

En muslim som sier i mot koranens morderiske budskap er med andre ord slaktepølse. Derfor er det stille fra de såkalte moderate muslimer. Sivilisasjonen kan ikke påregne hjelp fra noen som kaller seg muslim den dagen «det spyrjast etter spjot» (ref Håvamål).

Sharialoven referert ovenfor styrer livet til alle sunnier. Det skriftstedet som er referert ovenfor er etter mitt syn det tydeligste beviset for massiv taqyia-løgn  fra muslimer i Norge.  Muslimske grupper som Minhaj, muslimske politikere, smilende mullahgubber og sosialister som insisterer på at islam er «fred» farer med løst prat, og de vet det.

Løgnen består i at de hevder islam er en sympatisk religion, med referanse til et som oftest opphevet tilsynelatende snilt koranvers.  Når muslimen påstår for eksempel at det er ingen tvang i religionen underbygger han dette ved å vise til et vers han vet at er opphevet. Ved å gjøre dette har muslimen benektet det påfølgende onde vers som beordrer drap på de av bokens folk som ikke frivillig konverterer til islam. Lurendreieren du har fremfor deg har da nettopp brutt det gjeldende verset i koranen, og han er da i følge sharialoven en frafallen, og han skal drepes.  Med mindre han selvfølgelig innrømmer offentlig at hans opprinnelige påstand er ren muslimløgn, taqyia.  Neste gang du får servert en løgn fra en muslim, konfronter ham med denne shariaparagrafen, be ham klargjøre om han nettopp dømte seg selv til døden eller om han bare løy. Du kan spare deg selv for mye bullshit med denne metoden.

Generelt er den muslimske trilogi så full av dritt at det vil være mulig å banke den i skallen på enhver påståelig muslim. Kjenn din fiende, bruk hans svakhet mot ham. Muslimens svakhet er at koranen - muslimens manual for liv, krig og død er komponert av en dilerisk arabisk beduin som ikke evnet å gi verden en konsistent koran. Kjenner du muslimens hellige skrifter har han tapt enhver diskusjon.

Som vi alle vet, Sharia står over norsk lov. Når IslamNet sier at de skal følge norsk lov er det kun fordi de vet at norsk lov vil være shariakompatibel når muslimene har 51% av stemmene. http://www.nettavisen.no/304755.html

Historien viser oss tydelig at islam er en dødelig gift for enhver kultur den kommer i kontakt med. At dyrking av islam er lovlig i den siviliserte del av verden skyldes utilgivelige feilgrep av de siste generasjoner politikere. Deres vegring mot å ta lærdom av verdenshistorien overgår Hitlers feilgrep da han nektet å lære av Napoleons nederlag i 1812. Hitler og Napoleon mistet armeer. Vi mister en sivilisasjon dersom ikke islam gis et absolutt krav om reformasjon.

Sjefen for overvåkingspolitiet sa 19.07.2013 til NRK at imamene må gi tydeligere og synlige uttrykk for at ekstreme holdninger ikke er ønsket her. Har du sett ett eneste eksempel på at en imam har fordømt islamistene det siste året? 

Dersom det finnes moderate muslimer andre steder enn i sosialistenes hoder, så er det på tide at disse ansiktsløse muslimer trer frem og tar et tydelig standpunkt til forsvar for de verdier det norske samfunnet er bygget på. Gjør de ikke det må vi konkludere med at begrepet moderat muslim bare er en konstruksjon. Da må islam forbys på norsk jord idet genuin islam utgjør en trussel mot rikets sikkerhet og forkynning av islam utgjør et brudd på straffelov og diskrimineringslov.

«Uttrykket moderat islam er stygt og fornærmende. Det finnes intet moderat islam. Islam er islam.» – Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdoğan